ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק שמחוני נגד התעשייה האווירית לישראל בע"מ :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

נציג ציבור (מעסיקים) מר גיל אלוני

התובע
יצחק שמחוני
ת"ז: XXXXXX950
ע"י ב"כ: עו"ד צביקה הלפגוט
-
הנתבעת
התעשייה האווירית לישראל בע"מ
ח"צ 520027194
ע"י ב"כ: עו"ד תומר הדס

פסק דין

האם פוטר התובע כדין ומחמת העדר תעסוקה בעבורו או שמא פוטר התובע בשל גילו ומוגבלותו – זוהי הסוגיה העומדת להכרעתנו.

העובדות כפי שעלו מחומר הראיות:

1. התובע בן 61 הועסק בנתבעת, חברה ממשלתית המפתחת ומייצרת מוצרים תעופתיים, מחודש 6/1978 ועד ליום 30/11/15. התובע עבד בתפקידים שונים, תחילה כטכנאי אלקטרוניקה תעופתי ו בסוף תקופת עבודתו הועסק התובע במחלקת מחסנים בחטיבת טילים וחלל כמחסנאי.

2. ביום 29/7/10 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנתבעת לבין הסתדרות העובדים הכללית. בהסכם הוסדרו בין הנתבעת להסתדרות פיטורים הכרחיים של עובדים קבועים תחת פיקוח של ההסתדרות:
"בבחירת העובדים שיוכנסו לרשימת המועמדים, יהא על החברה לפעול בהגינות ובתום לב ולכלול ברשימה רק עובד שמתקיים בו אחד לפחות מהתנאים הבאים:

(א) העובד אינו מתפקד כראוי למרות שיש לו תעסוקה.
(ב) לעובד אין תעסוקה ולא צפויה אפשרות למצוא לו תעסוקה.
(ג) העובד בלתי מיומן.
(ד) העובד חסר מקצועי או בעל מקצוע בלתי מבוקש."
(ס' 13 להסכם הקיבוצי) (ההדגשה שלי – א.ג.כ).

3. ביום 3.9.15 קיבל התובע מכתב זימון לשימוע (נספח 2 לכתב ההגנה) ובו הודי הוא נכלל ברשימת המועמדים לפיטורים , מאחר שאין לתובע תעסוקה ולא צפויה אפשרות למצוא לתובע תעסוקה .

4. השימוע נדחה לבקשת התובע ובא כוחו.

5. ביום 14.10.15 התקיימה ישיבת שימוע בנוכחות התובע, בא כוחו של התובע , מר אמיר אהרוני, ראש מִנְהל משאבי אנוש בחטיבת מערכות טילים וחלל, ועו"ד מטעם הנתבעת (נספח 5 לכתב ההגנה).

6. לאחר ישיבת השימוע, ניתנה לתובע זכות להשלים טענותיו בכתב. התובע לא הגיש טענותיו לאחר ישיבת השימוע.

7. ביום 1.11.15 ניתנה לתובע הודעה על פיטוריו (נספח 4 לכתב ההגנה). הנתבעת שלחה לתובע את הודעת הפיטורים (נספח 7, 8).

8. ביום 19.11.15 התייצב התובע במשרדה של עובדת הנתבעת על מנת לקבל את ההודעה.

9. התובע בחר שלא לפנות להכרעת הליך בורר על פי ההסכם הקיבוצי :

"לכל עובד המעומד לפיטורין תהא זכות להביא את שאלת פיטוריו להכרעת הבורר האמור, וזאת אף אם הארגון הסכים לפיטוריו. לשם כך, יהיה על העובד לדרוש זאת מהחברה בהודעה בכתב ולמסור את הודעה האמורה לראש מינהל רווחה ופרישה בחברה, תוך 7 ימי עבודה מיום שנמסרה לו הודעת הפיטורין.
עובד שהארגון הסכים לפיטוריו והחליט להביא את שאלת פיטוריו להכרעת הבורר, והבורר החליט להשאירו ברשימה, יופחת המענק הכספי לו הוא זכאי עפ"י סעיף 35 ג באופן שסכום החיבור של הרכיבים המפורטים בו יוכפל ב-5 ולא ב-6 או שהמענק הכספי לו הוא זכאי עפ"י סעיף 36 ג יופחת באופן שסכום החיבור של הרכיבים המפורטים בו יוכפל ב- 4 ולא ב-5, לפי העניין.
לא מסר העובד הודעה כאמור, יכנסו פיטוריו לתוקף, מכח הודעת הפיטורין שנמסרה לו לפי סעיף 23 לעיל."
(ס' 25 להסכם הקיבוצי)

טענות התובע:

1. התובע פוטר כי קיימת בהתנהגותו, לשיטת הנתבעת, שונוּת, אשר באה לידי ביטוי בבגדיו ובהיגיינה שלו. הדברים נאמרו בשימוע שנערך לתובע.

2. התובע נקלע למשבר נפשי בעקבות מות אמו ונאלץ לעבור טיפול נפשי. "השונות" שנמצאה בתובע נבעה מ המצב הנפשי שאליו נקלע.

3. לנתבעת לא קמה זכות להכליל את התובע ברשימת המפוטרים, התובע פוטר בשל "השונות" הקיימת בו.

4. הנתבעת לא בחנה חלופות תעסוקתיות בעבור התובע.

5. העסקתו של התובע הסתיימה בניגוד לסעיף 34 להסכם הקיבוצי, שכן הודעה שנמסרה אחרי ה-19 לחודש, תיכנס לתוקף בתום החודש העוקב. הפיטורים הבלתי חוקים של התובע היו אמורים להיכנס לתוקפם ביום 31.12.15.

6. הנתבעת הפרה את ההסכם הקיבוצי המיוחד.

7. הנתבעת הפרה את החובה לנהוג בתובע בשוויון ובהגינות.

8. הסמכות לדון בפיטוריו של התובע נתונה לבורר.

9. התובע עבד בחריצות ובמסירות במשך 37 שנים ועבודתו הופסקה ללא כל סיבה עניינית.

10. הנתבעת בחרה לסיים את העסקתו של התובע בשל מוגבלותו הנפשית. חובה היה על הנתבעת לסייע לתובע בתפקידו או להתאים תפקידו למצבו הנפשי ולנייד אותו בהתאם.

11. התובע עותר לפיצוי בגין עילה שקרית ופסולה ופיטורים שלא כדין (129,216 ₪) וכן לפיצוי בגין אפליה פסולה מחמת מוגבלות (70,000 ש"ח).

טענות הנתבעת:

1. התובע פוטר על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד ועל בסיס הסכמת הוועד להכללת שמו של התובע ברשימת הפיטורים.

2. הליך הפיטורים נוהל באופן ראוי ותקין.

3. התובע לא טרח למצות את כל ההליכים העומדים לרשותו בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד.

4. התובע פוטר כדין מאחר שלא הייתה לו תעסוקה ולא צפויה הייתה להיות תעסוקה בעבורו אצל הנתבעת.

עדויות
שמענו את עדות התובע ומטעם הנתבעת העיד מר אמיר אהרוני, ראש מנהל משאבי אנוש של חטיבת מערכות טילים וחלל בנתבעת.

הכרעה

לאחר ששמענו את העדויות, עיינו במסמכים שהוצגו ובחנו את טענות הצדדים, באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

האם היתה תעסוקה לתובע?

התובע פוטר על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד ועל בסיס הסכמת הוועד להכללת שמו של התובע ברשימת הפיטורים. הודעה על פיטוריו נמסרה לתובע ביום 17.11.15 וסיום העסקתו נקבעה ליום 30.11.15. בית הדין לא יתערב בהוראת הסכם קיבוצי אלא אם הוכח נסיבות העולות כדי כריתת חוזה לא חוקי או עילות אחרות לביטול חוזה על פי חוק החוזים. לא מצאנו ולוּ טענה אחת כזו בטיעוני התובע.

השתכנענו כי לתובע לא הייתה תעסוקה בנתבעת או למצער התובע לא עשה את עבודתו.

"אמיר: מגיע עם שקית של זבל לעבודה- עיתונים או משהו?
שמחוני: הגעתי למסקנה שאני פוגע בפרנסה של מישהו אחר. מר' עזרא ששון - מחלק עיתונים.
שמחוני: אני מביא עיתון פוסט סופ"ש ועיתון היום.
אמיר: למי היית מחלק עשרות עיתונים במבת? מה זה הדבר הזה?
שמחוני: למי שרצה, שמתי עיתון על השולחן ואנשים היו לוקחים.
אמיר: הוא היה מגיע עם 10 שקיות של עיתונים שיוצר פה טינופת. כוכבי טוען שהשתלט על 2 חדרים, שהפך אותו למקום מפגע תברואתי שעובדי הניקיון מסרבים לנקות.
שמחוני: אני ישן שם.
אמיר: אתה ישן שם?
שמחוני: משעה 15:00 אני נח שם, אני משלים שעות.
אמיר: שימו לב הוא מודה שהוא ישן בזמן שהוא מקבל כסף מאיתנו.
שמחוני: אני נמצא משעה 17:00 במחסן משלים שעות.
אמיר: אתה מבצע עבודה.
שמחוני: אני לא מבצע עבודה."
(עמ' 10 לפרוטוקול השימוע נספח 3 לכתב ההגנה)

התובע ישן במהלך עבודתו, אם כי טען שזה היה בהפסקה:

"ש. האם נכון שישנת במהלך העבודה?
ת. אני ישן בהפסקת הצהריים. יש לי 20 דקות. או שלפעמים אני יוצא מהמפעל להמשך ההפסקה."
(עמ' 5 לפ' ש' 4 – 5 לעדות התובע ).

אולם בהמשך התובע העיד כי אכל בהפסקה:

"ש. מתי אכלת צהריים?
ת. בהפסקה עצמה. קודם כל האוכל אח"כ מה שאני צריך."
(עמ' 5 לפ' ש' 6 – 7 לעדות התובע).

התובע אישר כי נערכו עמו שיחות מאחר שלא היה מגיע בזמן לעבודה:

ש. אתה פוטרת בגלל העילה שאין לך מספיק תעסוקה בחב'. האם זה נכון שתקו' ארוכה של כמה שנים, הממונים שלך ביניהם אברהם כוכבי, דברו אתך על כך שאינך מגיע בזמן, מבצע תפוקת עבודה נמוכה, עושה דברים שלא מתפקידך בעבודה בזמן העבודה.
ת. מבחינת להגיע בזמן – אני הגעתי בסביבות שעה 8:00, לקראת הסוף קיבלתי אישור ממר כוכבי להגיע עד 8:30.
(עמ' 4 לפ' שורות 17-13 לעדות התובע)

"ש. האם עשו אתך משוב לעניין השעות?
ת. כן." (עמ' 4 לפ' שורות 26-25 לעדות התובע)

ברי כי התובע שנקלט כמהנדס אלקטרוניקה לא עבד במקצועו:

"ש. אמרת שאתה מהנדס אלקטרוניקה?
ת. כשהייתי במפעל הקודם, הייתי טכנאי אלקטרוניקה תעופתית ורכיבים אלקטרוניים זעירים, ומשם עברתי למבת למחסנים, לפני 10 שנים.
ש. האם יש לך אישור רפואי שמעיד על מוגבלות רפואית כלשהי?
ת. כן, אני לא יכול כי כרגע זה פג תוקף, אני צריך לחדש.
ש. ממתי?
ת. המון זמן. יש לי רצועה קרועה בברך.
ש. ממתי זה.
ת. בסביבות ... 20 שנה, משהו כזה."
(עמ' 5 לפ' ש' 20 – 28 לעדות התובע).

ברם, לא הוצג בפנינו אישור רפואי ב דבר מוגבלות של התובע.

התובע טען כי מאז מות אמו יש לו מגבלה תפקודית נוספת אולם לא הציג כל מסמך רפואי (עמ' 6 לפ' ש' 7 – 18 לעדות התובע).

זאת ועוד, מהראיות התחוור כי אכן כמות העבודה בנתבעת קטְנה:

"ש. בכמה ירדה העבודה באחוזים?
ש. בכמה?
ת. אני לא איש ייצור, אני יכול להגיד לך בצורה משמעותית, אם אתה רוצה לתת הערכה, סדר גודל של 70% - 60."
(עמ' 7 לפ' ש' 29 וכן עמ' 8 לפרו' ש' 5 – 7 לעדות אהרוני ).

כתנא דמסייע לטענת הנתבעת באשר למצבה העסקי הוא פיטורי עובדים נוספים ופיטורי העובדים הפחות יעילים:

ת. לא. כמעט ולא הוצאו עובדים במסגרת הסכם ה-100 אלא רק העובדים המאוד לא יעילים, בהמשך, בשנת 2016, יצאו הרבה.
(עמ' 8 לפ' שורות 21 -22 לעדות אהרוני)

"ת. בשנת 2015 שהעבודה ירדה כמובן היו עוד אנשים, העובדה שאנחנו החלטנו לסיים את העסקתו של שמחוני זה בגלל שירדה העבודה, צריך להוציא אנשים, הוא היה הפחות טוב מבין כולם, הראיה היא שהוצאנו אותו ראשון, ואחריו הוצאו עוד אנשים, ואנחנו מתעתדים להוציא עוד אנשים."
עמ' 9 לפ' שורות 28 - 29 ועמ' 10 שורות 1 – 2 לעדות אהרוני)

כאמור לעיל, על פי ס' 25 להסכם הקיבוצי המיוחד לע ובד המועמד לפיטורים זכות להביא את שאלת פיטוריו להכרעת הבורר , אף אם הארגון הסכים לפיטוריו. על העובד לדרוש זאת מהחברה בהודעה בכתב ולמסור את הודעה האמורה לראש מ ִנְהל רווחה ופרישה בחברה, תוך 7 ימי עבודה מיום שנמסרה לו הודעת הפיטורין. עוד נקבע כי לא מסר העובד הודעה כאמור, יכנסו פיטוריו לתוקף, מכוח הודעת הפיטורים שנמסרה לו .

התובע בחר שלא לפנות לבורר:
"ש. למה לא פנית?
ת. כי הלכתי לוועד והועד אמר לי שאין לי סיכוי, שיזרקו אותי מכל המדרגות, והועד יערערו על ההחלטה לפטר אותי. מה שמסתבר שהכל בולשיט." (עמ' 6 לפ' ש' 24 – 26 לעדות התובע ).

ברם, התובע לא הוכיח טענה זו.

לא זו אף זו, העדר התייצבות הוועד או ארגון העובדים בהליך בפנינו מעידה כי אלה לא סברו כי התובע פוטר שלא כדין אלא שהכ ול נעשה בהסכמת הוועד והארגון (סעיף 12 להסכם הקיבוצי המיוחד).

השימוע:

לתובע נעשה שימוע על פי דין. עם זאת, נציין כי דעתנו איננה נוחה מדברים מסוימים שנאמרו בשימוע ונסביר. במהלך השימוע נטען כלפי לבושו של התובע וניקיונו:
"אתה מגיע מתי שאתה רוצה, מחלק עיתונים לא שומר על היגיינה, שת"פ עם הממונים גרוע. קיבלת שיחת משוב 2013, 2014 ובקשנו ודברו איתך שתשפר את ההתנהלות ולצערנו לא קרה כלום."
(עמ' 2 לפרוטוקול השימוע – נספח 3 לכתב הגנה)

כשנשאל העד מטעם הנתבעת על כך, השיב:

"ת. אני לא יודע מה זאת השונות, זה משפט שאתה אומר. אם הכוונה שלך לאיך הבנאדם מתלבש או כאלה דברים, אנחנו אם היינו רוצים לסיים את העסקתו בגלל זה, היינו עושים את זה הרבה שנים מראש, לפני זה, כי הוא לא התחיל להתלבש בצורה שונה או משהו כזה בשנת 2015.
השימוע היה סדר גודל של 3 שעות, והנושא הזה של מה שאתה קורא לו שימוע עלה בפסיק ובשוליים."
(עמ' 12 לפרו' ש' 13 – 16 לעדות אהרוני)

הדעת נותנת כי הצדק עם הנתבעת, אולם על מעסיק לנהוג ברגישות כלפי עובד.

ברם מצופה ממעסיק להעלות את כל הטענות כנגד העובד , לרבות טענות שאינן נוגעות לתפקוד ה ישיר של העובד. טענות אשר אין בהן משום טענות בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה הן לגיט ימיות, גם אם הן נגועות בחוסר רגישות.

התובע לא פוטר בשל מוגבלות. ראשית, משום שזו לא הוכחה כלל ושנית, הוכח על ידי הנתבעת כי פיטוריו של התובע נעשו בשל חוסר תעסוקה בעבורו אצל הנתבעת.

סוף דבר:

התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ והוצאות משפט בסך 1,000 ₪.

זכות ערעור לצדדים לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ‏ח' חשון תשע"ח ( ‏28 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר גיל אלוני,
נציג ציבור (מעסיקים)

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

קלדנים: שני נעמן/אסף כהן


מעורבים
תובע: יצחק שמחוני
נתבע: התעשייה האווירית לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: