ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרנית נגד סאמר שאקר :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת
קרנית

נגד

משיבים
סאמר שאקר ואח'

החלטה

בהמשך להודעת הנתבעת 1 מיום 1/3/17 כי אינה מקבלת את הצעת בית המשפט לסיום, וכי ברצונה לחקור את המומחה הרפואי על חוות דעתו, הוריתי בהחלטתי מיום 10/3/17 על קביעת התיק לשמיעת הוכחות וסיכומים בעל פה ליום 20/11/17.

ביום 17/9/17 הגיש הצד הרביעי בתיק – מדינת ישראל (משרד התחבורה) – "בקשה להגשת ראיות מסוג תעודת עובד ציבור ותעודות ציבוריות". בתוך כך התבקש לקבל את נספחים א', ב', ד' ו-ה' לכתב ההגנה כראיות המוכיחות את תוכנן מכח היותן תעודות ציבוריות לפי סעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן: פקודת הראיות), וכן כראיה את נספח ג' לכתב הגנתה מקום בו המדובר בתעודת עובד ציבור לפי סעיף 23 לפקודת הראיות.

בתגובת הנתבעת 1 לבקשה הודיעה האחרונה כי היא מסכימה לבקשת הצד הרביעי.

ביום 30/10/17 הגישה הנתבעת 3, קרנית, התנגדות להגשת המסמכים ללא חקירת עורכיהם.

לאחר שעיינתי בבקשה הצד הרביעי, בתגובת קרנית לה וכן בתשובת הצד הרביעי לתגובה, הגעת למסקנה כי יש להיעתר לבקשת קרנית באופן זה שיתאפשר לה לחקור בחקירה נגדית את עובדי הציבור שערכו את נספחים א'-ה' לכתב ההגנה.

הגם שתקנה 178(א1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (עליה נסמך בין היתר, הצד הרביעי בתשובתו להתנגדות קרנית) קובעת, כי לא תישלח הזמנה לעובד ציבור לתת עדות בעל פה, אם ניתן לקבל עדותו באמצעות תעודת עובד הציבור – לא ניתן ללמוד מהתקנה האמורה על שלילה מוחלטת של זכותם הדיונית של התובעים לחקור את עובדי הציבור (על התעודות שערכו). יש לקרוא את הוראת התקנה האמורה, יחד עם סעיף 26(א) לפקודת הראיות, לפיו "...הוראות סימן זה אינן גורעות מכוחו של בית המשפט לצוות כי מומחה או רופא או עובד ציבור ייחקרו בבית המשפט, ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על כך".

גם אם בענייננו ההתנגדות של קרנית הוגשה בשיהוי מה ביחס למועד הגשת בקשת הצד הרביעי לקבל את הנספחים כראיות והגם שבקשת קרנית אכן נעדרת נימוקים באשר לטעם שבעטיה מבוקשת החקירה – לא מצאתי כי יש בכך כדי לגבור על הזכות לחקירה נגדית של עובדי הציבור. צוין לא אחת בפסיקה כי הזכות לחקירה נגדית הינה זכות דיונית ראשונה במעלה כאשר הגבלתה תעשה בזהירות רבה ובמקרים נדירים בלבד (ר' ע"א 228/81 יובל חברה לביטוח נ' פומס, פ"ד לה(4) 640, 642). כן צוין כי על בית המשפט לפעול מתוך נקודת מוצא שככלל יש לאפשר חקירה נגדית ויש להצביע על נסיבות מיוחדות שבגינן יש לחרוג מהכלל האמור (רע"א 5376/12 אפולו אדקס בע"מ נ' סיטבון [פורסם במאגרים] (23.10.2012)).

בענייננו, לא שוכנעתי, כי יש הצדקה לשלול מראש את זכות התובעים לחקירה נגדית, כשברי כי ככל שיוברר במהלך הדיון שבקשת קרנית לזימון עובדי הציבור, עונה אחר האמור בסעיף 26 (ב) לפקודת הראיות ("לשם קנטור או מתוך קלות דעת"), הדבר יבוא לידי ביטוי בהטלת הוצאות החקירה על קרנית.

לאור כל האמור, הנני נעתרת לבקשת קרנית לזימון עובדי הציבור אשר ערכו את נספחי א'-ה' לכתב ההגנה לחקירה עליהם.

לאור מועד ההוכחות הקבוע ליום 20/11/17, תפעל קרנית לזימונם של עובדי הציבור, ללא דיחוי ובהקדם האפשרי.

המזכירות תמציא החלטה זו לידי הצדדים באופן מיידי, ותוודא טלפונית דבר ההמצאה לב"כ קרנית.

ניתנה היום, י"ט חשוון תשע"ח, 08 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קרנית
נתבע: סאמר שאקר
שופט :
עורכי דין: