ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מריה פליסיטס פינוס רידנר נגד חברים לאכילה נכונה בע"מ :

28 אוקטובר 2017
לפני: כבוד הרשמת מירי שי-גרינברג

התובעת:
מריה פליסיטס פינוס רידנר
ע"י ב"כ: עו"ד אליסה דריקר מן
-
הנתבעים:

  1. חברים לאכילה נכונה בע"מ
  2. נחמה נעמה קרייזלר
  3. שמואל מנחם קרייזלר
  4. יוסף צבי קרייזלר

ע"י ב"כ: עו"ד טל גרשטיין

החלטה

1. התובעת הגישה ביום 7/9/17 תביעה כנגד הנתבעים, בד בבד עם בקשה לפטור אותה מתשלום אגרה בסך 1,388.84 ש"ח.

2. הבקשה לפטור מתשלום האגרה הוגשה מטעמים של חוסר יכולת כלכלית ("הבקשה"), לפי תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008 ("תקנות האגרות"). בבקשה נטען שהתובעת בת 50, אם לשלושה ילדים; היא מתגוררת בדירה בכרמיאל עם ילדיה והם סמוכים על שולחנה; התובעת מתקיימת מדמי אבטלה בסכום של 4,500 ש"ח לחודש ; אין לה רכוש בעל ערך; היא פדתה את כל חסכונותיה ואף נטלה הלוואה לצורך כיסוי חובותיה; היא משלמת החזר משכנתא חודשי של 2,900 ש"ח.

3. הנתבעים בתגובת ם התנגד ו לבקשה, וטענ ו שהתובעת לא עמדה בתנאים הדרושים להוכחת העדר מסוגלות כלכלית, הן מהטעם שלא צירפה די אסמכתאות להוכחת טיעוניה, והן מהטעם שבניגוד להצהרתה התובעת בעלת מסוגלות כלכלית.

4. בקשה לפטור מאגרה מטעמים של חוסר יכולת כלכלית נבחנת על יסוד קיומם של שני תנאים מצטברים – ראשית, "היותו של ההליך מגלה עילה"; ושנית, העדר יכולת כלכלית.

5. באשר לעילת התביעה: בכתב התביעה נטען כי התובעת הועסקה כעובדת שכירה אצל הנתבעים בתקופה שמיום 1/8/2006 ועד 9/1/2017, עת פוטרה לאלתר ומבלי ששולמו לה פיצויי פיטורים. בכתב התביעה התבקש בית הדין לחייב את הנתבעים בתשלום השלמת פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת ושכר עבודה לחודש דצמבר 2016. כמו כן, נתבעו פיצויים עונשיים בגין אי מתן הודעה לעובד ואי עריכת שימוע. בהתחשב בעילות התביעה, ומשלא הכחישו הנתבעים בתגובתם שהתקיימו יחסי עבודה בין הצדדים, הרי שמבלי לקבוע מסמרות לגופה של תביעה, אני סבורה כי סיכויי התביעה סבירים.

6. באשר ליכולתה הכלכלית של התובעת: לאחר שבחנתי את האמור בבקשה ובתצהיר שצורף לה, ועיינתי בנספחים השונים, הגעתי למסקנה כי התובעת לא עמדה בנטל הראיה להוכחת חוסר יכולת לשלם את האגרה. התובעת לא פירטה בתצהירה מהו הסטטוס שלה, ולכן לא ברור האם יש לה בן זוג מפרנס. הנתבעים בתגובתם הפנו לתדפיסי חשבון הבנק של התובעת מהם עולה שהתובעת נשואה, בעלה עובד שכיר ב"אלביט מערכות", ומשכורתו עומדת על סכום של 15,000 ש"ח נטו לחודש. התובעת העלימה עובדה זו מתצהירה, ואף תשובתה אינה נותנת מענה למחדל זה.

7. זאת ועוד: בבקשה נטען שהתובעת מפרנסת את שלושת ילדיה המתגוררים עימה, אולם לא פירטה את גיל הילדים. מהתגובה עולה, כי שניים מהילדים הם בגירים (מעל גיל 18), כך שרק ילד אחד סמוך על שולחנה. מצופה היה שהתובעת תשיב לטענה זו בתשובתה, אולם זאת לא נעשה.

8. התובעת טענה בבקשה שהיא מתקיימת מדמי אבטלה, אולם לא צירפה אישור המוסד לביטוח לאומי בעניין זה. יתרה מזאת: התובעת לא הצהירה על תשלום קצבת ילדים בסך 100 ש"ח המשולמת לה מדי חודש על ידי המוסד לביטוח לאומי.

9. התובעת הצהירה כי אין בבעלותה נכס בעל ערך, אולם הצהירה עוד, כי היא משלמת החזר חודשי עבור משכנתא. מן האמור עולה, שהדירה בה היא מתגוררת הינה בבעלותה, ואין בתשובה (סעיף 7) הסבר מניח את הדעת להסתרת עובדה זו מעינו של בית הדין.

10. מתגובת הנתבעים עולה עוד, כי התובעת פתחה עסק עצמאי אותו היא מפרסמת בדף עסקי בפייסבוק. גם בעניין זה תצהירה של התובעת שותק ולא הוצגו לבית הדין פרטים, בבקשה או בתשובה. יצוין בהקשר זה, כי עיון בתדפיסי חשבון הבנק של התובעת מלמד על הפקדות שיקים בסכומים ניכרים של אלפי שקלים בחוד ש (למשל: 1,300 ש"ח ביום 13/3/17; 1,596 ש"ח ביום 2/4/17; 1,440 ש"ח ביום 3/5/17, וזאת בנוסף להפקדת שיקים בסכומים נמוכים יותר). בחינת ריכוזי העו"ש מעלה עוד, ששולמו לתובעת סכומי כסף מ"כלל ביטוח בריאות" ( ביום 29/3/17), אולם לא נטען בעניין זה דבר בבקשה או בתצהיר.

11. התובעת טענה בבקשתה, כי אין לה מניין לשלם את האגרה, ויחסי העבודה עם הנתבעים הסתיימו מבלי ששולמו לה פיצויי פיטורים. מהתגובה עולה תמונה עובדתית שונה, משנטען שעבור תקופת עבודתה של התובעת בחברת דיאטה קלאב קסלר (1996) בע"מ, בשנים 2006 עד 2013, שולמו לתובעת פיצויי פיטורים, והנתבעת 1 הפרישה לזכות התובעת את כספי הפיצויים והתגמולים לקרן הפנסיה. התובעת התייחסה לכך בתשובתה בנוגע לסיכויי התביעה ותקופת העבודה הנטענת , אולם לא הכחישה את האמור בתגובה לעניין תשלום פיצויי הפיטורים.

12. גם העובדה שהתובעת לא צירפה לבקשתה פירוט תשלומים עבור הוצאות משק בית, כגון ארנונה, חשמל, מים והוצאות שוטפות לכלכלת הבית – מובילה למסקנה שהתובעת לא עמדה בנטל הנדרש להוכחת מצב כלכלי קשה שאינו מאפשר לה תשלום האגרה . זאת ועוד: מפירוט חשבון הבנק של התובעת עולה, כי בבעלותה שני כרטיסי אשראי. יש בכך כדי לתמוך בטענת הנתבעים, שהתובעת בעלת מסוגלות כלכלית לשלם את האגרה.

13. לסיום, התובעת לא הסבירה בבקשה, בתשובה או בתצהיר כיצד ידה משגת תשלום שכר טרחת עו"ד, שעה שאינה מיוצגת על ידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי.

14. לאור כל האמור, הבקשה נדחית.

15. על התובעת לשלם את האגרה בתוך 10 ימים, שאם לא כן, תימחק התביעה מחמת אי תשלום אגרה לפי הוראת תקנה 2(ו) לתקנות האגרות.

16. בהתחשב בנתונים החלקיים שהציגה התובעת בתצהירה, כמפורט לעיל, ובדגש על היות בן זוגה של התובעת עובד שכיר באלביט מערכות והיא מציגה עצמה כבעלת עסק עצמאי; משלא הביאה ולו ראשית ראיה לקיומו של מצב כלכלי קשה המונע ממנה תשלום האגרה, אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעים הוצאות בקשה זו בסכום של 1,500 ש"ח שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תעקוב אחר תשלום האגרה, ולאחר מכן תשלח לנתבעים דרישה להגשת כתב הגנה.

ניתנה היום, ח' חשוון תשע"ח, (28 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מריה פליסיטס פינוס רידנר
נתבע: חברים לאכילה נכונה בע"מ
שופט :
עורכי דין: