ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליאב סורני עו"ד נגד שושנה אלברג :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקש: אליאב סורני עו"ד

נגד

המשיבה: שושנה אלברג

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית
המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 6.7.98
בע"א 1228/97 שניתן על ידי כבוד
סגן הנשיא בנאי והשופטים פלפל, טימור

בשם המבקש: בעצמו

בבית המשפט העליון

החלטה

ככל שטענות המבקש סבות על קביעת הרשלנות בשתי הערכאות שקדמו לי, אין טענות אלו מצדיקות מתן רשות לערער בגלגול שלישי.

הטענה שכתב התביעה כנגד המבקש לא גילה עילה, שהועלתה על ידי בית המשפט המחוזי, בשלב הראשון, מיזמתו הוא, לא היתה מבוססת מלכתחילה. ע"א 458/68 פ"ד כג(1)62, שניתן בגדר דיני שטרות, אך תחולתו כללית; לענין צורת פסק הדין, ראה . Wolmerhausen v. Gullick (1893) 68LT 753. בית המשפט יכול היה לחייב את המבקש לשלם את סכום החיוב למשיבה, על מנת שיפטור עצמו מחיוב אם ישלם במישרין לשלטונות מס שבח; מכל מקום בא הענין על תקנו לאחר שבדיעבד סולק החוב.

בכל שאר השאלות שהמבקש מעורר לא נקבעה על ידי בית המשפט המחוזי כל הלכה.

הבקשה נדחית, ללא צורך לבקש עליה תשובה.
ניתן היום כד בכסלו תשנ"ט (13.12.98).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98057320.B02


מעורבים
תובע: אליאב סורני עו"ד
נתבע: שושנה אלברג
שופט :
עורכי דין: