ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנן נבו נגד המוסד לביטוח לאומי :

26 אוקטובר 2017
לפני: כבוד השופטת דניה דרורי

התובע:
חנן נבו

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך לדיון מיום 24.10.17 ולהסכמת הצדדים למינויו של מומחה-יועץ רפואי בתחום האורתופדי, אני קובעת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר עידו ציון, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
המומחה יתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), ובכלל זה יפרט בחוות-דעתו את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע בקופת חולים כללית ( כרטיס כללי, אורתופדי, כירורגי ותעסוקתי).
ב. תיקו הרפואי של התובע בבית חולים כרמל.
ג. תיקו הרפואי של התובע במרכז רפואי מדיקל הרצליה.
ד. תיקו הרפואי של התובע במרכז רפואי רמת אביב.
ה. מסמכים רפואיים אשר צורפו לכתב התביעה (לרבות חוות דעתו של ד"ר דוד קרת מיום 19.6.16).

3. העובדות המוסכמות:
א. התובע יליד 7.9.60.
ב. התובע מועסק בחברת חשמל במחלקת שיפוץ טורבינות מחודש 7/92.
בתקופה שמ-7/92 עד 2005, עבד כפועל במחלקה.
בתקופה שמ-2005 ועד 2014, עבד כסגן מנהל עבודה והמשך לבצע משימות כפי שביצע במהלך התקופה בה עבד כפועל.
בתקופה שמשנת 2014 עד היום, התובע משמש כמנהל עבודה ומבצע פחות פעולות פיזיות.
ג. במסגרת עבודת התובע, הוא נדרש לקחת חלק בשיפוץ טורבינות. משימה זו מבוצעת בעיקר בחודשי האביב והסתיו, כך שמשימה זו מבוצעת פעמיים בשנה, שכל אחת מהן אורכת בין 11 ל-13 שבועות.
ד. עבודת השיפוץ של הטורבינות דורשת שימוש בכלים רוטטים וביניהם פטיש אוויר, פטיש פניאומטי רוטט ומקדחות רוטטות ומפתחות דפיקה. לטענת התובע, במהלך השימוש בכלים הרוטטים, הוא מרגיש רעד וויברציה בכל הגוף. היקף העבודה בשימוש בכלים רוטטים במהלך שיפוץ הטורבינות, הוא במשך רוב יום העבודה.
ה. בנוסף, במהלך שיפוץ הטורבינות עושה התובע שימוש בכלים כמו פטיש הכאה, שמשקלו 5 ק"ג ומפתחות פטיש שמשקלם בין 2 ל-6 ק"ג. בעת השימוש בפטיש הכאה, התובע מניף את הפטיש ומנחית אותו על החלק שצריך להכות עליו.
ו. כן נדרש התובע, במהלך משימת שיפוץ הטורבינות, להרים כבלים שמשקלם כ-100 ק"ג, אותם הוא מרים עם שלושה, ארבעה עובדים נוספים, בהיקף של 15 עד 20 פעם במהלך השיפוץ שאורך 11-13 שבועות, ומתבצע פעמיים בשנה.
ז. במהלך ביצוע עבודת השיפוץ מצוי התובע לרוב בתנוחות וזוויות חריגות, עקב האילוצים הנובעים ממיקום החלקים השונים בטורבינות, אליהם הוא צריך להגיע.
ח. ביתרת השנה, כשהתובע אינו עוסק בשיפוץ טורבינות, הוא מבצע משימות של טיפול בתקלות.
במסגרת עבודת הטיפול בתקלות, התובע משתמש בכלים רוטטים בהיקף של שליש מהנדרש בביצוע משימה של שיפוץ טורבינה.
במסגרת ביצוע משימת טיפול בתקלות, התובע נאלץ לשאת את ארגז הכלים, שמשקלו כ-15 ק"ג במרחקים של 30-40 מ' וזאת כ-3 פעמים ביום.
ט. התובע מועסק במסגרת של 5 ימים בשבוע במשמרות בנות 8.5 שעות, ולעיתים התובע נדרש לבצע עבודה בשעות נוספות.
בתקופות של שיפוץ טורבינות (במצטבר בין 22 ל-26 שבועות בשנה), מתכונת העבודה היא בת 6 ימים בשבוע.

4. השאלות:
א. מהי הליקוי ממנו סובל התובע בגבו?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
ה. האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כ"מחלת מקצוע", ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו של התובע?

5. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
מובהר כי על הצדדים להימנע מלפנות ישירות למומחה.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן חוות דעתו.

6. התיק יובא לעיוני ביום 31.12.17.

המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה, בדואר רשום +אישור מסירה.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, (26 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חנן נבו
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: