ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליטל רוזנשטיין נגד בוטיק :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

  1. ליטל רוזנשטיין
  2. יובל רוזנשטיין

ע"י ב"כ עו"ד גונן קסטנבאום, עו"ד יריב שבו ואח'

נגד

הנתבעת:
בוטיק - שימור מבנים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד צביקה מצקין, עו"ד אלרן שפירא ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 15.10.17, אני ממנה בזה את המהנדס ושמאי המקרקעין, מר מיכאל קרבצ'יק, מרח' אחד העם 23, רמת-גן, טל': 077-XXXX884, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: " המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות, ובעקר לעניין הליקויים הנטענים בדירה. כמו כן, המומחה יתייחס לתיקונים שיש לבצע (ככל שיש בכך צורך) וכן לעלויות התיקונים. כך גם יתייחס לנושא ירידת ערך בדירה, ככל שהדבר רלבנטי.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה .

נקבע קדם משפט ליום 08.02.18 בשעה 09:00.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליטל רוזנשטיין
נתבע: בוטיק
שופט :
עורכי דין: