ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כאיד חג'אזי נגד מועצה מקומית ג'דיידה מכר :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט נווה ערן

תובע

כאיד חג'אזי

נגד

נתבעת

מועצה מקומית ג'דיידה מכר

פסק דין

בפני תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף.
הצדדים הגיעו להסדר דיוני לאחר שהתיק כבר נקבע להוכחות, לפיו יוגשו תחשיבי הנזק, כתבי הטענות ותצהיר התובע ובית המשפט יתן פסק דין על בסיס החומר שבפניו ללא שמיעת ראיות בתיק.
חרף הודעה זו של הצדדים , הורה בית המשפט על הגשת סיכומים.
לאחר החלטה זו על הגשת סיכומים, הודיע התובע כי הוא מסתמך לצורך הוכחת תביעתו על תצהיר התובע, המסמכים התומכים בתחשיב הנזק.
הנתבעת מצידה הגישה סיכומים.

לאחר קריאת תחשיב נזק התובע וסיכומי הנתבעת, מצאתי לנכון לתת החלטה מיום 26.9.17 המורה לתובע להשלים את טיעוניו בזיקה לסיכומי הנתבעת וסיכומי תגובה אלה הוגשו לתיק בית המשפט על ידי התובע ביום 3.10.17.
לאחר שעיינתי במלוא החומר, אני נותן את פסק דיני.

מדובר בארוע שהתרחש בתאריך 28.3.08.
התובע השתתף במשחק כדורגל כאשר שהיה שחקן של קבוצת "ותיקי מכר" לבין קבוצת "מעלות" על מגרש כדורגל השייך לנתבעת (מועצה מקומית ג'דידה מכר). מדובר במגרש שלטענת התובע הכיל בתוכו מפגעי בטיחות חמורים לרבות בורות ודשא שאינו גזום כראוי.
התובע מדגיש להוכחת אחריות הנתבעת ואף צירף בענין זה מסמכים להוכחת טענה זו כי המגרש לא היה מאושר על ידי ההתאחדות של הכדורגל בישראל. טענה זו לא נסתרה והיא הוכחה במשפט.
מבחינת נסיבות הארוע- לטענת התובע תוך כדי המשחק רץ לכיוון השער, נדחף על ידי שחקן אחר , רגלו נתקלה במשהו והוא נפל. רק לאחר הנפילה זיהה התובע לטענתו כי מדובר בבור. זה המפגע אשר רגלו נתקלה בו (על פי ניסוח כתבי הטענות והתצהיר).
התובע טוען, כי לא יכול היה לצפות ארוע שכזה, אשר התרחש לקראת סוף המחצית השניה של המשחק.
התובע נפגע כתוצאה מהארוע ברגל ימין.

מומחה מטעם בית המשפט, האורטופד ד"ר רייכל שחוות דעתו לא נסתרה ולא נשלחו לו שאלות הבהרה או נחקר על ידי מי מהצדדים, קבע כי לתובע נותרה כתוצאה מפגיעה זו, 10% נכות צמיתה לפי סעיף 49 (3) (א) וזאת בגין הגבלה ניכרת בתנועות קרסול ימין.

בסיכומיה, טוענת הנתבעת ביחס לנסיבות הארוע המצויינות, כי ברור גם מגרסת התובע עצמו כפי שנמסרה בכתבי הטענות ובתצהירו כי נפילת התובע, אם בכלל, היתה תוצאה של דחיפת שחקן אחר, מה עוד שהתובע היה קרוב מאוד להבקיע שער, מה שמגביר אפשרות שהתובע נדחף כדי למנוע ממנו להבקיע ולאחר שכבר הספיק להבקיע שני שערים.
מדובר בתאונה בלתי צפויה ובלתי נמנעת.
התובע לא תבע את השחקן האחר שדחף אותו.
התובע לא צילם את המפגע לו טען, ואף לא הוכיח בשום ראיה את קיומו המוכחש.
גם במסמכים רפואיים ראשונים לא מופיע כלל אותו מפגע מצויין, אלא טענה של התובע לנפילה בזמן משחק כדורגל. משחק הטומן בחובו מן הסתם סיכונים, של נפילות.

מדובר במגרש העשוי מאדמה ולא דשא ישר וייתכן ויש בו מהמורות קטנות, אין המדובר במגרש מסוכן. התובע וחבריו לא סברו, כי תנאי המגרש מהווים סיכון וגם לא התובע. משכך, יש להטיל את האחריות על התובע ו לחילופין לצרכי פשרה בלבד מוכנה הנתבעת להעמיד את שעור האשם התורם שיוטל על התובע בשיעור על 60%.

בתגובתו לסיכומים מצביע שוב התובע על העובדה, כי הנתבעת אישרה לשתי קבוצות שבתוכן התובע להשתמש במקרקעין השייכים לה ויש לה שליטה מוחלטת עליה ולקיים משחק כדורגל בידיעה מפורשת שהמגרש אינו מאושר על ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל. מגרש זה לא היה מאושר במשך שנים רבות. היה על הנתבעת לאסור את בקשתן של הקבוצות לקיים משחקים בו . בהסכמתה לקיום משחק, הכשירה למעשה את פגיעתו של התובע. התובע מדגיש, כי הפגיעה לא היתה כתוצאה מן הדחיפה , אלא כתוצאה מהמפגע והשיבוש במגרש עליו לטענתו יכולים להעיד רבים.

לאחר שעברתי על מלוא התמונה הראייתית בהקשר זה ובשים לב להסכם הדיוני שנעשה על ידי הצדדים ואשר למעשה ייתר את ההוכחות שנקבעו בתיק זה, אני קובע כי דין התביעה להתקבל אך זאת תוך קיזוז של רשלנות תורמת כפי שאסביר.
להלן נימוקיי:

  1. אני נותן אמון בגרסתו של התובע, כי נפילתו היתה לאחר שנדחף על ידי שחקן אחר ורגלו נכנסה למהמורה שגרמה לנפילתו.
  2. הוכח במסמכים, כי מדובר אכן במגרש שלא היה מאושר על ידי ההתאחדות לכדורגל בישראל, דבר שהיה צריך למנוע אישורם של משחקים מן הסוג שהתנהל במקרה הנוכחי.

יצויין כי התובע לא תמך את תצהירו בשום תצהיר נוסף של עד שהיה במקום והיו כאלה רבים, לטענתו שיכלו להעיד על הנסיבות ועל מצב המגרש.

3. עם זאת, מדובר במגרש שהיה מוכר היטב לתובע, התובע ידע על מצבו של המגרש ויכל היה לראותו. לתובע היתה את האפשרות שלא לשחק אם היה בוחר בכך, אני סבור כי הטענה שלא ידע כי קיימות מהמורות או גיזום לאיטום במגרש אין בה ממש ודינה להדחות.
זאת ועוד, צריך לזכור כי מדובר במשחק כדורגל וכי היה מדובר בארוע שהחל כגרסת התובע תוך כדי דחיפה של שחקן אחר שהיא שהביאה שרגלו של התובע נתקלה ב מהמורה, אמנם לא היה בכך כדי לנתק את הקשר הסיבתי הנדרש להוכחת רשלנות אך יש לקחת זאת בחשבון בסך הכל של הדברים, ובהתחשב בסוגיות האחריות והרשלנות התורמת.

4. בנסיבות העניין לאור האמור לעיל, אני אקבל את התביעה תוך השתה של 20% רשלנות תורמת על התובע.

5. משכך אני עובר לדיון בשאלת הנזק:

התובע יליד 1975, בן 42 כיום, עובר לתאונה עבד במוסך לתיקון פחחות וצבע ואף שיחק כדורגל במסגרת אותה קבוצה בה נפגע. התובע כיום אינו עובד ומתקיים לטענתו מקצבת נכות בסך 2,300 ₪ מבטוח לאומי. עובר לתאונה השתכר התובע סך של 4,700 ₪ ומשוערך להיום 5,000 ₪. מומחה בית המשפט האורטופד ד"ר רייכל קבע לתובע 10% נכות צמיתה וזאת בגין הפגיעה בקרסול רגל ימין. התובע עבר שבר בשוקית רגל ימין ומספר ניתוחים בעקבותיו . ד"ר רייכל התייחס חזיתית לחוות דעתו של המומחה מטעם התובע, האורטופד ד"ר אמין פאר וציין, כי אינה משקפת את מצבו הרפואי כיום לאחר הניתוחים הנוספים שעבר התובע.

לאחר שעברתי על מלוא טענות הצדדים בנוגע לבסיס השכר והטענות הנוגעות לשאלת התפקודיות ומשמעות הנכות, וכן שאלת הנכויות הזמניות בתקופת אי הכושר, אני קובע כדלקמן:
אני אחשב לתובע לפי 10% נכות תפקודית, דהיינו הנכות הרפואית החופפת את הנכות התפקודית וזאת על בסיס שכר של 5,000 ₪ שכר משוערך להיום.
לגבי הטענות הנוגעות לקיזוזים – אני מקבל את עמדת התובע , כי אין הצדקה לקזז סכום של 47,000 ₪ שקיבל התובע כפי הנראה במסגרת פוליסת תאונות אישיות או פוליסת ביטוח פרטית מחברת כלל.

לגבי הניכוי הנוגע לסכום כזה או אחר כחלק יחסי אותו מקבל התובע מביטוח לאומי במסגרת נכות כללית, בעניין הזה לא הגיב התובע כלל בסיכומי התגובה שלו.
הנתבעת מצידה טענה, כי יש לנכות את החלק היחסי בשיעור של 320 ₪ מהסכום שמקבל התובע מביטוח לאומי נכון לחודש מאי 26.6.08.

בעניין זה, לא הוצגו לי נתונים מספיקים ולמרות שהייתי יכול לתת החלטות נוספות, העדפתי לתת את פסק הדין, אבל אני מורה כחלק מקיזוזי פסק הדין כי ככל שהתובע מקבל נכות אורטופדית בגין הפגיעה בקרסול כחלק יחסי מתוך הנכות הכללית, יש לקזז סכום זה עפ "י חוו"ד אקטוארית שתומצא על ידי הצדדים בהמשך לפסק דין זה.

להלן איפוא ראשי הנזק לפיצוי:
1. כאב וסבל – התובע טוען שיש לפצותו בראש נזק זה בסכום של 170,000 ₪.
הנתבעת טוענת לפיצוי בסכום של 30,000 ₪.
לאחר שעברתי על מלוא החומר שהונח בפתחי, בשים לב לעובדה שמדובר בתובע שהיה גם כדורגלן וכעת לאור הפגיעה אינו יכול לשחק כדורגל ובשים לב לתמונה הכוללת של הניתוחים הרבים, אני אפצה אותו בסכום של 50,000 ₪.

2. הפסד השתכרות בעבר – התובע מקבל נכות כללית מאז 26.6.08 כאשר התאונה התרחשה בתאריך 28.3.08.
התובע טוען למספר תקופות אי כושר, בתקופה שבין 28.3.08 ועד 30.12.09. סה"כ 21 חודשים. מדובר בפיצוי של 20% מתוך בסיס השכר כל חודש ובתקופה השניה החל מיום 1.1.10 ועד ליום הגשת התביעה 31.3.14. מדובר ב-10% מתוך בסיס השכר כל חודש. סה"כ הסכומים אליהם מגיע התובע לפרק זמן זה עומדים על סך של כ-37,000 ₪. הנתבעת מצידה טוענת כי העובדה שהתובע מקבל נכות כללית החל מ-26.3.08 מצביעה על 3 חודשי אי כושר בלבד, שבגינם יש לפסוק לו סכום של 15,000 ₪ בלבד. לאחר שעברתי על מלוא החומר הרפואי, אני פוסק לתובע בגין 3 חודשי אי כושר עבודה מלא ובגין הפסד חלקי גלובלי, סכום של 25,000 ₪.

3. הפסד השתכרות לעתיד וכן פנסיה ותנאים סוציאליים – חישוב אקטוארי מלא על בסיס 10% מתוך סכום של 5,000 ₪ שהוא הסכום המשוערך להיום בשל השתכרותו. במקדם היוון של 227.1346 הסכום הינו 113,567 ₪, כאשר לסכום זה יש להוסיף 10% בגין הפסד פנסיה ותנאים סוציאליים, דהיינו סכום של 11,356 ₪.
סה"כ 124,512 ₪. לא מצאתי לנכון להפחית מחישוב אקטוארי זה לאור נכותו התפקודית של התובע החופפת כאמור את הנכות הרפואית.

4. הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד וכן נסיעות – 6,000 ₪.

5. עזרת צד ג' לעבר ולעתיד – 10,000 ₪.

סה"כ ראשי הנזק 215,512 ₪.
מתוך הסכום האמור אני מפחית 20% רשלנות תורמת, דהיינו הפחתה של 43,102 ₪.
הסכום היוצא לאחר הפחתה הינו 172,410 ₪.
מהסכום הזה יש להפחית את החלק היחסי של הנכות הכללית ככל שהיא נוגעת לנכות האורטופדית ביחס לקרסול רגל ימין בלבד וזאת עפ"י פרוטוקול הנכות הכללית שלא הומצא לי ולהפחית את החלק היחסי עפ"י אקטואריה לעתיד.
בעניין זה תתחייב השלמה לפסק הדין והצדדים יכולים להעביר נתונים תוך 30 יום אם לא יגיעו להסכמה לעניין ההפחתה כאמור.
לסכום שפסק ביהמ"ש יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשיעור של 15% + מע"מ. את הסכום כאמור לאחר ההפחתה של תגמולי המל"ל יש לשלם תוך 60 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן בזה פטור מיתרת האגרה החלה, לאור ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

להביא בפני תוך 30 יום עם הודעת הצדדים או העברת נתונים לגבי הפחתת החלק היחסי בנכות כללית שמקבל התובע בהקשר הפגיעה בקרסול נשוא תיק זה מבטוח לאומי עלפי חוק.

ניתנה והודעה היום י"א חשוון תשע"ח, 31/10/2017 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: כאיד חג'אזי
נתבע: מועצה מקומית ג'דיידה מכר
שופט :
עורכי דין: