ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף חיים צרפתי נגד אמנון עזרא ישראל :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש / חייב / נתבע

יוסף חיים צרפתי – ת"ז XXXXXX538

נגד

משיב / זוכה / תובע
אמנון עזרא ישראל – ת"ז XXXXXX535

החלטה

התובע הגיש לביצוע כנגד הנתבע שני שקים שנמשכו מחשבון הנתבע לבנק הפועלים ונחזים להיות חתומים ע"י הנתבע בחתימת מושך, שיק שמספרו המסתיים ב-57 ע"ס 6,500₪, זמן פירעון 15/11/2015 ושיק שמסתיים בספרות 58 ע"ס 7,000 ₪, זמן פירעון 30/12/2015.

השיק הראשון הנ"ל חולל באי פירעון בהעדר כיסוי מספיק ובהיות החשבון עליו נמשך מוגבל.
השיק השני לא כובד בשל כך שהחשבון נסגר, הכל כעולה מחותמת הבנק השייך.
שני השקים הם לפקודת התובע ועל גב כל אחד מהם חתימת הסב: על הראשון חתימה לא מזוהה ועל השני חתימה של דפוס סאלי בע"מ.

המבקש הגיש התנגדות הנסמכת בתצהירו ובו מציין הוא, כי ביום 20/2/2015 נמסר שיק מחשבונה של און דפוס וגרפיקה (יפה צרפתי רעיית המבקש) ע"ס 4,800 ₪ לדפוס סאלי והוא נפרע מבלי שנתקבלה חשבונית כלשהי.
ביום 4/2/2017 שולמו 2,000 ₪ במזומן לדפוס סאלי כעולה מקבלה שצורפה לתצהיר.
שני השקים נשוא ההתנגדות נמסרו עבור מכונה יד שנייה עם הרבה תקלות שאותה רכש המבקש מן המשיבה מבלי שקיבל חשבוניות כלשהן עד היום. בכך נמנע ממנו להזדכות אצל רשויות המס.
מסכום התביעה מצהיר המבקש, יש להפחית 2000₪ ששולמו במזומן את המע"מ והמס, ביחד 5,962 ₪ בתוספת ריבית והצמדה משנת 2015.

ביום 9/7/2017 עמד המצהיר לחקירה נגדית ובראשית הדיון ציין ב"כ המשיב, כי המשיב הוא הבעלים של חברת דפוס סאלי ואישר, כי קבלה ע"ס 2000 ₪ מיום 4/2/2016 אכן שולמה לדפוס וביקש להקטין את סכום התביעה בהתאם.
בהחלטה התקבלה הבקשה, הגם שבקשת הב יצוע הוגשה ע"י המשיב ולא ע"י החברה שהנפיקה את הקבלה.
המבקש העיד, כי בשנת 2010 הוכרז כמוגבל באמצעים, הן ע"י לשכת ההוצל"פ והן ע"י בנק ישראל והוסיף, כי יכול היה לצרף תיק זה לתיק האיחוד שלו, אך למרות זאת בא לדיון.
הוא העיד, כי השקים נשוא ההתנגדות נמסרו כנגד שקים אחרים.
כשהוצג לו השיק אשר הוצג לפירעון לאחר סגירת החשבון ענה, כי שיק זה כבר אינו רלבנטי.
העד לא הסכים עם הקביעה, לפיה, עובר להפקדת השקים לא היה כסף בחשבון, הוא שב והעיד, כי לא נמסרה לו חשבונית בגין השקים שמסר והעלה טענות שונות ביחס לתוכנה של הבקר אותה רכש מדפוס סאלי.

סיכומי המבקש מיום 7/8/2017 שבים על הטענה המוצהרת בהתנגדות, לפיה, כנגד השקים נשוא ההתנגדות שולמו 2,000 ₪ במזומן ועוד 4,800 ₪ בשיק מחשבון אשת המבקש כנקוב גם בתצהיר.
ביחס לשקים נשוא ההתנגדות שב המבקש על טענתו, כי העדר חשבונית בגין תמורת השקים מנע ממנו זיכוי במס תשומות וכן זיכוי מס ובסה"כ כמפורט בתצהיר.
לפי המבקש טענות מפורטות ביחס לאיכות הממכר שרכש מדפוס סאלי.
בסוף סיכומיו מבקש המבקש להקטין את החוב בתיק ההוצל"פ בסך כולל בן 14,162 ₪ (קרן).

סיכומי המשיב מיום 30/8/2017 ממוקדים כל כולם בדיני השטרות ומכאן אל הקביעה, כי נטל ההוכחה בתביעה שטרית רובץ על מושך השטר, בניגוד לתביעה חוזית או רגילה.
תחת הכותרת לגופו של עניין מצוינות טענותיו של המבקש, כי לא קיבל חשבונית ועם זאת העיד המבקש עצמו, כי אי כיבוד השיק אינה תוצאה של העדר חשבונית.

התובע קובע, כי אין למבקש כל הגנה וזו שהייתה לו בדמות הקטנת 2,000 ₪ כבר נעשתה ביום הדיון.
החייב לא הביא כל סימוכין לכך שאי קבלת חשבונית מהדפוס גרם לו להפסד בגין החזרי מס וזיכוי מע"מ.

סיכומי התשובה מיום 19/9/2017 אינם אלא חזרה על שכבר נטען ומהיבט זה מיותרים הם.

עצם העובדה, כי המשיב ביקש בראשית הדיון להקטין את החוב בתיק ההוצל"פ ב-2,000 ₪ מלמדת, כי יש ממש ולו בחלק מטענות המבקש.
ההתנגדות הוגשה בטרם ביקש המשיב להקטין את החוב ונכון להיום אין בתיק ביהמ"ש סימוכין כלשהם אם אכן יושמה הקטנת חוב ואם כן, מהי יתרת החוב בתיק ההוצל"פ.
איני שותף לעמדת המשיב, לפיה, מוגבל המבקש לטענות הגנה שטריות בלבד.
הצדדים בשטרות הם צדדים קרובים ובקרבה שטרית זו רשאי הנתבע להעלות גם טענות הגנה מדיני החוזים כפי שאכן עשה בבקשתו בדמות טענות לאיכות הממכר שרכש מדפוס סאלי.
שני הצדדים מסכימים ככל הנראה בדיעבד, כי המכר היה מחברה בע"מ, אולם את השקים משך המבקש לפקודת המשיב ולא לפקודת אותה חברה וגם בכך יש כדי ליתן רשות להתגונן על מנת להסביר מדוע כנגד מכר של רכוש החברה שולמו שקים לאחר, זולתה.

נתונה למבקש הרשות להתגונן.

נוכח שווי התובענה (אינה עולה על 75,000.00₪) תתברר התובענה בסדר דין מהיר, בפני כבוד הרשמת הבכירה, קרן מרגולין פלדמן.

החלטה זו תועבר אל כבוד הרשמת.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י' חשוון תשע"ח, 30 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף חיים צרפתי
נתבע: אמנון עזרא ישראל
שופט :
עורכי דין: