ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל, חברה לביטוח בע"מ נגד שושנה תבורי :

בפני: כבוד השופט ת' אור

המבקשות: 1. כלל, חברה לביטוח בע"מ
2. אבנר, אגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

נגד

המשיבה: שושנה תבורי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 21.10.98 בתיק בש"א 3776/98 (במסגרת ת"א 11092/97) שניתנה על ידי כבוד השופט פיזם

בשם המבקשות: עו"ד לביא

בבית המשפט העליון

החלטה

המשיבה נפגעה קשות בתאונת דרכים, והגישה את תביעתה לפיצויים בגין נזקיה בתאונה לבית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת תביעה זו פנתה בבקשה לתשלום תכוף, כשלבקשה מצורף תצהיר חתום על ידה. עם תום חקירתה על תצהירה, בקש בא כוחה להתיר הגשת תצהיר גם של בעלה, אשר לו, להבדיל מהמשיבה, ידועים מידיעה אישית הפרטים הנוגעים לנזקים והוצאות אשר נגרמו למשיבה עקב התאונה. בית המשפט התיר את הגשת התצהיר וקבע מועד לחקירתו של המצהיר. על החלטה זו הוגשה הבקשה לרשות ערעור שבפני.

אף כי החלטת בית המשפט אינה מנומקת, ברי שביסוד החלטת בית המשפט להתיר הגשת תצהיר נוסף עומד הרצון לאפשר למשיבה לשכנע את בית המשפט בעובדות המקרה לאמיתן ממקור ראשון. נוכח הסמכויות המוקנות לבית המשפט לפי תקנה 9(ב) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט1989-, איני רואה עילה להתערב בהחלטה נשוא בקשה זו.

הבקשה לרשות ערעור נדחית.

ניתנה היום, יח' בכסלו התשנ"ט (7.12.98).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
עכב/
98072370.E01