ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אליעזר דוד הרשטיין :

מספר פל"א 330869/2016

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אליעזר דוד הרשטיין ת.ז. XXXXXX557

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד שניר
ב"כ הנאשם עו"ד דור
אין הופעה לנאשם
פרוטוקול
ב"כ הנאשם:
מבקש לחזור מכפירה.

ב"כ המאשימה:
אני מסכים.

החלטה

מתירה חזרה מכפירה.

ניתנה והודעה היום י"ב חשוון תשע"ח, 01/11/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן, שופטת

ב"כ המאשימה:
מודיע/ה על תיקון כתב האישום באופן שבמקום המילים הרושמות בסעיף 3 לעובדות "...בקלות ראש..." תרשמנה המילים "...בחוסר זהירות..."
במקום הוראת חיקוק 2 יירשם "נהיגה בחוסר זהירות בניגוד לתקנה 21(ג) לת"ת וכן ישונה סמל סעיף הוראת חיקוק 2 מסמל 2029 לסמל סעיף 2429.
כתב אישום מתוקן - מוגש.
החלטה
מאשרת תיקון כתב אישום – כמבוקש.
המזכירות תתייק כתב האישום המתוקן בתיקיית כתבי טענות.

ניתנה והודעה היום י"ב חשוון תשע"ח, 01/11/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן, שופטת

ב"כ הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.
ב"כ הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם על ידי מחוץ לכותלי בית המשפט הוא הבין אותו ומודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.

הכרעת הדין
הנאשם באמצעות סנגורו הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן ומרשיעה אותו בהתאם.

ניתנה והודעה היום י"ב חשוון תשע"ח, 01/11/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן, שופטת

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
מדובר בעבירות של סטיה מנתיב נסיעה בנסיבות מחמירות, נהיגה בחוסר זהירות.
הנאשם נוהג משנת 94, צבר לחובתו 17 הרשעות קודמות. אחרונה משנת 2016.
גיליון הרשעות – מוגש ומסומן - ת/1.
המעורבת שוחררה בו ביום מבית החולים. בדיקה פיזיקלית תקינה למעט סימן של חגורה וחתך באצבע בכף יד ימין.
לנוכח כשלים ראייתיים בין היתר עבודת הבוחן, אין חבלות של ממש בתיק זה, בסופו של יום מדובר בגרסה מול גרסה של הנאשמת מול המעורבת, תוקן כתב האישום לקולא, במסגרת הסדר עותרים לפסילה בת 30 ימים, פסילה ע"ת וקנס.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, הולם לאור האמור לעיל.

ב"כ הנאשם:
מודה לחברי ומצטרף/ת לדברי ב"כ המאשימה.
מבקש/ת לכבד את ההסדר הנעוץ בין היתר בכשלים ראייתיים מהותיים ולא בכדי תוקן כתב האישום לקולא.
לאור העובדה שתוקן כתב האישום ולא נוהלו הליכים עד תום אבקש להתחשב בקנס.
כמו כן מבקש אורכה להפקדת רישיון למשך 60 ימים מהיום.
מבקש/ת לשלם את הקנס תוך 90 ימים.

ב"כ המאשימה
מסכים/ה לאורכה להפקדת רישיון הנהיגה.
גזר-דין
בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.
בשלב זה תמונת הראיות לא נפרסה בפני, ואולם חזקה על המאשימה באשר תמונת הראיות כולה פרוסה בפניה, כי בחנה היטב את חומר הראיות, נתנה דעתה לכל הטיעונים ושקלה את כל השיקולים הראויים בטרם הגיעה להסדר ותיקנה את כתב האישום.
מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.
לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני ב"כ הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1500 ₪ .
הקנס ישולם תוך 90 ימים מהיום שאם לא כן יצבור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.
ב"כ הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.
רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום 1.1.18 שעה 9:00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה.
גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד.
אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין במזכירות בית המשפט.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 2 חודשים וזאת על-תנאי למשך 2 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום י"ב חשוון תשע"ח, 01/11/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן, שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אליעזר דוד הרשטיין
שופט :
עורכי דין: