ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Berhane Menges נגד א.ס.כ.כ בניה בע"מ :

לפני:

כבוד השופט אורן שגב

המערערים
1. Berhane Menges
דרכון אריתריאי: 4628/89853
ע"י ב"כ: עו"ד אבי סרוסי ואח'
-
המשיבות

  1. א.ס.כ.כ בניה בע"מ
  2. סיון ביצוע בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד ג'ומעה סבאא ואח'

פסק דין

לפניי ערעור על החלטת כבוד הרשמת ריכטמן מיום 02.03.17, בה נדחתה בקשת המערער ליתן צו המופנה לחברת אילן כרמון בטיחות בע"מ (להלן – "החברה"), למסור פרטים בנוגע לתעודת הסמכה של המשיב (להלן – "ההחלטה מושא הערעור").
בבקשתו, ציין המערער כי ברשותו "אישור הסמכה – עובד בגובה" מקורס אליו נשלח ע"י המשיבה 2. אישור זה, לדבריו, נושא את פרטיו האישיים ואת מועדי ההסמכה , וציין, כי הדבר נחוץ לו על מנת להוכיח את תקופת העסקתו אצלה.
בהחלטתה, מושא ערעור זה, דחתה כבוד הרשמת את הבקשה וציינה: "לא מצאתי להורות לחב' אילן כרמון בטיחות לחשוף זהות המעסיק מטעמי התגובה. הנטל להוכחת התביעה מוטל על התובע".
בתגובתן להודעת הערעור טענו המשיבות, כי טענות המערער עוד בשלב כתב התביעה נטענו באופן לאקוני וכוללני, ללא כל ראיה או ראשית ראיה, ואין זה תפקידו של ביה"ד לאסוף ראיות להוכחת תביעתו של התובע, "שעה שהנטל מוטל על כתפיו בהתאם לדין". ביחס לערעור, טענו כי הוא משולל יסוד משפטי (סעיף 5 לתגובה) והוסיפו , לגופו של עניין, כי לא נפל פגם בהחלטת כבוד הרשמת וכי מדובר ב"מסע דיג" מצדו של המערער.
ביום 18.05.17 ניתנה החלטתי, לפיה הצדדים מתבקשים להודיע האם ניתן לדון בבקשת רשות הערעור על סמך המסמכים הקיימים בתיק. המערער השיב כי הוא מסכים לכך, ואילו המשיבות לא הגישו כל תגובה מטעמן.
ביום 12.06.17 ניתנה החלטה נוספת, בה הוצע לצדדים מתווה של הסדר דיוני, לפיו, יינתן צו המופנה לחברת אילן כרמון בטיחות בע"מ להמצאת כל הפרטים הנמצאים בידיה בנוגע לתעודת ההסכמה של התובע, בהתאם לפירוט ולנוסח שנתבקש על ידו בבקשה, מושא החלטת כבוד הרשמת, והכל ללא צו להוצאות.
ב"כ המערער הביע הסכמתו לכך, ואילו מטעם הנתבעים לא ניתנה כל התייחסות.

אשר להכרעתי
לאחר ששקלתי את טענות המערער ואת תגובת המשיבות, באתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להתקבל, ולהלן טעמיי.
אחת הפלוגתאות בתיק זה נוגעת לתקופת העסקתו של המערער אצל המשיבות. לדבריו, יש בתעודת ההסמכה שקיבל כדי לשפוך אור על תקופת העסקתו, שכן הוא נשלח לקורס זה ע"י המשיבה 2, ובסופו אף קיבל את תעודת ההסמכה הנ"ל, ועל כן, ניתן להיווכח כי בתקופה הנטענת על ידו, שררו יחסי עבודה בינו לבינה.
אכן, כפי שנפסק בהחלטת כבוד הרשמת, נטל ההוכחה מוטל על התובע, ומשום כך בדיוק, הוא נזקק לפרטים הנוגעים לתעודת ההסמכה שקיבל מהחברה. ברי, כי ככל שבתעודת ההסמכה או ביתר הפרטים שנתבקשו מהחברה בקשר לתעודה זו, יש אינדיקציה לתקופת עבודתו של התובע אצל המשיבה 2, הרי שיש בכך כדי לפרוש את התמונה העובדתית המלאה בפני בית הדין ביחס לפלוגתא מהותית – תקופת העסקתו של התובע.
לאור האמור לעיל, ומשלא מצאתי כל נימוק של ממש בהתנגדות המשיבות לכך שיימסר לתובע מידע הקשור אליו עצמו, אני מקבל את הערעור.
ב"כ המערער ימציא בתוך 4 ימים מהיום צו לחתימתי, בנוסח שהתבקש מכבוד הרשמת.
משלא התקיים דיון, איני עושה צו להוצאות.
התיק יובא לעיוני לצורך חתימה על הצו מיד עם קבלת הנוסח מב"כ המערער לתיק האלקטרוני, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 09.11.17.

ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ח, (05 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: Berhane Menges
נתבע: א.ס.כ.כ בניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: