ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה הדתית אורנית נגד המועצה המקומית אורנית :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותר: המועצה הדתית אורנית

נגד

המשיבים: 1. המועצה המקומית אורנית
2. צבי מה-יפית, ראש המועצה המקומית אורנית
3. הממונה על היישובים הישראליים ביו"ש

בקשה להגיש תגובה על תגובת הצד השני

בבית המשפט העליון

החלטה

העותרת שלפנינו היא המועצה הדתית אורנית, הפועלת בתחומה של המועצה המקומית אורנית באיזור יהודה ושומרון. בקשתה היא כי נורה את המועצה המקומית להעביר אליה כספי תקציב המיועדים לה על-פי דין, לטענתה, בגין חובות העבר לשנים 1997-1994 ולשנת התקציב 1998.

עד שנידרש לבדיקת עתירתה של העותרת לגופה, ראוי שכל המסמכים שלעניין יהיו בידינו. כוונתי היא, לעת הזו, לראיות בכתב על-כך שנתמלאו התנאים המוקדמים על-פי דין לזכותה של העותרת לדרוש מאת המועצה המקומית את שהיא דורשת.

העותרת מתבקשת, איפוא, להגיש לבית-המשפט מיסמך לעניינן של השנים 1994 עד 1998 (ועד בכלל), ובאותו מסמך תפרט, עקב בצד אגודל - תוך צירוף המיסמכים שלעניין - כיצד נתמלאו התנאים הקבועים בצו בדבר שירותי דת (יהודה והשומרון) (מס' 807), תש"מ1979- ובתקנות בדבר הגשת הצעות תקציבי המועצות הדתיות היהודיות ואישורן. כן תוסיף העותרת ותצרף לאותו מיסמך העתקי תקציביה לשנים האמורות כשהם מאושרים כדין. למניעת ספק נוסיף ונדגיש כי הפירוט, לרבות צירוף המסמכים, יעשה לגבי כל שנה ושנה בנפרד.

העותרת תגיש מיסמך זה לבית-המשפט תוך 14 יום, ולאחר-מכן יוחלט על דבר המשך ההליכים.

אני מתיר להגיש לבית-המשפט מסמך שהגישה העותרת לבית-המשפט ביום 28.9.98 ואשר כותרתו היא "בקשה להשיב לתשובת משיבים 2-1".

היום, ט' בתשרי התשנ"ט (29.9.98)

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98055600.G04


מעורבים
תובע: המועצה הדתית אורנית
נתבע: המועצה המקומית אורנית
שופט :
עורכי דין: