ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן שפריר נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון :

בפני כבוד השופטת סיגלית מצא

התובעים:

  1. אורן שפריר, ת.ז. XXXXXX191
  2. יעל סקורקוביץ, ת.ז. XXXXXX449
  3. יחזקאל מדברי, ת.ז. XXXXX238

על-ידי ב"כ עו"ד מוני עזורה ואח'

נגד

הנתבעת:
(שולחת ההודעה לצדדי ג')
הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון
על-ידי ב"כ עו"ד א. אלרום ואח'

נגד

צדדי ג':
1. מוריס מלכה,ת.ז. XXXXX915
על-ידי ב"כ עו"ד מתיא עמרן ואח'
2. ויסאם מועלם, ת.ז. XXXXXX489
על-ידי ב"כ עו"ד אמיר אבו שקארה
3. אילן יפרח, ת.ז. XXXXX078
4. עבודות הנדסה אזרחית בע"מ
על-ידי ב"כ עו"ד מוני עזורה

החלטה

1. בפניי בקשה שהגיש צד ג' מספר 2, מר ויסאם מועלם, לסילוק ההודעה לצד ג' שהגישה כנגדו הנתבעת, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – קריי ת טבעון (להלן: "הוועדה המקומית").
ההליך
2. בתביעתם טוענים התובעים כי הם זכאים לפיצוי ים בגין נזקים שנגרמו להם , לטענתם, כתוצאה מהוצאת צו הפסקת עבודה מנהלי שהוציאה הנתבעת, בקשר לעבודות בנייה שהחלו לבצע להקמת בית מגורים דו-משפחתי ברחוב הצבעוני 39, קריית טבעון, מקרקעין הידועים כחלקה 39, גוש 11399 (להלן: "החלקה").
3. ביום 22.7.2012 ניתן לתובעים היתר להקמת בית מגורים דו-משפחתי בן שתי קומות, כולל חניה מקורה בחלקה (נספח 5 לכתב התביעה).
4. ביום 24.12.2013 הוציאה הנתבעת צו מינהלי להפסקת עבודות הבנייה בשל יציקת יסוד ות, ביצוע הכנות ליציקת קיר תומך בגובה של כ-3 מטר שאינו מופיע בהיתר הבנייה ו אי המצאת אישור ממונה בטיחות כנדרש (נספח 7 לכתב התביעה).
5. בישיבה שהתקיימה במשרדי מהנדס המועצה המקומית ביום 30.12.2013 הודיע מהנדס המועצה לתובעים כי תוקף ההיתר פג בחודש יולי 2013 , ולפיכך עליהם להגיש בקשה לחידוש תוקפו. כן הודיע המהנדס לתובעים כי עליהם לעדכן את הבקשה על דרך של הוספת הקירות התומכים ו העבודות הנדרשות לביסוס הקרקע, בהתאם ל הנחיות יועץ הקרקע והקונסטרוקטור (נספח 8 לכתב התביעה ).
6. במכתב מיום 25.2.2014 הודיע מהנדס המועצה לב"כ התובעים, במענה למכתבו מיום 19.2.2014 (נספח 10 לכתב התביעה), כי ב עוד בחוות דעת יועץ הקרקע מטעם התובעים נטען כי הבנייה המבוקשת לא תסכן את המתלול או את ה המתגוררים בתחתיתו, בהתאם לחוות דעת המהנדס ישראל קלאר, אשר מונה כמומחה מטעם בית המשפט בתיק העוסק במקרקעין סמוכים ובעלי טופוגרפיה דומה, בנייה בשלב זה בחלקה הנמצאת בראש המתלול (כגון החלקה) הנה בעייתית ועשוי ה להביא להתמוטטותו וקריסתו על הבתים הבנויים בתחתיתו.
לפיכך, מוסיף המהנדס קלאר בחוות דעתו , אין לאשר בשלב זה בנייה אשר תעמיס על הקרקע (סעיפים 3-6 למכתב, נספח 11 לכתב התביעה; חוות דעת המהנדס ישראל קלאר צורפה כנספח 13 לכתב התביעה וסומנה כמוצג ת/1).
7. במכתב מיום 24.3.2014 הודיעה הנתבעת לתובעים כי קיבלה את חוות דעתו של יועץ הקרקע מר קלאר וכי בהתאם לחוות הדעת אין להמשיך בבנייה במגרשים שבראש המתלול (נספח 9 לכתב התביעה).
הבקשה
8. בבקשתו טוען המבקש כי דין ההודעה סילוק על הסף בשל היעדר יריבות, היעדר עילה, , חוסר תום לב, חזקת תקינות והיעדר קשר סיבתי.
9. טוען המבקש כי הכין את חוות הדעת עבור התובע מספר 3 וצד ג' עבור 3, ולפיכך אין יריבות בינו לבין הנתבעת, המודיעה.
10. טוען המבקש כי הוועדה המקומית לא הסתמכה על חוות דעתו באשרה את בקשת התובעים להיתר בנייה. עוד טוען המבקש כי אין סתירה בין חוות דעת לבין חוות דעתו של המהנדס ישראל קלאר. לעניין זה מפנה המבקש לפרטי החציבה עליה המליץ (המלצות להמשך העיבוד של השטח לבנייה, עמוד 5 לחוות הדעת) ולסעיף 6 לחוות דעתו של המהנדס קלאר.
11. בתגובתה טוענת הוועדה המקומית כי סילוק תביעה על הסף הנו סעד קיצוני, אשר ננקט רק במקרים חריגים.
12. עוד טוענת הוועדה המקומית כי המבקש לא צירף תצהיר התומך בבקשתו, הגם שבקשתו כוללת טענות עובדתיות.
13. טוענת הוועדה המקומית כי ביולי 2011 הגיש המבקש חוות דעת יועץ קרקע לתובע מספר 3 ולצד ג' מספר 3 בקשר לחלקה. עוד טוענת הוועדה המקומית כי על בסיס חוות דעת זו הוגשה הבקשה למתן היתר בנייה, אשר בסופו של יום אושרה על-ידי הוועדה המקומית.
14. לפיכך, טוענת הוועדה המקומית, ההודעה מגלה עילה כנגד המבקש ויש יריבות בינה לבינו.
דיון והחלטה
15. דין הבקשה דחייה.
צודקת הוועדה המקומית כי סעד של סילוק על הסף הנו סעד הניתן במשורה, רק מקום בו גם אם תתקבלנה כל טענות התובע / המודיע, תידחה התביעה / ההודעה. לא זה המצב בענייננו.
16. כאמור, לטענת הוועדה המקומית, הסתמכה באשרה את הבקשה להיתר בנייה שהגישו התובעים על חוות דעתו של המבקש. עוד טוענת הוועדה המקומית כי חוות דעתו של המבקש שונה באופן מהותי מחוות דעתו של המהנדס ישראל קלאר. גם אם חולק המבקש על טענות אלה, אין לומר כי ההודעה אינה מגלה עילה כנגדו.
17. דברים אלה מקבלים משנה תוקף עת המחלוקת בין הצדדים נוגעת לעניינים עובדתיים/ מקצועיים אשר טרם בשלה העת להכריע בהם. כך לגבי מועד אישור היתר הבנייה, כך לגבי טענת הוועדה המקומית כי הסתמכה על חוות דעתו של המבקש , מחד גיסא וטענת המבקש כי ההיתר שאושר אינו תואם להוראות שבחוות דעתו, מאידך גיסא, וכך לגבי ההבדל, ככל שקיים, בין הפתרון שהציע המבקש בחוות דעתו לבי ן חוות דעתו של המהנדס ישראל קלאר.
18. אין בכך כי המבקש הכין את חוות הדעת לבקשת התובע מספר 3 וצד ג' מספר 3 כדי לבסס טענת היעדר יריבות בינו לבין הוועדה המקומית. היריבות בין המבקש לבין הוועדה המקומית נובעת מהסתמכות הוועדה המקומית, לדבריה, על חוות הדעת שהכין לבקשת התובע מספר 3 וצד ג' מספר 3. הטענה לחזקת תקינות אינה ברורה ואינה חלה על מעשיו של המבקש כאדם פרטי. אני דוחה גם את הטענות לחוסר תום לב. אין לומר כי הוועדה המקומית חטאה לחובת הגילוי עת לא צירפה להודעתה את כלל המסמכים שברשותה.
19. אשר על כן, הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין, איני נותנת צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורן שפריר
נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון
שופט :
עורכי דין: