ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד נתנאל בוחבוט :

מספר פל"א 486597/2017

לפני כבוד ה שופט אדהם ספדי

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

החשוד
נתנאל בוחבוט ת.ז. XXXXXX964

1#>

נוכחים:
מטעם המבקשת: רס"ב מאיר זריהן
מטעם החשוד: הובא וע"י עו"ד דניאל וייס מהסנגוריה הציבורית

פרוטוקול

ב"כ המשטרה לאחר שהוזהר לומר אמת: חוזר על הבקשה, מגיש את תיק החקירה לעיון בית המשפט וכן דו"ח סודי ובו פעולות חקירה לביצוע. מוגש ומסומן במ/1. מבקשים להיעתר למלוא הימים.

ב"כ החשוד: מבקש לחקור.

ב"כ המשטרה משיב לשאלות הסניגור:
ש. מדובר ב- 800 ₪ שנתפסו ברשותו.
ת. נתפסו ברשותו שטרות של כסף מזויף.
ש. כמה?
ת. לא אנקוב בסכום.
ש. מבקש שבית המשפט יחייב את החוקר להשיב.
ת. מספר שטרות של 200 ₪ החשודים כמזוייפים. יש גם מטבעות.
ש. שחשודים כמזויפים.
ת. מספר שטרות של 200 ש,ח.
ש. כאשר אתה אומר ניסה להלבין הלך לחנויות אחרות וניסה לרכוש.
ת. כן. מופיע בדוח הסודי.
ש. החשוד משתף פעולה בחקירה.
ת. הכחיש את החשדות.
ש. מסר גרסה מאין הכסף.
ת. הגרסה תמוהה שאינה מתיישבת עם המציאות.
ש. תאשר כי באותה גרסה תמוהה מסר כי עבד בהובלות בעבודה יומית וקיבל מדוד הובלות מן הקריות, 800 ₪.
ת. הוא מסר גרסה דומה אבל לא מסר פרטים וזהות שניתן לדעת מי האיש.
ש. אז לא עשיתם פעולות חקירה לבדוק את גרסתו. בשל איכות הגרסה לא יכולתם לבצע פעולות חקירה לבדיקת גרסתו.
ת. זה לא מה שאמרתי, לנקודה זו אין מספיק מידע כדי להגיע אליה. ננסה לעשות פעולות חקירה כאלה ואחרות.
ש. למה לא ניסיתם לעשותן עד היום. בין היתר יש פעולות שתנקטו לבדיקת גרסתו.
ת. וודאי.
ש. איך הוא יכול לשבש, הרי הכסף תפוס אצלכם.
ת. ברשימת הפעולות מופיעות הפעולות שהוא יכול לשבש בדוח הסודי שהוגש לבית המשפט.
ש. החשוד מסר בגרסתו כי אינו מכיר את דוד הובלות, לא יודע היכן גר ואין לו את פרטיו.
ת. כן.
ש. אז כל החשש שלכם לשיבוש מבחינת גרסתו אינה יכולה להעלות.
ת. לא, איננו יודעים אם הוא באמת קיים והטענה שלו דרושה בדיקה, יש פעולות שהוא יכול לשבש.

ב"כ המשטרה מסכם: חוזר על הבקשה ומבקש להיעתר למלוא הימים. מדובר בחשוד שהגיע מן הקריות לעפולה כשאין לו הסבר מניח את הדעת לאור נסיבות מעצרו. החשוד הועבר מחנות לחנות כאשר הוא מבקש לרכוש פחית שתיה של 5 ₪ הוא משלם בשטח של 200 ₪ המתגלה כמזויף. טענות החשוד כי לא ידע, עבר מחנות לחנות ובכל פעם תמה כי בעל החנות גילה את השטר המזויף. מעבר לכך, ברשות החשוד היה כסף אמיתי של מטבעות ושטרים כך שיכול היה לקנות ארגז אבל העדיף להשתמש בשטרות ולהלבין אותם. מדובר בעבירה חמורה מאוד בעלת אינטרס ציבורי רב, עבירה היכולה לפגוע בכלכלת המדינה. מדובר חשוד בעל הרשעות רבות ומגוונות ושחרורו עלול לשבש, להעלים ראיות ואף לסכן את שלום הציבור.

ב"כ החשוד מסכם: מבקש להתמקד אך ורק בעילת המעצר היחידה היכולה לעמוד כאן והיא, עילה של שיבוש הליכי חקירה או צורך לנקוט בפעולות חקירה שלא ניתן לקיימן רק כשהחשוד במעצר. המקום בו הכסף תפוס על ידי המשטרה, החשוד נחקר, גם לשיטת המשטרה גרסתו כבר בשלב זה המשטרה שוללת אותה, נאמרו אמירות לגבי הגרסה כי הינה תמוהה ומופרכת וגם המשטרה לא מתכוונת לבדוק אותה גרסה. שמענו מחברי שאינו מכיר את דוד הובלות, אין לו טלפון שלו, לא יודע איפה דוד הובלות גר ועל כן אין לחשוד כל דרך וכל אפשרות לצערו להיות בקשר עם אותו אדם שהעסיקו בעבודה יומית ונתן לו הכסף, לחשוד יש אינטרס למסור את הפרטים המדוייקים אבל אין לו. אין בשלב זה ראיה משמעותית שהוא ידע שמדובר בכסף מזויף. גם המשטרה בשלב זה לא י כולה להגיד לבית המשפט כי מדובר בכסף מזויף. חברי אינו מומחה מז"פ וגם מומחה מז"פ לא יכול להצביע כי אכן כך. היחידי שיכול להצהיר כך זה מעבדת הסימנים במטה הארצי בירושלים ויש שני מומחים בארץ שהינם בעלי המומחיות. לכן הזמן עד לקבלת חוות הדעת הוא לא צריך לבלות במעצר. איני רואה את פעולות החקירה בדוח הסודי, רק אוכל להניח כי היחידה המחייבת את מעצרו זה לחקור את בעלי החנויות ולאתר את אותו מעסיק, אין לו כל יכולת לשבש אותן פעולות, אם בית המשפט יאריך את המעצר יש חובה כי יהיה קשר ישיר בין משך המעצר לבין פעולות החקירה, לטעמי אין הכרח של מעצר של ממש וניתן לבצע כל פעולת חקירה, מציע להרחיקו לביתו בקרית מוצקין וככל שיתבקש להגיע לחקירה יתייצב. לחלופין לצמצם למינימום ההכרחי, כאשר אנו לפני שבת והוא יבלה במעצר מבלי שיבוצעו פעולות חקירה ואם קיימת אפשרות לשחררו עוד היום בעוד מספר שעות, אבקש לעשות זאת. זה לא תיק מעצר ואין עילת מעצר. מדובר פה ב- 800 ₪ אשר איני מקל ראש אבל צריך לשמור על מידתיות.

החלטה

זוהי בקשה ראשונה להארכת מעצר החשוד בחשד לביצוע עבירות של זיוף שטר כסף, החזקה של שטר כסף מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזוייף בנסיבות מחמירות.
החשוד, יליד 26/11/1996, נעצר ביום 02/11/2017.
לאחר שעיינתי בחומר החקירה כפי שהונח בפני ושמעתי את טענות הצדדים, נוכחתי כי קיימת תשתית ראייתית הקושרת את החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו ושוכנעתי כי קיים חשד סביר שהחשוד עבר את העבירות המיוחסות לו כמפורט בבקשת המעצר.
שוכנעתי כי קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי־מעצרו יביא לשיבוש הליכי החקירה או המשפט או יביא לפגיעה בראיות בדרך אחרת או העלמתן, להתחמקות מחקירה ומהלכי השפיטה, ולהשפעה על עדים.
שוכנעתי כי קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחון הציבור. מדובר בעבירות חמורות שמערערות את הסדר הציבורי.

לא ניתן להתעלם מעברו של החשוד, לרבות הרישום הפלילי הקיים לחובתו גם בעבירות דומות ובהזדמנויות שונות, דבר המחזק את היסוד הסביר לחשש כי החשוד יסכן את ביטחון הציבור באם ישוחרר.
החקירה בתיק זה טרם הסתיימה ומן הדין, בשל החשש האמור, לאפשר למשטרה לסיימה ללא הפרעה.
שוכנעתי כי חלק מפעולות החקירה המפורטות במסמך שהוגש לעיוני וסומן על־ידי כמוצג במ/1, יש צורך לקיימן כשהחשוד נתון במעצר ועל־כן לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בחלופת מעצר.

המשטרה מבקשת לעצור את החשוד למשך 7 ימים נוספים, ואולם נראה לי ובשים לב לכלל נסיבות העניין כי ניתן להסתפק בתקופה קצרה מזו המבוקשת על־מנת להשלים את הפעולות המחייבות הותרתו של החשוד במעצר, וכן על־מנת לקיים ביקורת שיפוטית ומעקב אחר מהלכי החקירה והתקדמותה.

אשר־על־כן, אני מורה על מעצרו של החשוד עד ליום 05/11/2017, שעה 12:00.
אם תסתיים החקירה קודם למועד הנ"ל, נתונה בידי קצין משטרה ממונה הסמכות להורות על שחרור החשוד, בתנאים או ללא תנאים, וזאת בתחנת המשטרה וללא צורך בהבאתו לבית־המשפט.
מובהר בזאת לצדדים כי דיוני המשך מעצרים מתקיימים בבית־המשפט בנצרת בשעה 08:30, ללא קשר או זיקה לשעת סיום המעצר.
זכות ערר לבית המשפט המחוזי.
ניתנה והודעה היום י"ד חשוון תשע"ח, 03/11/2017 במעמד הנוכחים.

אדהם ספדי, שופט

הוקלד על ידי מירי בן עמי


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: נתנאל בוחבוט
שופט :
עורכי דין: