ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי אטיאס נגד לירן בידרמן :

בפני כבוד השופט איל באומגרט
המערערים:

  1. רמי אטיאס
  2. מעין הגר

נגד

המשיבים:

  1. לירן בידרמן
  2. ליהי בידרמן

בית משפט קמא בחן את הוראות ההסכם ושמע ראיות. בסופו של יום מצא בית משפט קמא לקבוע כי בדין הוגשה תביעת המשיבים והורה למבקשים לשלם למשיבים את הפיצוי המוסכם.

החלטה

1. לפני בקשה להורות על עיכוב ביצוע של פסק דין כספי בת"א 29943-12-15 (בית משפט שלום חדרה) (להלן: "פסק הדין"), עד להכרעה בערעור שהוגש על ידי המבקשים על פסק הדין.

2. בקציר האומר, יסופר כי בין הצדדים נחתם ביום 31.8.14 הסכם (להלן: הסכם "), לפיו מכרו המבקשים ל משיבים בית מגורים בפרדס חנה (להלן: "הבית"). הבית נמכר למשיבים ביחד עם שטח של 500 מ"ר המהווים חלק מחלקה של 1,500 מ"ר. יתרת החלקה נשאה בבעלות המבקשים.

המשיבים הגישו תביעה לבימ"ש קמא , במסגרתה בקשו כי בימ"ש קמא יורה לנתבעים, המבקשים כאן, לשלם להם 168,000 ₪ , פיצויים מוסכמים מכוח ההסכם, בגין איחור במסירת הבית.

בית משפט קמא בחן את הוראות ההסכם ושמע ראיות. בסופו של יום מצא בית משפט קמא לקבוע כי בדין הוגשה תביעת המשיבים והורה למבקשים לשלם למשיבים את הפיצוי המוסכם.

המבקשים אינם משלימים עם פסק הדין והגישו ערעור. בד בבד עם הגשת הערעור , עתרו המבקשים כי בית משפט זה יורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור.

במאמר מוסגר יצוין כי בית משפט קמא נעתר לבקשה לעיכוב ביצוע זמני עד להגשת הערעור.

3. טוענים המשיבים כי סיכויי הערעור טובים, שכן לשיט תם נפלו בפסק דינו של בית משפט קמא טעויות משפטיות ועובדתיות למכביר.

באשר למאזן הנוחות, טוענים המבקשים כי יגרם להם נזק בלתי הפיך היה והבקשה לא תיעתר ופסק הדין יתהפך בערעור. מוסיפים וטוענים המבקשים כי שעה שבנו את ביתם הם נדרשו להוצאות כבדות. לשיטת המבקשים, הבית אותו בנו ובו הם מתגוררים ממושכן והבנק הממשכן אינו מוכן להעניק להם משכנתא נוספת, הם השתמשו בכל חסכונותיהם ונעזרו בבני משפחה . בכל הנוגע לסיוע המורחב מן המשפחה טוענים המבקשים כי אם המבקשת 2 נטלה הלוואת משכנתא על ביתה שלה , על מנת לסייע למבקשים והחזר המשכנתא מבוצע מחשבונה של המבקשת 2.

לא זו אף זו, מוסיפים וטוענים המבקשים כי עובר להגשת הערעור הם נטלו הלוואה נוספת של 48,000 ש"ח וחשבונם בבנק הינו ביתרת חובה .

משכך, טוענים המבקשים כי אין בידם אפשרות ליטול הלוואות או לגייס את הסכום הפסוק, וככל שידרשו לשלמו עתה, הם יאלצו למכור את בית מגוריהם ועל כן יגרם להם נזק בלתי הפיך, ככל שהערעור יתקבל.

4. המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים כי פסק דינו של בית משפט קמא מעוגן היטב בראיות ובהלכה הפסוקה.

בכל הנוגע למאזן הנוחות, טוענים המשיבים כי בית המגורים שבנו המבקשים הינו בית יוקרתי המשתרע על כ 240 מ"ר. מוסיפים וטוענים המשיבים כי המבקשים מגלים טפח ומכסים שניים שכן לא צרפו חוו"ד שמאי ואף לא צרפו אסמכתא ממוסד בנקאי, כך שלא ניתן ללמוד על שווי נכסי המבקשים ועל יכולת קבלת הלוואות, לצורך תשלום הסכום הפסוק.

לא זו אף זו, מוסיפים וטוענים המשיבים כי המבקשים יכולים למכור מתוך החלקה שנותרה בבעלותם כ 500 מטר לצד ג'.

באשר להלוואת המשכנתא שלטענת המבקשים נטלה אמה של המבקשת 2 לצורך מימון בניית בית המבקשים, טוענים המשיבים כי המדובר בהעדפת נושים כלפי אם המבקשת 2.

עוד טוענים המשיבים כי למבקש 1 עיסוק נוסף מעבר להיותו עורך דין שכן הוא עוסק בבניית בתי מכולות.

לסיכום טוענים המשיבים כי הוצאות המבקשים, כעולה מדפי חשבון העו"ש שהגישו אינם מלמדות על מי שאין בידו לשלם את החוב הפסוק.

5. המבקשים בתשובתם להתנגדות המשיבים חוזרים על טענתם לעניין סיכויי הערעור.

בכל הנוגע לאפשרות לגייס את הסכום הפסוק, מבלי למכור את ביתם , חוזרים וטוענים המבקשים כי מעבר לבית היחיד שבבעלותם יש בבעלותם רכב ישן, ביתם ממושכן בסכום המרבי, אם המבקשת 2 נטלה הלוואת משכנתא נוספת אותה הם משלמים והם אף נאלצו ליטול הלוואה מסחרית נוספת.

לעניין האפשרות כי המבקשים ימכרו 500 מטרים מתוך החלקה שבבעלותם הרי שלטענת המבקשים הדבר אפשרי אך תחילה נדרש פיצול החלקה, פעולה הכרוכה בעלות של דמי הסכמה בשיעור של למעלה מ 200,000 ₪.

באשר להלוואת המשכנתא שנטלה אם המבקשת 2, טוענים המבקשים כי הלוואה זו נטלה עבורם האם ועל כן אין עסקינן בהעדפת נושים.

בכל הנוגע להוצאותיהם, טוענים המבקשים כי אלה סבירות שעה שעסקינן במשפחה המונה ארבע נפשות.

אין בתשובת המבקשים כל התייחסות לטענת המשיבים כי המבקש 1 עוסק בבניית מכולות מעבר לעבודתו כעורך דין .

6. בית משפט זה מבקש לציין כי אין בדעתו להידרש להכפשות הדדיות שהצדדים מטיחים אחד כלפי משנהו.

7. הלכה היא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי ליהנות מפירות זכייתו. לא די בהגשת ערעור, כשלעצמו, כדי להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין או למתן סעד זמני שישהה את מימוש הזכייה. ראו לעניין זה תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

שעה שבית משפט נדרש לבקשה לסעד זמני, כגון דא, הרי שהבקשה תוכרע על פי מאזן הנוחות וסיכויי הערעור. ראו עע"ם עיריית תל אביב יפו נ' מיכקשווילי (פורסם במאגרים).

פסיקת בית המשפט העליון קבעה, בין היתר, כי בין שני השיקולים המנחים בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שהם כאמור סיכויי הערעור ומאזן הנוחות, מתקיים יחס של מקבילית כוחות ועם זאת הבכורה "נתונה לשיקול של מאזן הנוחות". ראו ע"א 8721/16 אס.פי.מוקד תקשורת בע"מ נ' אלתא מערכות בע"מ (פורסם במאגרים) להלן: " פרשת אלתא").

בכל הנוגע לשיקולים במסגרת מאזן הנוחות, נקבע כי על ביהמ"ש לבחון את השאלה האם ניתן להשיב את המצב לקדמותו היה והערעור יתקבל. ראו לדוגמא ע"א 952/15 מקס נ' דינר (פורסם במאגרים).

כפי שנקבע בפרשת אלתא "כאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין, הקובע חיוב כספי, הנטייה הברורה היא שלא להיעתר לבקשה, אלא במקרים חריגים...".

עוד נקבע בפרשת אלתא כי ניתן להתחשב במצבו הכלכלי של המבקש או באפשרות התמוטטות הכלכלית בעקבות ביצוע פסק הדין , רק במקרים חריגים ו על המבקש להניח תשתית עובדתית מספקת באשר לנזקים שלטענתו יגרמו לו עקב מימוש פסק הדין.

בפרשת אלתא נדחתה טענת המבקשת שם אשר טענה שיגרם לה נזק בלתי הפיך אם תיאלץ לשלם את החוב הפסוק, מהטעם שלא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה, שכן, הסתפקה בהגשת תצהיר מטעם מנהלה ולא תמכה התצהיר בראיות נוספות.

לעניין זה אף ראו ע"א 7017/12 סיגמא וויב בע"מ נ' אנקום גרופ בע"מ (פורסם במאגרים) (להלן: "פרשת אנקום"). הוסיף בית המשפט בפרשת אנקום כי במצב כלכלי של מבקש עיכוב ביצוע, כשלעצמו, לא די כדי להטות את מאזן הנוחות לטובתו, למעט במקרים המחייבים מימוש של נכס הנמצא בבעלות המבקש ואשר יש לו עניין מיוחד בו כגון דירת מגורים.

8. בענייננו מנסים המבקשים להיכנס בגדרי החריג שבחריגים ולטעון כי בנוסף לסיכויי הערעור שלטענתם טובים, נוטה מאזן הנוחות לטובתם, שכן, אם לא תתקבל בקשתם יאלצו למכור את בית מגוריהם וברי שיהיה קשה ואולי בלתי אפשרי להשיב את המצב לקדמותו, אם יתקבל הערעור.

עיון בכתבי הטענות שהגישו הצדדים, בפסק דינו של בית משפט קמא ובהלכה הפסוקה מצדיק קבלת הבקשה בחלקה. אלו הם הנימוקים:

9. סיכויי הערעור – מבלי לקבוע מסמרות ובכל הזהירות הנדרשת לעת הזו, דומה כי סיכויי הערעור אינם גבוהים.

10. מאזן הנוחות - הראיות בכל הנוגע למצבם הכלכלי של המבקשים והעדר יכולת לגייס משאבים הינן חלקיות. עולה מהמסמכים שהגישו שחשבונם ביתרת חובה וכי החזרי המשכנתא בה הם נושאים הינם גבוהים. עם זאת, הראיות כי אם המבקשת 2 נטלה משכנתא על בית מגוריה לטובת המבקשים, אינן מניחות את הדעת. גם אם נטלה אם המבקשת 2 משכנתא כאמור, הרי שזו רובצת על בית האם ומשכך עליה להשיב את תשלומי המשכנתא לבנק הממשכן.

כמו כן, לא הגישו המבקשים ראיות מהן ניתן ללמוד כי הבנקים אינם מוכנים להעמיד לרשותם משאבים נוספים בגובה הסכום הפסוק או בחלקו. הם הסתפקו בתצהיר מטעמם בלבד, בעוד שראוי וצריך היה להגיש מסמכים מגורמים בנקאים חיצוניים המלמדים על דחיית בקשה כזאת.

לא זו אף זו, המשיבים טענו בתשובתם לבקשה כי למבקש 1 עיסוק נוסף בתחום בניית בתי מכולות מעבר לעיסוקו כעורך דין. המשיבים לא השיבה לטענה זו.

יתרה מזו, המבקשים עצמם מאשרים שיש ברשותם נכס בדמות 500 מ"ר מחלקת האדמה שלהם , אותם ניתן למכור לצד ג'. טענת המשיבים כי המדובר בהליך שימשך זמן ובהליך יקר, לאו טענה היא לצורך ענייננו. את עלויות מכירת הנכס הנוסף, שאינו משמש למגורי המבקשים, ניתן יהיה להשיב במידת הצורך למבקשים היה והערעור יתקבל.
יש אף לזכור כי המבקשים, הטוענים לקשיים כלכליים, מצאו המשאבים לצאת לחופשה עת בנו את הבית (סעיף 36 לפסק דינו של בית משפט קמא). כ"כ המבקשים מצאו המשאבים להשלמת בית מגוריהם, אך מבקשים להימנע מתשלום החוב הפסוק.

12. עם זאת, עולה מאסופת המסמכים, שהגישו המבקשים , שמצבם הכלכלי הוא כזה , אשר באם לא תתקבל הבקשה בחלקה , יכול להיווצר מצב בו יגרם להם נזק בלתי הפיך , באם יאלצו לשלם את מלוא הסכום הפסוק כבר עתה.

אשר על כן, מוחלט בזאת, להורות על עיכוב ביצוע חלקי של פסק דינו של בית משפט קמא כך שעיכוב הביצוע יחול על הסך של 90,000 ₪ בעוד שעל היתרה לא חל עיכוב הביצוע.

ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ח, 06 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רמי אטיאס
נתבע: לירן בידרמן
שופט :
עורכי דין: