ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וליד ח'טיב נגד בחן מכון ומוסך לרכב בע"מ :

07 נובמבר 2017
לפני: כבוד השופט נוהאד חסן

התובע:
וליד ח'טיב, ת.ז. XXXXX153
ע"י ב"כ: עו"ד נאדר ג'רג'ורה
-
הנתבעת:
בחן מכון ומוסך לרכב בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אורית רובין

החלטה

באי כח בעלי הדין ישלימו ביניהם את הליכי הגילוי והעיון במסמכים המצויים בידם והרלבנטיים לשאלות שבמחלוקת בתיק זה, וזאת באופן הדדי, באמצעות תצהירים ערוכים כדין, תוך 30 יום מהיום.
בעלי הדין יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים.
ב"כ התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 60 ימים מהיום, ויצרף לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתו. עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבעת וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.
ב"כ הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, תוך 30 יום מיום קבלת התצהירים מטעם ב"כ התובע, ותצרף לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת הגנת הנתבעת. עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ התובע וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.
בעלי הדין יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים כי יהיו בפני בית הדין, שאם לא כן, לא יורשו להביא מסמך שלא צורף בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישורו של בית הדין.
לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף, עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992, וזאת ללא צורך במשלוח התראה כלשהיא. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה נגדית על תצהיריהם במועד ההוכחות שייקבע, ועל בעלי הדין לדאוג לכך, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד בכתב, כי אין בדעתו לחקור את העד של הצד שכנגד, ובמקרה זה תצהירו של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד, בד בבד עם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד שיקבע, כאשר בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך של תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.
ימי פגרה יובאו במניין הימים לצורך החלטתי זו.
לאחר הגשת תצהירי התובע, ייקבע התיק להוכחות והצדדים יהיו ערוכים לסכם בעל פה בתום ישיבת ההוכחות וזאת לפי אילוצי יומנו של בית הדין.
התיק יובא לעיוני למעקב תצהירי התובע ביום 14.1.18, כך שבהעדר תצהירים מטעם התובע, תימחק התביעה ויבוטל הדיון, וזאת ללא צורך במשלוח התראה נוספת.

ניתנה היום, י"ח חשוון תשע"ח, (07 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: וליד ח'טיב
נתבע: בחן מכון ומוסך לרכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: