ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיה עופרה שמואל נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת יעל אנגלברג שהם

המערערת

חיה עופרה שמואל, ת.ז. XXXXXX623
ע"י ב"כ עוה"ד יפית אוחנה

נגד

המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עוה"ד איהאב סעדי

פסק דין

ערעור זה עניינו החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 28.2.17 (להלן: הוועדה) אשר דחתה את תביעת המערערת לצירוף נכויות על פי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956 (להלן: התקנות).

רקע עובדתי

1. במהלך שנות עבודת המערערת הוכרו לה שתי פגיעות בעבודה. האחת - תאונת עבודה מיום 17.8.98 אשר בגינה נקבעה למערערת נכות צמיתה בשיעור 5% בגין פגיעה ביד שמאל; השנייה - תאונת עבודה מיום 10.11.08 אשר בגינה נקבעה למערערת נכות צמיתה בשיעור 19% בגין טנטון וסחרחורות.

המערערת הגישה תביעה לצירוף נכויות וטענה כי האופי המצטבר של הנכויות הביא לצמצום הכנסתה ובהמשך גם לפיטוריה.

2. תביעת המערערת נדחתה ובערעור שהגישה לבית הדין (ב"ל 8832-08-16) ניתן ביום 2.1.17 תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים שעל פיה הוחזר עניינה של המערערת לוועדה, כדלקמן:

"עניינה של המערערת יושב לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שהוועדה תתייחס לכתב הערר מיום 21/03/2016 שהוגש על ידי המערערת. כמו כן, הוועדה מתבקשת להתייחס למסמך מאת הרופאה התעסוקתית ד"ר סבטלנה פלייר מיום 30/12/2014. הוועדה תזמן את המערערת ותאפשר לה לטעון את טענותיה בנושאים הנ"ל" (להלן: פסק הדין).

הוועדה התכנסה מכח פסק הדין.

טענות הצדדים

3. לטענת המערערת, לא דנה הוועדה בתנאי תקנה 12 לתקנות, לא עיינה כלל במסמכים שצורפו לערר ולא נימקה את החלטתה . המערערת טוענת כי היא לא נבדקה כלל על ידי הוועדה וכי הוועדה התרשמה רק מהדרך שבה המערערת הכניסה והוציאה מסמכים מתיקה; הוועדה התעלמה מהליקויים והנכויות מהם סובלת המערערת בתחום האורתופדי ובתחום האף אוזן גרון. המערערת מוסיפה וטוענת כי הוועדה התעלמה מחוות דעת הרופאה המומחית בתחום התעסוקתי, ד"ר סבטלנה פלייר, אשר הוצגה בפניה ומכך שהיא עומדת בכל התנאים לצירוף הנכויות.

4. לטענת המשיב, הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין אשר מכוחו התכנסה. הוועדה קיימה דיון מעמיק בשאלה שהופנתה אליה על ידי בית הדין והגיעה למסקנה ברורה וחד משמעית שלפיה אין מקום לצרף את הנכויות. לאור האמור, טוען המשיב, כי לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הוועדה ועל כן, יש לדחות את הערעור.

הכרעה

5. משהוחזר עניינו של המערער לוועדה לעררים, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו בהחלטה (דב"ע נא/0-29 מנחם פרנקל - המל"ל , פד"ע כ"ד, 160).

6. הוראות תקנה 12 לתקנות קובעות כהאי לישנא:

"הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן - דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:
(1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, "הכנסה" - כמשמעותה בסעיף 98(ב) לחוק;
(2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:
(א) קיצבה במקום מענק;
(ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16". " (הדגשה שלי - י.א.ש.).

7. הוועדה שמעה את המערערת ורשמה את תלונותיה:

"אותן טענות שטענתי גם בכתב הערר שהוגש לוועדה ואבקש שהוועדה תתייחס לכתב הערר ולפיו נקבעו הגבלות לעבודה".

8. בפרק ממצאים ונימוקים ציינה הוועדה:

"הוועדה לא בדקה את התובעת פיזית.
הוועדה התכנסה מתוקף פס"ד. הוועדה הסתכלה על התובעת ונצפתה התנהלות חופשית ושימוש חופשי בשורשי כף יד שמאל בפעולות עדינות וגסות כולל נשיאת מסמכים, הכנסת דפים לתוך מארזי ניילון ללא כל היסוס... ".

9. בפרק דיוני הוועדה ונימוקים, קבעה הוועדה:

"הוועדה עיינה במכתבה של ד"ר פלייר מיום 3.12.14 המציין מגבלה הכרוכה בעומס על מיתרי הקול והגבלה בתנאי רעש.
לאור מצבה ודרגת נכותה אין כל מניעה שתמשיך בעבודה ואין בפגיעה ביד מבחינת מגבלתה עילה לצירוף נכויות. התובעת אינה עומדת בקריטריונים להפעלת תק' 12 (צירוף נכויות) הוועדה עיינה במכתב ד"ר שליאום מיום 1.1.15 המעתיק חלק ממכתב ד"ר פלייר מ-30.12.14 ובמכתב ד"ר אסף בן ברוך מיום 25.1.16 מציין היסטוריית השבר ביד שמאל, מפרט תלונות של כאבים החוזרים בעיקר בחורף ומאמצים. תיאר בדיקה והתייחס גם לרגישות במפרק האולנוקרפלי והגבלה קלה בתנועה. כאמור אין במכתבים אלו לשנות את מסקנות הוועדה" (הדגשה שלי - י.א.ש.).

10. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ועיינתי בפסק הדין ובהחלטת הוועדה, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להדחות.

11. בהתאם לפסק הדין, הוועדה נדרשה להתייחס לכתב הערר מיום 21.3.16 שהוגש על ידי המערערת ולמסמך מאת הרופאה התעסוקתית ד"ר סבטלנה פלייר מיום 30.12.14 וכך עשתה. הוועדה הסבירה כי במהלך הוועדה המערערת נצפתה משתמשת באופן חופשי ביד שמאל הן בפעולות עדינות והן בפעולות גסות. בהתאם לכך קבעה הוועדה כי אין בפגיעה ביד מגבלה המהווה עילה לצירוף נכויות.

הוועדה אף התייחסה למסמך הרפואי מטעם ד"ר סבטלנה פלייר מיום 30.12.14 ולמסמכים רפואיים מטעם ד"ר שליאום מיום 1.1.15 וד"ר אסף בן ברוך מיום 25.1.16 וציינה כי במסמכים האמורים צויינה ה יסטורית השבר ביד שמאל וקיומן של תלונות על כאבים החוזרים בעיקר בחורף ובמאמצים וקבעה כי אין בממצאים האמורים כדי לשנות מקביעתה שלפיה ההגבלה האמורה אינה מהווה עילה לצירוף נכויות.

12. טענת המערערת שלפיה, הוועדה טעתה משלא בדקה אותה, דינה להידחות. בהתאם לפסק הדין , הוועדה לא נדרשה לבדוק את המערערת בשנית והבדיקה הקודמת מצויה בפני הוועדה . זאת ועוד, הוועדה רשאית לקבוע ממצאים רפואיים בהתאם להתרשמותה מפעילות המערערת לפניה.

13. עוד אוסיף, כי במכתבה של ד"ר סבטלנה פלייר מיום 30.12.14 אין כלל התייחסות לאופי המצטבר של הנכויות (הפגיעה ביד והנכות בתחום אף אוזן גרון). המערערא הציגה מסמך רפואי שיש בו כדי להעיד על כך שלפגיעה משנת 1998 בידה השמאלית יש השפעה על מסוגלותה לחזור לעבודה.

14. לאור האמור, משפעלה הוועדה בהתאם לפסק הדין ומשהחלטתה מנומקת ומבוססת, לא מצאתי כי נפלה טעות משפטית בהחלטתה ודין הערעור - להידחות.

15. משמדובר בערעור בתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 יום לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, לסגניתו או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיא.

ניתן היום, י"ד חשוון תשע"ח, 03 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיה עופרה שמואל
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: