ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מקסים שקרוב נגד מדינת ישראל :

ע"פ 2985/98
ע"פ 2987/98

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' זמיר

המערער בע"פ 2985/98: מקסים שקרוב

המערער בע"פ 2987/98: אברהם יעקובוב

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי
בת"א-יפו מיום 7.5.98 בת.פ.ח. 3036/97,
שניתן על ידי כבוד השופטים: א' סטרשנוב,
ז' המר, ש' טימן

תאריך הישיבה: כ"ד בכסלו התשנ"ט (13.12.98)

בשם המערער
בע"פ 2985/98: עו"ד ד"ר חיים משגב

בשם המערער
בע"פ 2987/98: עו"ד ישראל קליין

בשם המשיבה: עו"ד אלון אינפלד

בשם שירות המבחן: גב' זהבה מור

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

פסק-דין

המערערים יעקובוב ושקרוב הורשעו, לאחר הודאה בעובדות, בבעילה אסורה בהסכמה (עבירה על סעיף 346(א) לחוק העונשין, התשל"ז1977-) ובשידול למעשה זנות (עבירה על סעיף 201(א)(1) ו4- וסעיף 201(ב) וסעיף 29 לחוק העונשין, התשל"ז1977-). המערער יעקובוב (ע"פ 2987/98) הורשע גם בסיוע לזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר (עבירה על סעיף 418 + סעיף 34ד' לחוק העונשין). בית המשפט המחוזי השית, ברוב דעות, על המערער יעקובוב חמש שנות מאסר, מהן ארבעים ושניים חודשים לריצוי בפועל. על המערער שקרוב הושתו ארבע שנות מאסר, מהן שלושים וששה חודשים לריצוי בפועל. שופט המיעוט ביקש לגזור על יעקובוב שלוש שנות מאסר, מהן חמישה עשר חודשים לריצוי בפועל. על המערער שקרוב שלושים חודשי מאסר, מהם עשרה חודשים לריצוי בפועל. הערעור שלפנינו הוא על חומרת העונש.

העובדות, בהן הודו המערערים, הינן בקצרה אלה: השניים פגשו במתלוננת, והיא בת שתיים-עשרה וחצי. המתלוננת עזבה את ביתה. המערערים הבטיחו לה מגורים ועבודה. בו ביום בעלו השניים את המתלוננת. מיד לאחר מכן הם שידלו אותה לעסוק בזנות, תוך שהעבירו אותה ממכון אחד המנוהל לשם עיסוק בזנות למכון אחר - כך שלוש פעמים. במהלך תקופה זו לקח המערער יעקובוב את המתלוננת להצטלם לצורך הכנת תעודת זהות מזוייפת, על מנת שבעבודתה במכונים תראה ותוצג בכזב כבגירה.

העבירות בהן הורשעו המערערים, בנסיבות העניין, הן חמורות ביותר. תחת לסייע לקטינה במצוקה, הם ניצלו אותה ובעלו אותה (בהסכמתה). כסחורה עוברת לסוחר הם העבירו אותה ממכון אחד העוסק בזנות למכון אחר. אמת, המערערים סברו כנראה שהמתלוננת מבוגרת מגילה, ועל יסוד מחשבה זו הן גם הורשעו בעבירה לפי סעיף 346(א) לחוק העונשין, העוסק בבעילת קטינה שגילה בין ארבע-עשרה לשש-עשרה. כמו כן התחשב בית המשפט בעברם הנקי של המערערים. כמו כן נלקחה בחשבון העובדה שהמערער יעקובוב לוקה במחלת הסרטן (הנמצאת כנראה למרבה המזל מזה תקופה ארוכה ברמיסיה).

בטיעונים בפנינו ביקשו הסניגורים המלומדים כי נעדיף את דעת המיעוט על פני דעת הרוב. הודגשה בפנינו מחלתו של יעקובוב והתנאים הקשים בהם מצוי שקרוב בבית הסוהר. כן נטען בפנינו כי לא ניתן משקל מספיק לעובדה שהשניים היו נתונים כשנה במעצר בית. שרות המבחן ממליץ על קיצור עונשם של השניים. תעודה רפואית שהגיש לנו יעקובוב מביעה החשש כי המשך המאסר עשוי להביא להתפרצות מחלתו.

נתנו דעתנו לשיקולים אלה. אין הם קלים. עם זאת, העבירות בהן הורשעו המערערים, בנסיבותיהן, הן קשות. כפי שראינו, הם ניצלו את מצוקתה של ילדה. תחת יד מושטת לעזרה, הם השפילו אותה וניצלו אותה. במצב דברים זה, איננו סבורים שהעונש שהוטל עליהם בבית המשפט המחוזי (על פי דעת הרוב) הוא חמור באופן המצדיק התערבותנו. הננו מפנים את תשומת הלב של שלטונות בית הסוהר למצבו הרפואי של יעקובוב. אם חלילה תהיה החמרה במצבו, ימצאו האמצעים (הרפואיים והמשפטיים) לטפל בכך בין כתלי בית הסוהר. כן הננו מפנים את תשומת הלב לתסקיר שרות המבחן בעניינו של שקרוב. על שלטונות בית הסוהר לנקוט בפעולות הנדרשות מכך.

הערעורים נדחים.

ניתן היום, כ"ד בכסלו התשנ"ט (13.12.98), בפני באי כוח הצדדים.

ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98029850.A07/דז/


מעורבים
תובע: מקסים שקרוב
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: