ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ב.א. נגד עירית נהריה :

בפני כבוד ה רשמת בכירה טלמור פרס

תובעת
ב.א.

נגד

נתבעים

  1. עירית נהריה
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. תביעת התובעת לפיצוי בגין נזקי גוף.
  2. תוך 30 יום מהיום ישלימו בעלי הדין ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו.

כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 30 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים.
3. התובעת תגיש תצהיר נסיבות מפורט על האירוע הנטען, תוך 30 יום מהיום, בו יפורטו שמות של כל העדים שבכוונת ה להעיד להוכחת נסיבות האירוע ו תצרף את כל המוצגים שיש בהם כדי להוכיח את נסיבות האירוע. היה ותיק המוצגים שיצורף לתצהיר הנסיבות עולה על 20 עמודים או שהוא כולל תמונות, יוגש תחשיב גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עד לאותו המועד, לצורך תיוקו בתיק הנייר.
4. הנתבעות רשאיות להגיש חוו"ד מומחה מטעמן בתוך 60 יום מהיום.
5. תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד ליום 3.1.18.
תחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד ליום 24.1.18.
כל צד ישלח עותק של תחשיב הנזק לצד השני.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.
הנספחים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים.
היה ותחשיב הנזק עולה על 20 עמודים או שהוא כולל תמונות, יוגש התחשיב גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עד לאותו המועד, לצורך תיוקו בתיק הנייר.

המזכירות תודיע לצדדים ותיצור משימה למתן החלטה ביום 28.1.18.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ח, 03 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ב.א.
נתבע: עירית נהריה
שופט :
עורכי דין: