ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שולמית ברעם נגד עו"ד אברהם אבי ששו :

לפני כבוד השופט אבי שליו
התובעת:
שולמית ברעם

נגד

הנתבעים:

  1. עו"ד אברהם אבי ששו
  2. גיא רג'ואן

צדדי ג': 1. עו"ד עופר דננברג
2. גיא רג'ואן
3. דרור גלעדי

החלטה

ההליך
לפניי בקשה לתיקון כתב התביעה, באופן שיצורפו לו צדדי ג' 1 ו-3 (עו"ד דננבר ג ומר גלעדי) כנתבעים נוספים. כמו כן, עתרה התובעת לצרף את חברת הביטוח הפניקס כנתבעת נוספת (טיוטת כתב התביעה המתוקן צורפה לבקשה 15).
עסקינן בתביעה שהגישה גב' מינה זומר ז"ל כנגד עו"ד ששו ומר רג 'ואן, שניהלו עמה משא ומתן לרכישת דירת מגורים במסגרת קבוצת רכישה. על פי הנטען, עו"ד ששו ליווה משפטית קבוצות רכישה שהוקמו ונוהלו על ידי חברת אור סיטי נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה") , ומר רג'ואן היה סמנכ" ל השיווק בחברה. בהמשך התברר כי בניגוד למצגים שהוצגו, אין בכוונת החברה לפעול בהתאם לאמור בהסכם המכר, ואין בטוחה כלשהי לסכומים ששילמה המנוחה.
הנתבע 1, עו"ד ששו, שלח הודעת צד ג' לאורגנים בחברה , ובראשם גב' ענבל אור (שצורפה כצד ג' 4).
צד ג'1, עו"ד דננברג, היה עורך דין ששימש כיועץ המשפטי הפנימי של החברה ; צד ג'2 היה סמנכ"ל המכירות של החברה וצד ג'3 היה סמנכ"ל הכספים של החברה .
כמו כן, הופנתה הודעת צד ג' כנגד גב' שולמית ברעם ובעלה, מר יוסף ברעם (צדדי ג' 5 ו-6), שלטענת עו"ד ששו , הם אלו שניהלו משא ומתן והתקשרו בעסקה.
בהחלטה בדיון מיום 25.4.17 הוריתי על עיכוב הליכים כנגד גב' ענבל אור, ועל מחיקת ה"ה ברעם. משכך, צדדי ג' שנותרו בהליך הם צדדי ג' 1-3.
התובעת המקורית, גב' זומר ז"ל הלכה לעולמה, ויורשת עזבונה, גב' ברעם, נכנסה בנעליה.
הבקשה לתיקון כתב התביעה הועברה לתגובת הצדדים והנתבעים לא התנגדו לתיקון, אולם צדדי ג' 1 ו-3 (נשוא בקשת התיקון) התנגדו, מטבע הדברים, לצירופם.
דיון
צדדי ג' 1 ו-3 טוענים כי כתב התביעה החדש אינו מגלה עילה כנגדם וכי לא התבררו לתובעת עובדות חדשות שיצדיקו התיקון. לטענתם, לא היתה להם מעורבות אישית באירועים נשוא התביעה, והמנוחה או התובעת כלל לא נפגשו ולא שוחחו עמם.
ברי כי הנתבע שמבוקש לצרפו יתנגד לבקשה, אולם אין לדחות את טענותיו על הסף ויש לבחנן.
לאחר שבחנתי את הדברים, מצאתי כי יש לאפשר תיקון כתב התביעה, וזאת ע"מ שבית המשפט יוכל "להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין", כמצוות תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
תקנה 24 קובעת כי בית המשפט רשאי לצוות על "הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה".
גישת הפסיקה בנוגע לתיקון כתבי טענות היא ליברלית, ובית המשפט ייטה להתיר את התיקון המבוקש, שעה שהוא נחוץ לצורך בירור השאלות השנויות במחלוקת. עם זאת, התיקון לא יותר בנסיבות בהן הוא מבוקש תוך שיהוי או חוסר תום לב, או בנסיבות בהן יש בתיקון כדי לפגוע בהוגנות דיונית של הצד שכנגד. מדובר בעיקר במצב בו התיקון עלול לשלול מהנתבע טענת הגנה שהיתה עומדת לו לולא התיקון, כגון התיישנות (ראה: רע"א 1808/16 אמסלם נ' אלון (28/3/16); רע"א 8203/15 עובדיה נ' ולנשטין (25/1/16)).
ומן הכלל אל המקרה דנן.
ראשית, ההליך מצוי בתחילתו והצדדים אף לא השלימו את הליכי הביניים שעוכבו בהחלטתי בדיון, נוכח הכוונה האמורה. על כן, לא מצאתי שהתיקון עלול לגרום לנזק מהותי או דיוני למי מהצדדים.
שנית, ובהתייחס לשיהוי בהגשת הבקשה והטענה כי לא נתגלו לתובעת עובדות חדשות, הרי שהנתבעים החדשים היו צדדי ג' בתיק ומתובענה זו נלמדו פרטים שהתובעת סבור ה שיבססו עילת תביעה ישירה. משכ ך, לא מצאתי שהעיכוב האמור מצדיק דחיית הבקשה (ראה בנוגע לשיהוי רע"א 7615/13 מובלי עטיה שבתאי בע"מ נ' מדינת ישראל-מינהל מקרקעי ישראל (30/1/14)).
שלישית ובהתייחס לטענה בדבר הי עדר עילה, הרי שעיון בסעיפים 82-89 לטיוטת כתב התביעה המתוקן מראה כי מ יוחס לצד ג' 1, עו"ד דננברג, שהפר את חובתו לדאוג לכך שהחברה תנהג כדין, לא תתקשר בהסכמים שאין בכוחה למלא את התחייבויותיה לפיהם, לא תערבב בין כספים ייעודיים לכלליים ולא תציג מצגי שווא כלפי רוכשים פוטנציאליים.
טענות זהות מופנות כלפי צד ג ' 3, מר גלעדי, בסעיפים 90-99 לטיוטת כתב התביעה המתוקן. בנוסף, נטען כנגד צד ג' 3 כי הפר את חובתו לדאוג לכך שהתנהלותה הכספית של החברה והדוחות הכספיים שלה יתנהלו בהתאם לכללי חשבונאות תקינים, וכן לא פעל מיוזמתו בכדי לכלול בדוחות הכספיים של החברה אזהרת "עסק חי" או אזהרה אחרת ל מתקשרים פוטנציאליים.
העילה המיוחסת, איפוא, לנתבעים החדשים היא עוולת הרשלנות נוכח הפרת חובות שבדין. סוגיית ההוכחה של העילה היא ענין נפרד וכשלעצמה אינה שיקול בבקשה לתיקון כתב התביעה, ותידון, מטבע הדברים בפסק הדין.
משכך, לא ניתן לקבוע עתה שכתב התביעה המתוקן חסר עילה.
לא הובאה כל התנגדות בהתייחס לחב' הפניקס וחבותה מכח פוליסה תתברר במסגרת ההליך.
סוף דבר
אשר על כן, אני נעתר לבקשה לתיקון התביעה.
המזכירות תסרוק את כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה 15 לתיקיית כתבי טענות ותעדכן את פרטי הצדדים.
ב"כ התובעת ימציא את כתב התביעה המתוקן והחלטתי זו לחב' הביטוח הפניקס, הרשאית להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום.
הנתבעים החדשים רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 יום. בהיעדר תיקון כתב ההגנה, יעמוד כתב ההגנה כנגד הודעת צד ג' אף ביחס לתביעה המתוקנת.
הצדדים ישלימו את הליכי הביניים בתוך 60 יום מהגשת כתב הטענות האחרון, כך שתצהירי גילוי מסמכים יוחלפו בתוך 20 יום לאחר הגשתו , ושאלונים ובקשה לגילוי מסמכים ספציפי ישלחו בתוך 30 יום לאחר הגשת כתב הטענות האחרון.
לאחר השלמת האמור (לרבות כתב ההגנה מטעם חב' הביטוח), תזמן עו"ד שרית שפירו את הצדדים לפגישת מהו"ת.
בשלב זה, אינני עושה צו להוצאות, אולם הוצאות הבקשה ילקחו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות הכוללת בהליך.
נוכח האמור, הדיון הקבוע ליום א' ידחה ליום 21/3/18 שעה 9:30, ויתקיים במעמד בעלי הדין ונציגים מוסמכים.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים גם בפקס

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שולמית ברעם
נתבע: עו"ד אברהם אבי ששו
שופט :
עורכי דין: