ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסן גראור נגד שירותים קבלניים בעמ :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקש

ניסן גראור

נגד

משיבים

  1. שירותים קבלניים בעמ
  2. שלג לבן (1986) בע"מ
  3. שירותי בריאות כללית לב רמלה - מרפאת מומחים
  4. מוקד " אסיף" בע"מ חברת כוח אדם

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת התובע לתיקון כתב תביעתו על דרך של צירופו של הצד השלישי, כנתבע נוסף בתיק בתביעה.

רקע כללי ותמצית טענות הצדדים:

במסגרת התביעה שברקע הבקשה דנן, עותר התובע לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מפגיעה נטענת שאירעה לו במהלך עבודתו ביום 30/4/07. על פי הנטען, הועסק התובע במועד הרלוונטי כפיזיותרפיסט במכון השייך לנתבעת 1, קופת חולים כללית, כאשר בעת שפתח ארון על מנת ליטול ממנו תכשירים לצורך אחד הטיפולים, נפל עליו מגובה הארון מוט ברזל כבד שהיווה חלק מהמכשור המכון ואשר פגע בראשו וכתפיו. כן, טען התובע בכתב תביעתו כי מי שהניחה את מוט הברזל על הארון הייתה עובדת משק בית (להלן: עובדת משק הבית) שהועסקה על ידי הנתבעות 2 ו-3, חברות כח אדם.

הנתבעת 1 הגישה בד בבד עם כתב הגנתה, הודעה צד ג' כנגד חברת שלג לבן (1986) בע"מ (להלן: הצד השלישי), בה נטען, בין היתר, כי במועד הרלוונטי לתביעה סיפקה האחרונה שירותי ניקיון בעבור הנתבעת 1 ובתוך כך העסיקה והייתה אחראית על עובדת משק הבית שנטען כי הניחה את מוט הברזל ממנו נפגע התובע.

התביעה הוגשה כשלושה שבועות לפני תום תקופת ההתיישנות, כאשר מבחינת ההתקדמות הדיונית בהליך עד כה, יצוין כי הוגשו חוות דעתם של שני המומחים שמונו בהחלטתי מיום 25/2/16 בתחום האורתופדי ובתחום הריאומטולוגי. כן, יצוין כי בסמוך לאחר הגשת חוות הדעת של המומחה התחום האורתופדי, הוריתי ביום 30/4/17 על הגשת תחשיבי נזק והתיק נקבע לישיבת קד"מ ליום 29/10/17.

לטענת התובע בבקשתו דנן, רק לאחר הגשת ההודעה לצד שלישי על ידי הנתבעת 1, התברר כי דווקא הצד השלישי היה המעסיק של עובדת משק הבית. בנסיבות אלה נטען כי הצד השלישי הינו בעל דין רלוונטי וכי צירופו נדרש כדי לאפשר לבית המשפט להכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה זו.

הנתבעת 1 ציינה בתגובתה כי אינה מתנגדת לבקשת התיקון בעוד שצד ג' טען שיש לדחות את הבקשה מאחר ותביעת התובע כנגדו התיישנה, זה מכבר, לאור המועד הנטען של הפגיעה.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים ובכתבי טענותיהם, מצאתי כי יש לקבל את הבקשה.

תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כדלקמן:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות."

ככלל גישת בתי המשפט לתיקון כתבי טענות היא ליברלית, וסעד של תיקון כתב התביעה ניתן ברוחב לב, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין כלל זה נלמד מלשון תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי ומהפרשנות לתקנה זו כפי שעוגנה בפסיקה (ר' רע"א 871/14 קונדה נ' אברמוביץ [פורסם במאגרים] (3/3/14)).

לצד זאת, נקבע כי שיקול רלוונטי בהחלטה אם להתיר תיקון של כתב התביעה כדי לברר את השאלות ש"באמת" שנויות במחלוקת בין הצדדים, הוא שאלת הנזק או העוול העלולים להיגרם לצד שכנגד ככל שהתיקון יותר, שאינם ניתנים לפיצוי בהוצאות. שיקול זה מתעורר, בין היתר, בשאלת ההתיישנות; במקרה זה עילה שהתיישנה, כפי שנקבע, מקובל שאין להתיר את התיקון, כדי שלא לפגוע בטענת ההתיישנות של נתבע .

המושג "עילת תביעה" זכה בפסיקה, לעניין תיקון כתב התביעה בחלוף תקופת ההתיישנות, כבעל פרשנות ומשמעות רחבה, הכוללת את העסקה או המעשה המובא לדיון" (ר' רע"א 2607/12 אל על נתיבי אויר נ' כלל חברה לביטוח [פורסם במאגרים] (29/4/12)). ההלכה בעניין זה היא כי כל עוד נשתמרו לאחר התיקון מרכיבי היסוד של העילה המקורית, שמהם נשתמעה, אפילו על דרך החסר, חבותו של הנתבע – אין מניעה עקרונית שבית המשפט יתיר את התיקון, אפילו חלפה בינתיים תקופת ההתיישנות (ר' ע"א 728/79 קירור אגודה שיתופית חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשרון בע"מ נ' זייד, פ"ד לד(4) 126; רע"א 11137/05 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' מגן דוד אדום לישראל [פורסם במאגרים] (21/3/06)).

בעניינו, כל כולו של התיקון הינו כאמור בצירופו של הצד השלישי, כאשר עיון בכתב התביעה המתוקן שצורף לבקשת התובע מעלה כי אין בו כל שינוי מהותי למעט השינוי המתחייב בנסיבות מהגדרת מעמדו של צד ג' כנתבע וכן נעדר מכתב התביעה המתוקן כל התייחסות לנתבעות 2 ו-3 (על רקע כאמור הטענה לגילוי אודות זהות המעביד של עובדת משק הבית רק לאחר הגשת הודעת צד ג'). גם אם היעתרות לבקשתו דנן של התובע תביא לכך שכתב התביעה המתוקן יוגש כך שמועד הפגיעה יהיה בחלוף תקופת ההתיישנות, אין בכך כשלעצמו נימוק המצדיק אי היעתרות לעצם בקשת התיקון. התיקון האמור לא יגרום שינוי של ממש של הפלוגתאות הבסיסיות שבמחלוקת כפי שנתחמו בכתב התביעה המקורי, וכן, לא תהיה בכך פגיעה בצד השלישי או קיפוחו לרעה שעה שלא יימנע ממנו מלטעון, בנסיבות העניין, להגנתה של טענת ההתיישנות ומובן כי שמורות לו (כמו גם לנתבעת 1) כלל הטענות שהועלו לעניין ההתיישנות כמו גם השיהוי והשלכתו על יכולתן להתגונן.

בנוסף, אין לומר, כי צירופו של הצד השלישי כנתבע יכביד עליו הכבדה יתירה או יסרבל את ההליך במידה כזו שמצדיקה את דחיית הבקשה. על אף שהתיק מתנהל מזה למעלה משנתיים, כפי שצוין לעיל, חוות הדעת האחרונה הוגשה אך לפני מספר חודשים וטרם החל שלב הבאת הראיות (כאשר גם תחשיבי הנזק לא הוגשו בסופו של יום). מכאן, שגם מבחינה זו אין מניעה לקבל את הבקשה.

סוף-דבר:

לאור כל האמור, הנני מורה על קבלת הבקשה באופן זה שצד שלישי יצורף כנתבע נוסף לתיק זה.

כתב התביעה המתוקן יוגש בתוך 7 ימים.

כתבי הגנה יוגשו בתוך 30 יום.

הוצאות הבקשה יידונו בתום ההליך.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניסן גראור
נתבע: שירותים קבלניים בעמ
שופט :
עורכי דין: