ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מורן שטיינברגר נגד ג'רני הפקות בע"מ :

לפני: כבוד השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה

התובעת:
מורן שטיינברגר
ע"י ב"כ: עו"ד עידו חיטמן

-
הנתבעת:
ג'רני הפקות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד רז מנגל

החלטה

1. בפניי בקשת הנתבעת (והתובעת שכנגד) להורות על גילוי מסמכים ספציפיים.

2. הנתבעת הינה חברה שעוסקת בהפקת אירועים וייצוג אמנים.
התובעת עבדה בנתבעת מחודש 4/12 עד להתפטרותה מהחברה בחודש 3/16.

3. לתובעת טענות כנגד התנהלות הנתבעת כלפיה במהלך תקופת העבודה ובעיקר לקראת סיומה. נטען כי התנהלות זו נעשתה כ"נקמה" בשל כך שהתובעת עמדה על זכויותיה כעובדת.
התובעת עותרת לתשלומים שונים ובהם פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה, אי ביצוע הפרשות לפנסיה, פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר, תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, החזר נסיעות, הפרשי שכר בגין משכורת אחרונה, פיצויי הלנת שכר ועמלות.

4. הנתבעת טוענת מנגד כי התובעת היא שהתנהלה באופן לא תקין, לא עבדה בשעות העבודה המוסכמות והרבתה לאחר. נטען כי התובעת דרשה לקבל תשלום עמלות בגין אירועים שלא על פי המוסכם עמה, דיווחה דיווח כוזב של שעות עבודה, התנהלה שלא על פי הנחיות החברה ולא ביצעה חפיפה כראוי.
עוד נטען כי התובעת מעלה באמון החברה ופעלה בניגוד עניינים שעה שהקימה עסק מתחרה עוד בתקופת עבודתה בנתבעת תוך גרימת נזקים לנתבעת וגזילת אמן שהיה מנוהל באופן בלעדי על ידי הנתבעת.

5. הנתבעת הגישה כתב תביעה שכנגד, במסגרתו עתרה לתשלום נזקיה הנטענים ולסעד למתן חשבונות בדבר הכספים שקיבלה התובעת מהשתכרות כלשהי בתקופת עבודתה בנתבעת, מידע אודות הופעות שונות שנקבעו והתקיימו בתקופת עבודתה בנתבעת, וכן מידע ומסמכים נוספים.
עוד עתרה התובעת לפיצוי בגין גרם הפרת החוזה של הנתבעת עם ההרכב "קפה שחור חזק" (להלן – ההרכב) בגין זיוף כרטיסי נוכחות ובגין עוולת לשון הרע.

6. במסגרת הבקשה שבפניי, ביקשה הנתבעת להורות לתובעת לגלות מסמכים ספציפיים וככל שמסמך כלשהו אינו מצוי ברשותה, לפרט אם היה ברשותה ומה עלה בגורלו.
מדובר במסמכים הנוגעים להתקשרות של התובעת עם ההרכב "קפה שחור חזק" תשלומים אשר התקבלו בגין הופעותיהם, מסמכים הנוגעים להופעות של אמנים נוספים בתקופת עבודתה של התובעת, ומסמכים נוספים.
נטען כי המסמכים המבוקשים רלוונטיים למחלוקות בין הצדדים וחיוניים להוכחת טענות הנתבעת כי התובעת פעלה תוך ניגוד עניינים והפרת חובת האמון.

8. המשיבה התנגדה לבקשה. נטען כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר לאחר שהסתיימו ההליכים המקדמיים.
נטען כי הבקשה אינה כוללת כל פירוט באשר לרלוונטיות המסמכים המבוקשים והיא אינה אלא "מסע דיג". נטען כי המסמכים אשר גילויים מבוקש אינם רלוונטיים להליך ואף כוללים סודות מסחריים ומידע פרטי של צדדים אשר אינם בעלי דין בהליך.

9. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 מסדירה את נושא הגילוי והעיון ומסמיכה את בית הדין או הרשם:
"ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

העיקרון שנקבע בהלכה הפסוקה בעניין גילוי מסמכים הנו:
"...להרשות גילוי מסמכים הנחוצים כדי להגיע לחקר האמת, מתוך שמירה על איזון האינטרסים שבין בעלי הדין. המבחן המרכזי אם להתיר או לסרב את הגילוי הוא 'מבחן הרלבנטיות' ('מבחן הזיקה'), תוך שקילת מידת הפגיעה, האי נוחות וההכבדה על הצד המגלה ושל צדדים שלישיים"

(ד"ר י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה", הוצ' ניצן מהדורת 11, פרק 11 בעמ' 8).

10. להלן נבחן את רלוונטיות המסמכים שהתבקשו.

11. הסכם בין ההרכב "קפה שחור חזק" למשיבה בנוגע לניהול אישי ושיווק על ידה.
ההסכם הועבר למבקשת במסגרת הליך גילוי מסמכים, כאשר פרטיו המסחריים הנוגעים לצדדים שלישיים שאינם חלק מההליך , מושחרים (ההסכם המושחר צורף כנספח 2 לבקשה) .

בתשובה טענה הנתבעת כי משהתובעת לא הגיבה למכתב שנשלח אליה בדרישה לגילוי מסמכים, היא מנועה ומושתקת מלטעון טענות בדבר קיומם של סודות מסחריים או פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים. נטען כי לחלופין, על התובעת להגיש את ההסכם במעטפה סגורה לעיון בית הדין, על מנת שיכריע אילו סעיפים עלולים לפגוע בצדדים שלישיים.

12. ההסכם המדובר, שעניינו הניהול האישי של ההרכב על ידי התובעת, נחתם ביום 1.3.16 – מועד סיום יחסי עובד ומעסיק בין התובעת לנתבעת.
לאור טענת הנתבעת כי ההרכב יוצג באופן בלעדי על ידיה, על פי הסכם ביניהם, שוכנעתי כי להסכם עשויה להיות רלוונטיות לטענות הנתבעת בהליך.
יחד עם זאת מקובלת עלי הטענה כי גילויו עלול לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים.
על כן אני קובעת כי בשלב זה יועבר ההסכם לעיוני, במעטפה סגורה. לאחר עיון בו תתקבל החלטה האם להתיר את גילויו, בכפוף לשאלת הפגיעה הנטענת בצדדים שלישיים.

13. הסכם, חשבוניות וקבלה וכל אסמכתא אחרת לתשלום ששילם תיכון "מקווה ישראל" למשיבה עבור הופעת ההרכב.
בבקשה לא צוין האם מדובר בהופעה שנערכה בתקופת עבודתה של התובעת או לאחריה. רלוונטיות המסמכים המבוקשים לא הובהרה די הצורך.
אין מקום להיעתר לבקשת הנתבעת לאפשר לה להגיש פירוט ספציפי לגבי כל מסמך ומסמך מבוקש, שכן היה עליה לעשות כן במסגרת הבקשה.
על כן הבקשה בעניין זה נדחית.

14. הסכם עם עיריית טירת הכרמל בעניין אירועי קיץ 2016, לרבות הסכמים עבור האמנים דורון ביטון; עמרי קטרי (קטריקס); אליעד נחום.
התובעת סיימה עבודתה בתאריך 1.3.16. המסמכים המבוקשים נוגעים לאירועים שהתקיימו מס פר חודשים לאחר מכן. מדובר בהסכמים בין התובעת לבין צד שלישי, עיריית טירת הכרמל.
בהיעדר הנמקה בדבר רלוונטיות המסמכים המבוקשים, הבקשה בעניין זה נדחית.

15. כל פניה שנעשתה מטעם המשיבה לצורך סגירת הופעות להרכב ו/או כל פניה שנעשתה מטעם העיריות אשר יפורטו להלן אל המשיבה בנוגע להרכב: עיריית י-ם עיריית אילת, עיריית חולון, מועצה איזורית גזר, עיריית טירת הכרמל, עיריית קרית ביאליק, עיריית יהוד, עיריית נהריה, עיריית פסגת זאב בירושלים, מועצה איזורית משגב, עיריית קרית גת, שכונת גילה בירושלים, מועצה איזורית גבעת זאב, מועצה מקומית גן יבנה, קריית עקרון.
מדובר בבקשה כוללנית ורחבה, למסמכים אשר לא הוכח כי קיימים או נמצאים כלל בידי התובעת . הבקשה בעניין זה נדחית.

16. אישורים על ימי מחלה שנוצלו על ידי המשיבה בכל התקופה שעבדה במבקשת.
מדובר בבקשה כוללנית שאינה מנומקת כדבעי.
לטענת התובעת, אישורי המחלה לגבי חודש 2/16 , אליהם מתייחסת הנ תבעת בכתב התביעה שכנגד, הועברו אליה במסגרת גילוי מסמכים . יתר אישורי המחלה נמסרו בזמן אמת, ככל שנדרשו על ידי הנתבעת.

הנתבעת לא הבהירה מדוע נחוצים לה אישורי המחלה ולא נקבה במועדים ספציפיים בתקופת העבודה, בהם מחלתה של התובעת שנויה במחלוקת. הבקשה בעניין זה נדחית.

17. רשימת דיוני בית המשפט אליהם נשלחה המשיבה מטעם המבקשת במשך תקופת עבודתה.
לטענת התובעת, מדובר בשאלון ואל בגילוי מסמכים. בנוסף נטען כי התובעת אינה מחזיקה ברשימה כאמור.
לאור טענת התובעת כי אינה מחזיקה ברשימה המבוקשת, לא ניתן לחייבה להכין מסמך שאינו קיים. הבקשה בעניין זה נדחית.

18. כרטיסי טיסה של המשיבה לאנגליה עם ההרכב.
הנתבעת ציינה בסעיף 59 לכתב התביעה שכנגד כי התובעת נסעה לאנגליה עם ההרכב, ללא שביקשה אישור מראש ותוך שסירבה ליתן פרטים אודות מעשיה שם.
רלוונטיות הבקשה לסוגיות שבמחלוקת, המפורטות בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד, אינה ברורה. הבקשה נדחית.

19. העתק טבלאות הנוכחות ששלחה המשיבה לגב' רבקה כהן מטעם הנתבעת וכן כרטסות נוכחות של המשיבה לחודשים מרץ 2015-מרץ 2016.
בסעיף 22 לכתב התביעה שכנגד נטען כי התובעת העבירה למנהלת החשבונות טבלאות אותן ערכה בעצמה הכוללות את שעות העבודה כפי שנרשמו בכרטיסי הנוכחות שלה (שכללו שעות שהוספו על ידי התובעת בכתב יד). נטען עוד כי התובעת הוסיפה נתונים בטבלאות אלה וערכה שינויים בכרטיסי הנוכחות בדיעבד, וכי בחודשים האחרונים להעסקתה, העבירה התובעת למנהלת החשבונות רק את הטבלאות שערכה בדיעבד , ללא כרטיסי הנוכחות.
מטענות הנתבעת משתמע כי כרטיסי הנוכחות של התובעת, לכל הפחות בתקופת העבודה האחרונה, אינם בידי הנתבעת.
מאחר והמסמכים המבוקשים רלוונטים לסוגיות שבמחלוקת ולטענות הנתבעת בכל הנוגע לנוכחותה של התובעת והיעדרויותיה, הבקשה בעניין זה מתקבלת.

התובעת תעביר לידי הנתבעת העתק מהטבלאות ששלחה ואת כרטיסי הנוכחות לתקופה 3/15 עד 3/16.
ככל שמסמכים אלה אינם בידה, תתמוך טענותיה בעניין בתצהיר ערוך כדין.

20. סוף דבר
הבקשה לגילוי המסמכים הספציפיים מתקבלת באופן חלקי בלבד בהתאם למפורט לעיל .

התובעת תגיש למזכירות בית הדין, במעטפה סגורה , העתק מן הסכם בין ההרכב לבין התובעת. יש לציין על גבי המעטפה "לא לסריקה".
לאחר שיתקבל לעיוני , תנתן נינתן החלטה בבקשה לגילויו.
התיק יובא לעיוני ביום 1/12/17.

21. התובעת תמסור לעיון הנתבעת את המסמכים המפורטים בהחלטה לעיל, עד ליום 30/11/17.
ככל שמסמכים אלה אינם בידה, תגיש תצהיר בהתאם עד למועד האמור.

22. הוצאות בבקשה ילקחו בחשבון בסיום ההליך.

ניתנה היום, י"ג חשוון תשע"ח, (02 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מורן שטיינברגר
נתבע: ג'רני הפקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: