ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוהיר גדעון נגד פרופילי הגליל בע"מ :

בפני כבוד השופט יוסף סוהיל – סגן נשיא

המבקשת

סוהיר גדעון
ע"י ב"כ עוה"ד עמר עונאללה ואח'

נגד

המשיבה

פרופילי הגליל בע"מ

פסק דין

רקע

1. ענייננו בבקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשם ההוצאה לפועל שאדי ג'ובראן, מיום 10.08.2017, בתיק הוצל"פ מספר 10-05042-01-3 (להלן: " תיק ההוצל"פ"). בהחלטתו, דחה כבוד הרשם בקשת המבקשת להפחתת דמי רצינות בסך 3,500 ₪ שנקבעו בהחלטה מיום 2.08.2017, כתנאי לדיון בבקשתה לאיחוד תיקים והכרזה עליה כחייבת מוגבלת באמצעים.
כנגד המבקשת פתוחים 8 תיקי הוצל"פ בסכום של 306,269 ₪. סכום החוב בתיק ההוצל"פ הספציפי עומד על סך 99,003 ₪.

טענות המבקשת וההחלטה נשוא הבקשה

2. בתאריך 2.08.2017 ניתנה החלטה ע"י כבוד הרשם על בסיס בקשותיה של המבקשת וקבע כי:
"הערות כלליות;
- לחייבת אין חשבון בנק.
- לחייבת גרעון חודשי של מעל 2,000 ש''ח. לא ברור כיצד בכוונתה לגשר על הפער.
- הוצגו חיובי ארנונה וחשמל.
- החייבת לא הציגה תלושי שכר המעידים על הכנסתה, צורף אישור מיום 11.07.17מטעם המעביד בדבר תנאי ההעסקה. לא ברור מה היתה הכנסת החייבת לפני המועד הנ"ל.
- החייבת לא ביקרה בחו"ל במהלך ה 5- שנים האחרונות.
- מעיון בתיק עולה כי החייבת הגישה בעבר מס' בקשות להכרזתה כחייבת מוגבל ת באמצעים וכי לא עמדה בתנאים שנקבעו.

בקשת החייבת תידון לאחר ובכפוף ל :

  1. תשלום דמי רצינות בסך 3500 ש"ח על חשבון פיגורי העבר - הסכום יופקד כעדכון בתיק זה תוך 30 יום מהיום, כאשר הסכום יחולט לתיק האיחוד לכשייפתח.
  2. הבהרת החייבת במה עבדה לפני 11.07.17 , יש לצרף אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר פירוט מעסיקים.
  3. החייבת תבהיר כיצד מגשרת על הפער בין הוצאות והכנסות.
  4. החייבת תבהיר אם היא מקבלת דמי מזונות או אם היא זכאית למזונות".

3. המבקשת הגישה, "תגובה" להחלטה הנ"ל, ובמסגרתה בקשה גם להפחית סכום דמי רצינות שנקבעו בהחלטה לעיל, אולם, כאמור, כבוד הרשם דחה אותה בקשה, בנמקו:
"עיינתי בתגובת החייבת והמסמכים שצורפו.
לטענת החייבת היא מגשרת על הפער בין הוצאות והכנסות על ידי סיוע מהורים - לא צורפה אסמכתא המעידה על כך.
לטענת החייבת היא לא מקבלת מזונות.
החייבת צירפה אישור מעביד מטעם המוסד לביטוח לאומי המעיד כי עבדה עד ליום 31.07.16 אצל המעביד האחרון, ומאז ועד היום אין מידע בדבר מצבה התעסוקתי – מלבד טענת החייבת כי מתחילה לעבוד אצל המעביד חברת אלבדיע, ועל כן אין מספיק מידע אודות הכנסותיה בפועל של החייבת.
בקשת החייבת להפחתת דמי הרצינות נדחית, הן לאור אי הבהריות [הטעות במקור- ס"י] בעניין מקורות ההכנסה שלה, והן לאור חוב הפיגורים הגדול של החייבת, והעובדה כי החייבת הגישה מס' בקשות להכרזתה כחייבת מוגבלת באמצעים במרוצת השנים, ועד היום לא השכילה להסדיר את החוב שלה.
לאחר תשלום דמי הרצינות הבקשה תידון.
במועד חידוש הבקשה, ומאחר והחייבת עבדה, לפי הנטען, בחודש 7.17 יהיה עליה לצרף תלוש שכר ראשון".

4. לטענת המבקשת, החלטת כבוד הרשם אינה מתיישבת עם מצבה הכלכלי, הבריאותי ונסיבותיה הקשות.
המבקשת טענה, כי מצבה הכלכלי רעוע, אינו מאפשר לה לשאת בתשלום דמי הרצינות, וחיובה בתשלום סכומים אלה הינו מעבר ליכולתה הכלכלית, ועלול לחבל ביכולתה העתידית לפרוע חובותיה.

דיון והכרעה

5. לאחר שעיינתי בבקשה, החלטתי ליתן למבקשת רשות ערעור, ולדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

הפקדת ערובה

6. חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 ( להלן: "חוק ההוצל"פ") נועד ליצור מנגנון לגביית חובות באופן יעיל ומהיר, תוך שהוא מספק הגנה לחייבים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם.

7. סמכותו של רשם ההוצל"פ להכריז על חייב כמוגבל באמצעים היא סמכות שבשיקול דעת המאפשרת לו לשקול ולאזן בין כלל השיקולים של כל מקרה על פי נסיבותיו (ע"א 2097/02 איטונג נ' חדיד, מיום 13.05.03). כפועל יוצא, לרשם ההוצאה לפועל שיקול הדעת שלא להכריז על חייב כמוגבל באמצעים ( רע"א 824/06 בנק הפועלים בע"מ נ' שלמה גרתי (פורסם ביום 27.9.06)).

8. לעניין זה קובע סעיף 74יא(א) לחוק ההוצל"פ:
"נתן רשם ההוצאה לפועל צו איחוד, רשאי הוא להתנותו במתן ערובה להנחת דעתו, ולהורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, ועל התנאים לפרעון חובות החייב, לרבות סדרי התשלומים, שיעוריהם ומועדיהם..." (ההדגשה שלי – ס"י).

9. כך גם לרשם ההוצל"פ הסמכות שלא להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, מקום בו הוא סבור כי אין החייב יוכל לפרוע את חובותיו בתקופה העולה על התקופות הקבועות בסעיף 69ג לחוק ההוצל"פ ( רע"א (עליון) 2168/13 מימוני נ' בנק דיסקונט ואח', מיום 21.4.13); רע"צ 23112-05-12 סעיד עאבד ואח' נ' ספירוטוס סחר 1992 בע"מ ואח').

10. נקבע לא אחת, כי התערבות ערכאת הערעור בקביעת הפקדת הערובה וצו החיוב בתשלומים כתנאי לאיחוד תיקים, תהא מצומצמת ותעשה במשורה, זאת נוכח העובדה כי רשם ההוצאה לפועל הוא האחראי על בחינת יכולת הפירעון של החייב בהתאם לנסיבותיו, והוא המופקד על עריכת חקירת היכולת בעניינו ׁ(בר"ע 1071/03 דרור גולן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (2.02.03); רע"א 7195/09 ציון קרטה נ' פרקליטות מחוז חיפה ואח', דינים עליון 2009(118) 1423; רע"צ 35723-04-12 לוסב נ' שטרוך (30.04.12).

11. כאמור, הלכה פסוקה היא כי מידת התערבותה של ערכאת הערעור בהחלטותיו של רשם ההוצאה לפועל הינה מצומצמת ותעשה במשורה. יפים לעניין זה דבריו של ד. בר אופיר, בספרו הוצאה לפועל, הליכים והליכות, הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית, בעמ' 445:
"רשם ההוצאה לפועל הוא אשר מופקד, על פי החוק, על עריכת חקירות יכולת לחייבים ולפיכך, בדרך כלל, ערכאת ערעור לא תתערב בהחלטותיו אלא במקרים נדירים" (ההדגשה שלי – ס"י).

12. עם זאת, קיימים מקרים פרטניים של חייבים שמגישים בקשות, בהן נפרשת מסכת עובדות ונסיבות ספציפיות, המחייבת לנהוג בהם ברגישות, שכן גם הדין וגם המחוקק בחרו לאפשר לחייבים חיים וקיום סבירים, ואין לדרוש מהם יותר ממה שהם מסוגלים לשלם.

13. באותם מקרים פרטניים וחריגים, יש להבדיל בין מקרה בו הוכרז חייב כמוגבל באמצעים, ביקש צו תשלומים וקיבל צו התואם או קרוב בסכומו לבקשתו, ואז לא עמד בו, ממקרה בו ברור שהחייב לא יכול לעמוד בצו התשלומים ולכן מבוקשת (וניתנת) ההכרזה, לאחריה יש לצפות ולדרוש כניסה למסלול של תשלום קבוע ומאוזן (רע"צ (חי') 2274-07-10 אלירן לזרח נ' בנק הפועלים בע"מ, מיום 29.07.10).

14. כבוד רשם ההוצל"פ פירט בהחלטתו את הכנסות המבקשת אל מול הוצאותיה, כפי שדיווחה המבקשת, והתייחס לכלל הנתונים הרלבנטיים שהוצגו ע"י המבקשת. למבקשת חובות בסדר גודל של כ-306,269 ₪. כאמור בהחלטת כבוד הרשם המבקשת הגישה בעבר בקשות להכרזתה כחייבת מוגבלת באמצעים אך לא עמדה בתנאים שנקבעו. משכך, לעניות דעתי, ככל שהמבקשת אינה יכולה לעמוד בצו התשלומים (הנמוך יחסית), פתוחה בפניה הדרך להגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או לצו הפטר.

15. באשר לטענות המבקשת כנגד גובה דמי הרצינות, בסך 3,500 ₪ שהושתו עליה, אמנם מדובר בסכום מתון יחסית ומוצדק, אלא שעסקינן במבקשת שנראה כי רצונה להסדיר את חובותיה כן ואמיתי. מצבה הכלכלי של המבקשת קשה ביותר , ואף אינה נתמכת בקרובים. כמצויין בהחלטת כבוד הרשם, המבקשת בת 48, חיה ממשכורת בסך 5,00 0 ₪, גרושה +1, מתגוררת בשכירות, שעולה לה של 2,500 ₪ לחודש , ואין לה רכב, אין חשבון בנק או כרטיס אשראי.

16. בהתחשב בנסיבותיה הספציפיות של המבקשת נראה, כי, משמעות השתת סכום ראשוני בסך 3,500 ₪ כמוה כאי-מתן הזדמנות למבקשת להיכנס למסלול של תשלום סדיר ועקבי בהתאם ליכולתה, ולמעשה, כמוה כדחיית הבקשה (בר"ע (חי') 1895/07 שושנה רואש נ' בנק הפועלים (מיום 25.10.07)).
אי-לכך, מן הראוי להקל על המבקשת, ולו במעט, ולתת לה הזדמנות לסלק את חובותיה תחת איחוד התיקים.

16. לסיכום, הערעור מתקבל חלקית, באופן שההתנאה בתשלום דמי הרצינות תעמוד על סך של 2,000 ₪ , ואשר ישולמו לא יאוחר מ- 10.12.2017.
בהתחשב בכך שלא הוגשה תשובה לבקשת רשות הערעור, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתן היום, ח' חשוון תשע"ח, 28 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סוהיר גדעון
נתבע: פרופילי הגליל בע"מ
שופט :
עורכי דין: