ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן אלון נגד ציקס בית ספר לגלישה :

בפני כבוד ה שופט אמיר דהאן

התובע
חן אלון (קטין)

נגד

הנתבעים

  1. ציקס בית ספר לגלישה
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשת הנתבע 1 להורות על המצאת מסמך רפואי אשר נערך עובר לתאריך 19/05/14.
הבקשה מתארת כיצד גילה ב"כ הנתבע 1 את קיומו של המסמך בחשבונית בתיק המוצגים של התובע. ב"כ התובע השיבה בתחילה כי היא מנסה לאתר את המסמך, לאחר מכן הודיעה כי לא הצליחה לאתרו, ולאחר שהציע ב"כ הנתבע 1 כי יפנה לרופא שערך את המסמך עם טופס ויתור על סודיות רפואית, הודיעה ב"כ התובע כי ייתכן שהמסמך הוכן לקראת משפט, ומשכך הוא עשוי להיות חסוי.
ב"כ הנתבע 1 טוען כי אין לקבל את טענת החיסיון, ולחילופין, כי בהמצאת החשבונית ויתר התובע על חיסיון זה.
תגובת ב"כ התובע מאשרת כי בוצעה פנייה לרופא, וכי על המסמך חל חיסיון, שכן התובע הופנה על-ידי ב"כ לשם בדיקה ראשונית בטרם תוכן חוות-דעת.
עוד מפרטת התגובה כי מסמך אשר הוכן לקראת משפט ייהנה מחיסיון מפני גילוי (רע"א 1412/94) וכי גם גילוי חלקי של המסמך אין משמעותו ויתור על החיסיון. עוד נטען לעניין רלוונטיות, שכן המדובר בחוות-דעת ראשונית, ואילו בתיק ישנה חוות-דעת מלאה.
בתשובתו חזר ב"כ הנתבע 1 על טענת הוויתור על החיסיון, וטען כי ב"כ התובע תבעה החזר על אותה הקבלה, ולא ייתכן שהמסמך שלשמו שולמו הכספים לא יהיה חשוף בפני בית-המשפט והצדדים.
דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
הפסיקה בעניין מסמכים שהוכנו לקראת משפט הינה נרחבת (יצחק עמית "קב ילות, סודיות, חיסיון ואינטרסים" ספר אורי קיטאי 247 ( 2007)). נקודת המוצא היא חובת הגילוי, הנובעת מן הצורך בגילוי האמת חשיפת מרב הראיות ומפומביות הדיון. המטרה העיקרית של חיסיון המסמכים שהוכנו לקראת משפט היא לאפשר שיח חופשי בין צד למשפט לבין המסייעים לו להתכונן למשפטו, בין אם מדובר בעורכי-דין ובין אם מדובר במי שפועל מטעמם, כגון מומחה רפואי שבו מתייעצים (רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה עין כרם נ' גלעד, פ"ד מט(2) 516 (1995); רע"א 6171/17 פלוני נ' קופת חולים מאוחדת (פורסם בנבו, 4.9.2017)).
ישנן דעות בפסיקה הגורסות כי המדובר בחסיון מוחלט (ראו לדוגמה ע"א 407/72 גואנשיר נ' חברת החשמל, פ"ד כט(1) 169, 171 (1974)) וישנן הגורסות כי מדובר בחסיון יחסי (רע"א 5806/06 עיזבון המנוח נמירובסקי ז"ל נ' שימקו, פס' 9 ( פורסם בנבו, 13.6.2007)). למעלה מן הצורך, נראה לבית-המשפט כי במחלוקת הפוסקים יש להכריע כי מדובר בחיסיון יחסי, רחב, אשר לא ייפרץ אלא בתנאים הבאים: (1) הראיה משקפת אירועים אשר יכולים להתפרש כהכנה למשפט או כאירועים רלוונטיים למשפט, ואינה בגדר הכנה בלבד; (2) הראיה אינה מגובה במסמכים אשר מבהירים כי היא חוסה תחת כנפיו של עורך-הדין המכין את המשפט; (3) הראיה מכילה היגדים שאינם בהכרח היגדים אובייקטיביים.
בעניין זה, כיוון שלא נחצה המחסום העובדתי, לא נדרש בית-המשפט "להכניס את ראשו בין ההרים" (ר' יוסף קארו, הקדמה לטור אורח חיים).
המסגרת העובדתית
בטרם יחיל בית-המשפט את דיני החיסיון על המסמך ובכך יחסום את דרכו של מסמך מלשמש כראיה, יש צורך בהנחת תשתית עובדתית בסיסית לעניין היותו של המסמך "מסמך שהוכן לצורכי משפט".
נראה כי התובע לא הרים את הנטל בעניין זה. עיון בתכתובת בין הצדדים, אשר הוגשה לבית -המשפט, מעלה תשובות שונות שקיבל ב"כ התובע בדרישתו למסמך, ותשובות אלה סותרות זו את זו באופן היורד לשורשו של עניין (נספח ג' לבקשה). לא ייתכן כי שיח בין ב"כ צדדים סביב ראיה יכיל סתירות שכאלה, ולאחר שמצווה בית המשפט על מתן תגובה, לא תלווה זו בתצהיר או כול ראיה אחרת אשר מפזרת את הערפל העובדתי סבי ב נסיבות הכנת המסמך.
זאת ועוד; חשבונית בגין אותו ייעוץ רפואי הוגשה לבית-המשפט, ותמורתה נדרשה במסגרת תחשיבי הנזק. בכך גילתה ב"כ התובע את דעתה כי מדובר במסמך המסווג כהוצאה רפואית, ולא בהוצאות הכרוכות בהכנה למשפט, וכך גם הוצג הדבר בתחשיבי הנזק, אשר אינם מכילים הוצאות הכנה למשפט אלא הוצאות רפואיות בלבד. גם סתירה זו דורשת הרמת נטל ראייתי, ונטל זה לא הורם. אילו היה מדובר בטעות, היה מקום לתקן את תחשיבי הנזק – וכך לא נעשה.
העולה מן המקובץ הוא כי הבקשה מתקבלת. המסמך יועבר לב"כ הנתבעת 1 לעיונו.
בית-המשפט סמוך ובטוח כי אם ימצא ב"כ הנתבעת 1 כי המסמך, על פניו, הוכן לצורכי ההליך המשפטי באורח בלעדי, יימנע מלעשות בו שימוש ויימנע מלהגיש אותו לבית -המשפט.
התובע ישלם לנתבעת 1 הוצאות הבקשה והתגובות בסך 2,340 ש"ח.
ניתנה היום, י"ג חשוון תשע"ח, 02 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חן אלון
נתבע: ציקס בית ספר לגלישה
שופט :
עורכי דין: