ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ה.ב. מהנדסים בע"מ נגד שינדלהיים ישראל :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: ה.ב. מהנדסים בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שינדלהיים ישראל
2. שינדלהיים בלומה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט
המחוזי בחיפה מיום 13.9.98 בבר"ע 1657/98
שניתן על ידי כבוד השופט ברלינר

בשם המבקשת: עו"ד א' שמיר

בבית המשפט העליון

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט ברלינר) בבר"ע 1657/98 מיום 13.9.98.

1. המבקשת והמשיבים התקשרו בחוזה לבניית בנין עבור המשיבים על ידי המבקשת כקבלן. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת כספית באשר לחיוביהם על פי החוזה ולכן הוסכם על הצדדים כי תחילה יוכרעו בהחלטת ביניים שתי השאלות הבאות. ראשית, האם החוזה בין הצדדים הוא חוזה פאושלי, דהיינו חוזה הקובע סכום כולל וסופי המשולם לקבלן על ידי המזמין, עבור עבודת הבנייה שקיבל על עצמו על פי החוזה. שנית, מהו המחיר החוזי המחייב בין הצדדים. בית המשפט השלום דן בשאלות הללו וקבע כי החוזה הוא פאושלי והמחיר החוזי המחייב הוא 1,415,000 ש"ח. בית המשפט הגיע למסקנה זו לאחר שבחן את כוונת הצדדים כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה. תמיכה נוספת בפרשנות לפיה החוזה הוא פאושלי מצא בית המשפט בפרוטוקול שערכו הצדדים לאחר חתימת החוזה.

2. על החלטה זו הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. בבקשתה הדגישה המבקשת את נחיצות הערעור על החלטת הביניים בשל מרכזיות הסוגייה והשפעתה על המהלכים העתידיים במשפט. עוד טענה המבקשת כי אי מתן רשות ערעור מחמת שמדובר בהליך ביניים תנתב את המשך המשפט למסלול חלקי בלבד ולצורך לחזור על כולו בעקבות הגשת ערעור בעתיד. לגופו של עניין חלקה המבקשת על הפרשנות שנתן בית המשפט השלום לחוזה ולפרוטוקול. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור בקבעו כי ההחלטה נראית סבירה ואת נכונותה ניתן יהיה לתקוף בערעור על פסק הדין.

3. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי. בבקשתה חוזרת המבקשת על טיעונה בדבר נחיצות הערעור ומוסיפה כי בית המשפט המחוזי לא דן בטיעונה זה למרות השלכות ההכרעה בסוגיה על היקף שמיעת הראיות, על מינויו של המומחה ההנדסי לצורך בדיקת החשבונות ועל היקף הסיכומים. כמו כן חוזרת המבקשת על נימוקי הבקשה לגופה.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה להידחות. רשות לערעור שני ניתנת אך ורק במקרה שבו מתעוררות סוגיות בעלות חשיבות משפטית, חוקתית או ציבורית, החורגות מעניינם של הצדדים (ראו בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123). במקרה הנדון משיגה המבקשת על פרשנותו של הסכם בין הצדדים ואינה מעלה כל סוגיה שיש בה כדי להצדיק ערעור שני בפני בית משפט זה. בנימוקים שהעלתה המבקשת לגבי נחיצות הערעור בשלב זה של המשפט אין כשלעצמם כדי להצדיק ערעור בפני ערכאה שלישית. בנסיבות אלה נחה דעתי כי אין מקום לרשות ערעור בעניין זה.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ד' בטבת התשנ"ט (23.12.98).

א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98061490.A01/דז/


מעורבים
תובע: ה.ב. מהנדסים בע"מ
נתבע: שינדלהיים ישראל
שופט :
עורכי דין: