ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא עברי נגד הוט מובייל בע"מ :

בפני כבוד ה שופט רונן פלג

התובע
גיא עברי

נגד

הנתבעת
הוט מובייל בע"מ

פסק דין

1. התובע הגיש נגד הנתבעת תביעה כספית לסך של 1,000 ₪ בעילה לפי סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982.

2. בכתב התביעה נטען כי בתאריך 7/5/17, מי מטעם הנתבעת התקשר אל הטלפון הנייד הפרטי של התובע וקיים עמו שיחה במטרה להציע לו את שירותי הנתבעת. התובע טוען כי השיחה היוותה עבורו מטרד.

3. הנתבעת הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה ששיחת שיווק באמצעות גורם אנושי אינה אסורה לפי הוראות החוק. בנוסף הנתבעת טענה כי התביעה היא טורדנית וקנטרנית, שכן עניינה שיחת שיווק אחת שארכה 18 שניות בלבד.

4. התובע הפנה בתגובתו לסיפא של סעיף 30א'(ב) לחוק, המתיר פניה חד פעמית לנמען שהוא בית עסק. התובע הבהיר שהוא איננו בית עסק ועל כן אסור היה לנתבעת לפנות אליו גם באופן חד פעמי. התובע טען עוד, שקי בל שיחות טלפון נוספות מהנתבעת אשר לא תועדו ועל כן לא נכללו בתביעתו.

דיון והכרעה

5. סעיף 30א'(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982, קובע כך:

"לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; פנייה חד-פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק או לנמען לשם קבלת תרומה או תעמולה, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה".
6. השאלה שבפניי היא האם שיחה טלפונית באמצעות גורם אנושי נכללת באיסור לפי סעיף 30א'(ב) הנ"ל.

7. מובן שפרסום באמצעות שיחה אנושית אינו בבחינת פרסום באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי או הודעה אלקטרונית.

8. בפסיקת בתי המשפט לתביעות קטנות בעניין ת"ק (ירושלים) 31140-10-14 אלעד אורי נ' פלאפון תקשורת בע"מ (פורסם במאגרים - 20/4/15) ו- ת"ק (חיפה) 32177-05-15 גרינפיס ים תיכון בע"מ נ' לי-אור אמיר (פורסם במאגרים - 13/8/15) נקבע ששיחה אנושית יכולה להיכלל בהגדרת "הודעת מסר קצר" שבסעיף 30א'(א) לחוק.

מנגד, בפסק הדין בעניין ת"ק (ירושלים) 39585-08-16 אופיר כהן נ' מכבי שירותי בריאות (פורסם במאגרים - 10/3/17) נקבע ששיחה אנושית אינה נכללת באיסור.

9. דעתי היא ששיחת טלפון המבוצעת על ידי גורם אנושי אינה נכללת באיסור שבסעיף 30א'(ב) לחוק.

10. "הודעת מסר קצר" מוגדרת בסעיף 30א'(א) לחוק כך:

"מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים".

לטעמי כוונת המחוקק בהגדרה זו היא לאותם דברי פרסומת המשוגרים אוטומטית ואכן יכולים לכלול הקלטות שמע או סרטונים המלווים בשמע. איני סבור כי הגדרה זו מכוונת לשיחות אנושיות הכוללת שמע.

לא בכדי המחוקק עשה בסעיף 30א'(ב) לחוק שימוש במילים "לא ישגר". "שיגור" מתאים להפצה של תוצרים כגון סרטונים, הודעות כתובות, קבצי קול וכדומה , אך אינו מתאים להוצאת שיחות אנושי ות.

11. יתרה מכך, סעיף ההגדרות 30א'(א) לחוק מגדיר אף את המונח "מערכת חיוג אוטומטי", בין היתר כמתקן בזק המעביר "מסר קולי מוקלט" לנמענים. נמצא שהמחוקק הדגיש באופן מפורש כי שיחה המעבירה דבר פרסומת האסורה על פי החוק, היא כזו המעבירה מסר מוקלט ו מכאן שלא מסר בשיחה אנושית המתבצעת בזמן אמת (טיעון זה נכלל בסעיף 8 לפסק הדין בעניין ת"ק (ירושלים) 39585-08-16 אשר נזכר לעיל ואני מסכים לו).

12. מסקנתי היא שאותה שיחת טלפון קצרה המיוחסת לנתבעת, לא נאסרה בסעיף 30א'(ב) לחוק ומכאן שדינה של תביעת התובע נגד הנתבעת להידחות על הסף.

13. נוכח קביעתי הנ"ל התייתר הצורך לדון בטענת הנתבעת, כי יש לדחות את התביעה על הסף מן הטעם שהיא התייחסה לשיחת טלפון אחת קצרה. בתמצית אציין כי איני סבור שטענה זו יכולה לבסס דחייה על הסף של התביעה, שכן החוק יוצר עילה לתביעה החל מדבר הפרסומת הראשון.

14. התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך של 350 ₪.

ניתן היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיא עברי
נתבע: הוט מובייל בע"מ
שופט :
עורכי דין: