ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק סנדומירסקי נגד קל - אוטו שירותי מימון בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

המבקש

יצחק סנדומירסקי

נגד

המשיבה

קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן נגד המבקש ביום 17.5.2017 בשל אי הגשת כתב הגנה.

לטענת המבקש, אחותו נהגה ברכבו בעת קרות האירוע והוא העביר לה את כתב התביעה כי "היא זו שבקיאה בעובדות ואמורה להיות אחראית על התוצאה".

דא עקא, כנגד אחותו מתנהל הליך אחר והיא טעתה וחשבה שכתב התביעה רלוונטי לאותו הליך ועל כן לא הגישה כתב הגנה. המבקש מוסיף וטוען כי הטיפול "נפל בין הכיסאות".

למבקש טענות בעניין אופן קרות התאונה והאחריות לתאונה.

לטענת המשיבה, היה על המבקש להיות אחראי לטיפול בתיק. .

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

בפר"ק ( מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק ( קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול ( ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) ( פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) ( פורסם בנבו))."

בענייננו אנו, מאחר והמבקש קיבל את כתב התביעה לידיו ולא הגיש כתב הגנה במועד, הוא אינו זכאי לביטול פסק הדין משיקולי צדק.

ככל שעסקינן בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, ההלכה שהשתרשה קובעת:

"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו ( השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (פורסם בנבו).

ברת"ק ( באר שבע) 12626-12-11 אליהו ג'רבי נ' יעל בן משה, (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"אי ביטול פסק הדין כמוהו כנעילת שערי בית המשפט בפני המבקש זאת תוך מניעת אפשרות קיום בירור ענייני והוגן של הנושא שבמחלוקת והכרעה בו על סמך ראיות של צד אחד בלבד. אין לשכוח שבדר הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה. בתי המשפט נזהרים ב "נעילת שערי בית המשפט", במיוחד לאור חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, ויש שרואים בה כזכות חוקתית של ממש".

איני רואה בהתנהלותו שהביאה לאי הגשת כתב הגנה לדיון כמי שמתעלם מדעת מההליך השיפוטי. כמו כן, מעיון בבקשה לביטול פסק הדין איני סבור שעסקינן במקרה של "הגנת בדים" וקמה למבקש "הגנה לכאורה".

לפיכך, פסק הדין מיום 17.5.2017 מבוטל בזאת. מן הראוי ליתן למבקש את יומו בפני בית המשפט וניתן לכפר על מחדלו של המבקש באמצעות חיוב בהוצאות.

המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסך של 1,500 ש"ח. הסכום ישולם תוך 30 ימים מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן החלטה זו ועד ליום התשלום המלא בפועל.

המבקש יגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מהיום.

התיק ייקבע למעקב המזכירות למחיקה מחוסר מעש 60 ימים מהיום.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק סנדומירסקי
נתבע: קל - אוטו שירותי מימון בע"מ
שופט :
עורכי דין: