ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד צדדי ג' :

בפני כבוד ה שופטת ג'ני טנוס

תובעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד א' ורשה

נגד

נתבע

צדדי ג'
רודין נח'לה
ע"י עו"ד ו' חביב

נגד

1. אמיר אבו סלאח
ע"י עו"ד ע' ח'יר

2. שירביט חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד פ' מוזר

פסק דין

1. עסקינן בתביעת שיבוב שהתובעת הגישה נגד הנתבע. בישיבה שהתקיימה ביום 15.3.2016 הגיעו התובעת והנתבע להסכמה בדבר שיפוי התובעת בידי הנתבע בהתאם להסכמה שקיבלה תוקף של פסק הדין (להלן – "פסק הדין").

2. באותה ישיבה הגיעו הנתבע, שהינו המודיע בהודעה לצדדי ג', וצד ג' 1 להסכמה לפיה אם יתברר כי לנתבע לא היה רישיון נהיגה לרכב המעורב או אם יתברר שלא היה קיים כיסוי ביטוחי אצל צד ג' 2 מכל סיבה שהיא, אזי ההודעה לצד ג' 1 תתקבל במלואה (להלן – "ההסכמה הדיונית").

3. בהמשך לכך הגישו הנתבע וצדדי ג' סיכומים בכתב.

4. בטרם אדון בשני הנושאים שעומדים במחלוקת בהתאם להסכמה הדיונית הנ"ל, אבקש לציין כי צד ג' 1 העלה בסיכומיו טענות שונות בנוגע לאחריותו ולחילופין לאשמו התורם של הנתבע. מאחר שטענות אלו חורגות מההסכמה הדיונית , לא מצאתי הצדקה להתייחס אליהן במסגרת פסק הדין.

5. אשר לכיסוי הביטוחי – במועד התאונה שאירעה ביום 15.9.2011, צד ג' 2 הייתה מבטחת רכב מספר 9869624 בפוליסת ביטוח אחריות לנזקי צד שלישי. במועד התאונה הרכב היה בבעלות צד ג' 1, והנתבע נהג בו מתוקף היותו עובד שכיר אצל צד ג'1.

6. במועד הנ"ל אירעה תאונה בין הרכב בו נהג הנתבע לבין הרכב בו נהג מבוטח התובעת, כאשר האחריות לתאונה רובצת על כתפיו של הנתבע. נוכח כך, הושגה ההסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין בדבר התחייבות הנתבע לשלם לתובעת את הוצאותיה בגין הפיצוי ששילמה למבוטח שלה והוצאותיה בגין ההליך דנן.

7. מטיעוני צד ג' 2, מבטחת הרכב, עולה כי פוליסת הביטוח הרלוונטית הוצאה על שם מבוטח אחר שהיה אז בעל הרכב, אלא שטרם אירוע התאונה נמכר הרכב לצד ג' 1 מבלי ליידע אותה או לקבל את הסכמתה לעריכת ביטוח עבור בעל הרכב החדש. לפיכך טוענת צד ג'2 להעדר זיקה ביטוחית בינה לבין צד ג' 1.

8. בסיכומי הנתבע וצד ג' 1 אין כל התייחסות לטענת צד ג' 2 בדבר העדר זיקה ביטוחית, אף שהטענה הועלתה כבר בכתב ההגנה מטעמה.

9. מאחר שהנתבע וצד ג' 1 לא ביקשו לחלוק על הטענה בדבר העדר זיקה ביטוחית, ועל יסוד הטענות והפסיקה שפורטו בנדון בסיכומי צד ג' 2 – אני מקבלת את טענתה של האחרונה בדבר העדר זיקה ביטוחית וקובעת כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותם של הנתבע וצד ג' 1 לתאונה.

10. די בכך כדי להביא לדחיית ההודעה נגד צד ג' 2. יחד עם זאת ולהשלמת התמונה, אביא להלן את הכרעתי בנוגע למחלוקת שנוגעת לשאלה אם במועד התאונה היה לנתבע רישיון נהיגה תקף.

11. מחלוקת זו התעוררה לנוכח טענת המבטחת, צד ג' 2, כי יש לדחות את ההודעה נגדה, כיוון שלפי תנאי הפוליסה רשאי לנהוג ברכב רק נהג המורשה לכך ובעל רישיון בר תוקף לנהוג בסוג הרכב המבוטח לפי הפוליסה, ואילו במקרה דנן לנתבע לא היה במועד התאונה רישיון מתאים לנהיגה ברכב זה.

12. הנתבע לא העלה בסיכומיו כל טענה בנוגע להתאמת רישיון הנהיגה שהיה בידו לרכב בו נהג– שהינו רכב מסוג אוטובוס זעיר פרטי M2.

13. לעומת זאת, צד ג' 1 ביקש לטעון כי הרישיון בו החזיק הנתבע מאפשר לו לנהוג ברכב מכוח תקנה 181 לתקנות התעבורה והנחיית משרד התעבורה בספר ההדרכה לנהיגה מונעת .

14. טענה זו של צד ג' 1 דינה להידחות. עפ"י תעודת עובד הציבור שהוגשה לתיק, רישיון הנהיגה המתאים לרכב בו נהג הנתבע הוא מדרגה D3, ואילו רישיון הנהיגה של הנתבע היה לדרגות B,C,E. עורכת תעודת עובד הציבור לא נחקרה על תוכן ההודעה, ודי בכך כדי לבסס את האמור בה.

15. מעבר לכך, תוכן התעודה מתיישב עם הוראות תקנה 181(א)(5) ותקנה 183א-ב לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, לגבי סוג הרישיון המתאים.

16. המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל היא, שבמועד התאונה לנתבע לא היה רישיון מתאים לנהגיה ברכב בו נהג, ולכן הפוליסה אינה מכסה את נהיגתו של הנתבע ברכב.

17. סיכומו של דבר, אני מקבלת את ההודעה נגד צד ג' 1 ומחייבת אותו לש לם לנתבע (המודיע) מלוא הסכומים המפורטים בפסק הדין. לאור ההסכמה הדיונית, איני עושה צו להוצאות ביחסים שבין הנתבע לבין צד ג' 1.

18. אני דוחה את ההודעה נגד צד ג' 2. בהינת ן הדעת לאופן בו הסתיים התיק וליתר השיקולים הרלוונטיים, אני מחייבת את הנתבע וצד ג' 1 בתשלום הוצאות לצד ג' 2 בסכום של 1,000 ₪ כל אחד.

המזכירות תמציא העתקים מפסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, י"א חשוון תשע"ח, 31 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: צדדי ג'
שופט :
עורכי דין: