ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חמאדה עאטף נגד המוסד לביטוח לאומי :

26 אוקטובר 2017
לפני: כבוד השופטת דניה דרורי

התובע:
חמאדה עאטף

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך להסכמת הצדדים בדבר מינוי מומחה-יועץ רפואי ובדבר התשתית העובדתית, אני קובעת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר קרין ציקל שלום, מתמנה בזאת לשמש מומחית-יועצת רפואית (להלן – המומחית), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
המומחית תיתן את חוות דעתה בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), ובכלל זה תפרט בחוות-דעתה את פרטי השכלתה וניסיונה, וכן תצהיר כי ידוע לה שחוות דעתה ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע בקופת חולים מאוחדת.
ב. תיקו הרפואי של התובע בבית חולים רמב"ם.
ג. תיקו הרפואי של התובע בבית חולים המשפחה הקדושה.
ד. תיקו הרפואי של התובע בבי ת חולים כרמל.
ה. מסמכים רפואיים אשר צורפו לכתב התביעה מיום 8.1.17.

3. העובדות המוסכמות:
א. התובע יליד 1949.
ב. התובע עבד כטייח וכקבלן שיפוצים החל משנת 1964 עד להופעת המחלה ב- 6/2013 ומאז הוא עובד כמפקח באתרי בנייה על עבודת העובדים שלו.
ג. התובע עבד בהיקף משרה מלאה בימים א' עד ה' בין השעות 07:00 עד 16:30 ובימי שישי בין השעות 07:00 עד 14:00.
ד. במהלך עבודתו נדרש התובע:
1. להשליך טיט על הקירות, ליישר את הקירות ע"י גירוד בעזרת מסור, לעשות "שליכט" המורכב מסיד וחול, לשפשף את השליכט בעזרת ספוג, לחצוב בקירות.
עד שנת 1992 התובע היה מערבב את החומרים בעצמו, והחל משנת 1992 הוא מקבל את החומרים הללו כשהם מוכנים לעבודה.
2. עד שנת 1994 נדרש התובע לבצע עבודת איטום של קירות חיצוניים בעזרת תרמוקיר.
3. במהלך ערבוב החול והמלט היה מוסיף התובע דבק מסוג ביג'יבונד.
4. במהלך שני ימי עבודה מלאים מדי חודש עסק התובע בהרכבת שיש על מרפסות, חלונות וגדרות תוך שימוש בדבק שיש.
5. התובע עסק בהריסת, חיתוך, תיקון ובניית קירות והיה חשוף לאבק ההריסות.
ה. במהלך ביצוע העבודות הנ"ל, התובע נחשף לחומרים הבאים: אבק, סיד, תרמוקיר-"חומר בידוד", חול, חול מחצבה, מלט, אבק שיש, חומרי הדבקה ובהם: חלקיקי סיליקה, " ביג'יבונד" ואדי דבק בזמן הדבקת שיש.
ו. התובע עישון 2 קופסאות סיגריות ליום, משך 30 שנה ולאחר שהתגלתה מחלתו הוא מעשן 10 סיגריות ליום.

4. השאלות:
א. מהי מחלתו של התובע?
ב. האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כ"מחלת מקצוע", ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו של התובע?
ג. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ה. ככל שהמומחית תשיב לשאלה הקודמת בחיוב, היא מתבקשת להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחית, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחית, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

6. אם וככל שמי מהצדדים מבקש כי יישלחו למומחית מסמכים רפואיים נוספים, ימסור הודעה על כך, עם העתק לצד השני, לה יצרף את המסמכים הרלוונטיים, וזאת תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
מובהר כי על הצדדים להימנע מלפנות ישירות למומחית.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחית לדווח על כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן חוות דעתה.

7. התיק יובא לעיוני ביום 31.12.17.

המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה, בדואר רשום +אישור מסירה.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, (26 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חמאדה עאטף
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: