ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אל - כל אלקטרוניקה בע"מ נגד עוזי אליהו :

בפני כבוד הרשם הבכיר ריאד קודסי

תובעת (משיבה)

אל - כל אלקטרוניקה (נצרת עלית) בע"מ

נגד

נתבע( מבקש)

עוזי אליהו

החלטה

לפני בקשה מטעם הנתבע ( להלן: "המבקש") למחיקת התביעה מחוסר סמכות מקומית או לחילופין להעבירה לבימ"ש השלום במחוז ת"א.
עסקינן בתביעה לתשלום יתרת חוב בגין רכישת מוצרי אופניים חשמליים , אביזרים נלווים, חלקי חילוף ועוד מאת התובעת ( להלן: "המשיבה") על ידי הנתבע ,עת נטען שכל החשבוניות שולמו מלבד חשבונית מיום 08.04.14 בסך 5,800 ₪ שהינה יתרת החוב בכרטסת הנהלת החשבונות של הנתבע.
לטענת המבקש , אף אחד מסעיפי תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984, שדנה בעניין הסמכות המקומית אינו מתקיים זאת מקום שמהלך העסקים בין הצדדים לאורך כל התקופה היה ביצוע רכישה ותשלום בעסקו של הנתבע בחולון כאמור בכתב התביעה ובחשבוניות שהנפיקה התובעת עצמה.
עוד טען המבקש, כי הוא ביצע הזמנות אצל סוכני מכירות המשיבה אשר הגיעו לחולון, שילם לידם בחולון את הכסף עבור הזמנותיו, קיבל את המוצרים בעסקו בחולון ומעולם לא ביקר במקום מושבה של המשיבה בנצרת-עילית ו משכך נטען ,שיש למחוק את התביעה או להעבירה לבית המשפט בת"א.
המשיבה לעומת זאת טוענת ,כי הסמכות הינה לבית משפט זה זאת מכוח חשבונית המס שסיפקה היא למבקש ,כאשר בחשבונית המס מצוין " מקום שיפוט נצרת עילית".
לטענת המשיבה, המבקש לא יכול להכחיש שהוא חתום על החשבניות ומעולם לא הסתייג מסמכות המקומית שצוינה בה וכי התניה הופיעה בכל החשבניות שהונפקו לו, משכך לטענתה בית המשפט המוסמך הינו בימ"ש השלום בנצרת ושיש לראות בתניה המופיעה על גב החשבנית כתניית שיפוט.
לענייננו, באשר לסמכות מקומית בהתאם לסעיף 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-: 1984 "היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום; לא הוסכם בין בעלי הדין שמקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, יכול שתוגש התובענה לבית המשפט שבאותו מקום או לבית משפט אחר לפי תקנות 3 או 4."
על כן לצורך הכרעה בבקשה זו יש לבדוק האם התניה המופיעה בחשבוניות מהווה תניה ייחודית או שמא עסקינן בסמכות שיפוט מקבילה.
לעניינים יפים הדברים שנאמרו בתא ( נצ') 10814-08-11 אלקטיסיס בע"מ נ' אמיר שחאדה לבנין ופיתוח בע"מ:
"בספרו של אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית) עמ' 39-40 (2009). נאמר, לעניין תנית שיפוט:
"תובענה בין בעלי הדין הקשורים בהסכם בדבר מקום השיפוט, תוגש בבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום שיפוט הנקוב בהסכם. אם לא נקבע בהסכם, כי מקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, נתונה לתובע הברירה להגיש את התובענה במקום המוסכם או באחד מבתי המשפט המוסכמים על פי תקנות 3 ו-4. אם לא נקבע בתנית השיפוט שהיא ייחודית, יראו בה תניה הקובעת סמכות שיפוטית מקבילה. אם לא צוינו בתנית השיפוט המילים כמו:"בלבד" או "אך ורק", יש לראות בתניה משום קביעת שיפוט מקביל ולא ייחודי". [ההדגשה שלי – ב.א.]."
משכך, בבחינת התניה שבה נכתב " מקום שיפוט נצרת עילית" לא נזכרה כל מילה אשר ממנה עולה כי המדובר בתניה ייחודית על כן אין באותה תניה כדי לחייב הגשת התביעה בביהמ"ש בנצרת.
על כן הסעיף הרלוונטי הינו ס' 3 לתקסד"א:
(א) תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים

כפי שעולה מכתב ההגנה ומהבקשה למחיקת התביעה אף אחד מהתנאים לא מתקיימים כך טען המבקש כי ביצוע הרכישה והתשלום היה בעסקו של המבקש בחולון וכי לא היה קשר עם עפולה.

גם בסעיף 15 לכתב התביעה צוין כי המוצרים שמצויים בחשבונית אשר לא שולמה סופקו ביום 09.04.14 על יד סוכן התובעת מר רועי כרמון ישירות לעסקו של הנתבעת.

על כן, ומשאין מדובר בתניה ייחודית, דין הבקשה להתקבל- התיק יועבר לביהמ"ש המוסמך.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות בקשה ז סך של 1,200 ₪ אשר ישולם בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד יום תשלומו המלא בפועל.

המזכירות תעביר את התיק והעתק החלטה זו לבית-משפט השלום במחוז ת"א שבו יכריע כבוד הנשיא לאיזה מותב יועבר התיק.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ח, 03 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אל - כל אלקטרוניקה בע"מ
נתבע: עוזי אליהו
שופט :
עורכי דין: