ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ו נגד א.ס אשוי תשתיות ופיתוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע
א.ו
ע"י עו"ד אבן ברי ראשד

נגד

נתבעים

  1. א.ס אשוי תשתיות ופיתוח בע"מ
  2. אשוי אוסמה
  3. מגנזי תשתיות בע"מ
  4. שירביט חברה לביטוח בע"מ

נתבעות 3,4 ע"י עו"ד מאיה כהן

נגד

צד ג': 1. אבו שולדום מוחמד
2. רמון מהנדסים בע"מ
ע"י עו"ד ליאל דאי

החלטה

התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו במהלך עבודתו אצל הנתבעות ביום 28.1.13, עת הפעיל מכשיר גנרטור וידו נמשכה לתוך מכשיר הגנרטור.
התובע הגיש חוות דעת מומחה בתחום האורתופדי, בה נקבעו לו 15.3% נכות צמיתה בגין פגיעה באצבעות 4 ו-5.
נתבעות 3,4 וצד ג' 2 הגישו חוות דעת מומחה מטעמן בתחום האורתופדי בה נקבעו לתובע 9.75% נכות צמיתה בגין פגיעה באצבעות 4 ו-5.
נוכח הפער בין חוות הדעת, אני מורה על מינויו של דר' הנדל דוד כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: רח' נחשון 12 אבו טור ירושלים טל' 02-XXXX922.
בידי הצדדים להודיע בתוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 28.1.13 ( להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבו של התובע עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא כל אחד מהצדדים (תובע, נתבעות 3ו-4 וצד ג' 2 ) בשליש שכר טרחתו של המומחה כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובע וצד ג' 2 י פקידו, כל אחד בקופת בית המשפט סך של 1500 ₪ בתוספת מע"מ וזאת עד ליום 1.12.17.
לעיוני ביום 2.12.17.
נתבעות 3,4 ישלמו חלקן בשכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה וימציאו לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובע וצד ג' .
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 1.2.18.
לעיוני ביום 2.2.18.
תשומת לב המומחה כי חלקה של התובעת וצד ג בשכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 17.3.17.
תחשיב נזק מטעם הנתבעות וצדדים שלישיים יוגשו עד יום 8.4.18.
התיק יובא לעיוני ביום 9.4.18.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
קובע לקדם משפט בפני ליום ראשון, י"ד אייר תשע"ח, 29.4.18 בשעה 10:00.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובע יתייצב בעצמו לקדם המשפט.
ניתנה היום, י"א חשוון תשע"ח, 31 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ו
נתבע: א.ס אשוי תשתיות ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: