ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדי צאלח נגד כרמל אחזקות בע"מ ח.פ. :

לפני:

כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין
נציג ציבור (עובדים) מר דב גרינברג
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' חגית מנדלביץ

התובע
מגדי צאלח
ע"י ב"כ: עו"ד אורון מאירי
-
הנתבעות
כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ ח.פ. 520043191.
כרמל פלור דיזיין בע"מ ח.פ 514488782
ע"י ב"כ עו"ד יניב אופק

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים ולסמכותנו מכח סעיף 79א לחוק בתי המשפט כפי שניתנה במעמד הדיון היום, הרינו פוסקים כדלקמן:

1. לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל התביעות והטענות ההדדיות שבין הצדדים או מי מהם תשלם כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ (להלן – "כרמל אחזקות") , לתובע סך של 18,828 ₪ בגין פיצויי פיטורים מוגדלים. כמו כן תשתתף כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ בשכר טירחת ב"כ התובע בסך של 4,707 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

2. כרמל אחזקות תמציא לתובע טופס 161 חתום וערוך כדין בתוך 7 ימים מהיום והתובע ימציא אישור מפקיד השומה על שיעור המס שיש לנכות מפיצויי הפיטורים המוגדלים או פטור מניכוי מס במקור.

3. הסכום האמור בסעיף 1 לעיל ישולם בשתי המחאות : האחת לפקודת התובע בגין פיצויי פיטורים המוגדלים והשנייה בגין לפקודת ב"כ התובע בגין ההשתתפות בשכר טירחת ב"כ התובע. שתי ההמחאות תשלחנה ביחד בתוך 30 ימים ממועד קבלת אישור פקיד השומה ומועד פרעונן 30 ימים ממועד המצאת אישור פקיד השומה.

4. ב"כ התובע ימציא לנתבעת חשבונית מס ערוכה כדין בגין ההשתתפות בשכר הטרחה בתוך 7 ימים ממועד פרעון ההמחאה.

5. כרמל פלור דיזיין בע"מ (ח.פ 514488782) ערבה לפרעון מלוא סכום הפשרה והוא ישולם על ידה ככל שכרמל אחזקות לא תמלא אחר הוראות הסכם הפשרה ופסק הדין, וזאת בתוך 7 ימים ממעוד קבלת הודעת ב"כ התובע כי הסכם הפשרה לא כובד.

ניתן היום, י"ג חשוון תשע"ח, (02 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים.

מר דב גרינברג נציג ציבור עובדים

יפית זלמנוביץ גיסין, שופטת

גב' חגית מנדלביץ
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: מגדי צאלח
נתבע: כרמל אחזקות בע"מ ח.פ.
שופט :
עורכי דין: