ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיקי פורמן נגד סי.אם. קומפוזיט מטיריאלס בע"מ :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובע:

מיקי פורמן
ע"י ב"כ עו"ד רונן הרפז

נגד

הנתבעים:
1. סי.אם. קומפוזיט מטיריאלס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גבי ספרן ואח'

2. מתי מוסקוביץ
ע"י ב"כ עו"ד סיון האוזמן ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 03.10.17, אני ממנה בזה את רואה-חשבון, מר בועז יפעת, מרח' המרד 29, תל-אביב, מיקוד: 6150001, ת.ד. 50057, טל': 03-XXXX010, או 052-XXXX353, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו למחלוקות העיקריות העולות מכתבי הטענות שהוגשו ע"י הצדדים ואשר הן בתחום מומחיותו. נכון לשלב זה, הבדיקה לא תכלול את בדיקת שווי המניות.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

מועדים שנקבעו לקיום דיוני הוכחות: 02.05.18 משעה 10:00 עד 12:00, וכן 09.05.18 משעה 10:00 עד 14:00.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים. כמו כן, תשלח העתק הפרוטוקול האחרון מיום 24.09.17 למומחה.

ת.פ. 20.11.17.

ניתנה היום, י' חשוון תשע"ח, 30 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיקי פורמן
נתבע: סי.אם. קומפוזיט מטיריאלס בע"מ
שופט :
עורכי דין: