ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירות התעסוקה הישראלי נגד יעדים הנחיית תהליכים חברתיים וארגונים בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

התובע
1. שירות התעסוקה הישראלי
ע"י ב"כ: עו"ד חגי ורד
-
הנתבעת
1. יעדים הנחיית תהליכים חברתיים וארגונים בע"מ
ע"י מנהלה מר עוזי אלישע

פסק דין

הצדדים הגיעו להסכמות באשר למנגנון סיום המחלוקות ביניהם בדיון שהתקיים בהליך זה ביום 28.5.2017(להלן: ההסכמות). בכלל ההסכמות נקבע כי ימונה בודק לבחינת טענות התובע לחוסרים בתשלום זכויות עובדי הנתבעת וכן נקבע מנגנון לתשלום שכר טרחת הבודק ו הסכומים שימצא, ככל שימצא, שהנתבעת חבה לעובדיה. עוד נקבע כי עם הסדרת אלה, תוחזר יתרת סכום הערבות שמסרה הנתבעת במסגרת התקשרותה החוזית עם התובע ושחולטה, ויוצא מכתב המלצה בהתאם לדרישת הנתבעת מיום 15.3.17.
בהתאם להסכמות מונה רו"ח בודק ומסר ממצאיו. המומחה מצא חוסרים בתשלומי זכויות שונות למספר עובדים; מצא ממש בטענות הנתבעת לתשלום בעודף של רכיבים אחרים ועם זאת המליץ על אי ביצוע קיזוז של אלו מול אלו.
בהתאם להחלטה מיום 20.8.2017 שילמה הנתבעת את החובות שמצא הבודק כי חבה לעובדיה בסך 2,340 ₪. כמו כן הסדיר התובע את חוב שכה"ט לבודק ואף המציא מכתב המלצה שצורף להודעתו.
כעת מבקש התובע "לסגור את התיק" ואילו הנתבעת טוענת לסעדים שונים.
לאחר עיון בטיעוני הצדדים אני קובעת כדלקמן:
אשר להשגות הנתבעת על כך שלא ניתנה לה אפשרות לשלם בעצמה לבודק ובכך להזדכות בעלות המע"מ בגין התשלום, אף שראוי היה כי תנתן לנתבעת אפשרות זו לפנים משורת הדין, לא מצאתי מקום לחייב את התובע בדבר בקשר לכך, שכן פעולתו בוצעה בהתאם להסכמות כפי שגובשו .
אשר להשגות הנתבעת על תוכן מכתב ההמלצה : אין בית הדין סבור כי יש מקום לכפות על התובע תוכן המכתב והדבר אכן לא סוכם מפורשות במסגרת ההסכמות.
הנתבעת טוענת לחוסר מידתיות בסנקציה שנקט התובע כלפיה במימוש הערבות כשלעצמו (בכלל זה טוענת כי הציעה למנות בודק עוד חודשים קודם לחילוט הערבות , כי חילוט הערבות נעשה על ידי התובע שלא כדין ובכלל זה ללא התראה כנדרש וכיו"ב) עוד טוענת לחוסר מידתיות בהגשת הליך זה.
בנדון זה אפריד בין השניים:
ככל שהדבר נוגע להליך מימוש הערבות: בית דין זה אינו מוסמך לדון במערכת היחסים שבין הצדדים להליך זה כשלעצמה וככל שטוענת הנתבעת להפרת חובות חוזיות , מינהליות, חוקיות או אחרות ביחסים שבינה לבין התובע, עליה לפנות לבית המשפט המוסמך. בכלל זה, לא ידון בית הדין גם בטענותיה של הנתבעת לנזקים שנגרמו לה ולשמה הטוב עקב התנהלות התובע.
לא זו אף זו, עסקינן בהליך שנקט בו התובע ומשכך אין מקום לפסוק במסגרתו פיצוי לנתבעת בגין טענות שיש לה כנגד התובע.
בכל הנוגע לטענות בדבר המידתיות בנקיטת הליך זה טוענת הנתבעת כי נאותה להפקיד 15,000 ₪ בידי התובע עד להסדרת בדיקת הפרשי זכויות של עובדים ותשלום החובות וזאת קודם לנקיטת הליכים משפטיים. התובע לא חלק על טענה זו. גם לענין זה אין בית הדין סבור כי עליו לקבוע האם פעל התובע כדין בנקיטת הליכים משפטיים, אך יש מקום לדון בשאלת חיוב בהוצאות בגין נקיטתם, נוכח הנתון שאינו שנוי במחלוקת דלעיל ותוצאותיו המינוריות של ההליך כפי שהובאו מפי הבודק ונבחנו בהחלטה מיום 20.8.2017 ולפיהן חייבת היתה הנתבעת לעובדיה סך של 2,340 ₪ בלבד ובפיה גם טענות, שנמצאו מוצדקות, לתשלומי יתר .
בנסיבות הענין ונוכח מימוש ההסכמות, בוצע המבוקש ע"י התובע בתביעתו, ועל כן דין התביעה להדחות.
נוכח האמור בסעיף 10 לעיל מצאתי מקום לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת בהליך זה, אשר כפי שהוברר בדיעבד ניתן היה ליתרו לו היה מסכים להפקדת פקדון כמוצע ע"י הנתבעת, וזאת בסך של 5,000 ₪.
אשר לבקשת הנתבעת כי פסק דין זה יוחסה, יודיעו הצדדים עמדתם , ככל שהמבוקש עדין מבוקש, וזאת בתוך 10 ימים והחלטה בנדון תנתן בנפרד.

ניתן היום, ו' חשוון תשע"ח, (26 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שירות התעסוקה הישראלי
נתבע: יעדים הנחיית תהליכים חברתיים וארגונים בע"מ
שופט :
עורכי דין: