ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ נגד עיריית ראשון לציון :

ע"א 7450/97
. ע"א 7316/97

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המערערת בע"א 7450/97
והמשיבה בע"א 7316/97: לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ

נגד

המשיבה בע"א 7450/97
והמערערת בע"א 7316/97: עיריית ראשון לציון

בקשה להגשת היקף סיכומי המשיבה

בשם המערערת בע"א 7450/97
והמשיבה בע"א 7316/97: עו"ד מלכה אנגלסמן

בשם המשיבה בע"א 7450/97
והמערערת בע"א 7316/97: עו"ד אופיר ארגמן

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה להגדלת היקף סיכומי המשיבה והעמדתם על אחד-עשר עמודים, תחת שבעה עמודים, אשר נקצבו בצו בדבר סיכומים בכתב. בבקשה נטען, כי מאחר שהמערערת הגישה סיכומיה בהיקף של תשעה עמודים, הערוכים בצפיפות שונה מזו שנקבעה בצו, נאלצת המשיבה להשיב בסיכומי תשובה מורחבים. כמו כן, הבקשה הנוכחית היא להרחיב אך במעט את היקף הסיכומים שאושר למערערת.

המערערת מתנגדת לבקשה. לטענתה סיכומיה הוגשו בהיקף של תשעה עמודים לאחר שעשתה מאמצים רבים לצמצם היקפם, ולפיכך, הרחבת היקף הסיכומים מעבר לסיכומי המערערת עשוי ליתן למשיבה יתרון דיוני.

לאחר ששקלתי נסיבות בקשה זו הגעתי למסקנה, כי אין מקום להיעתר לה.

לעניין טענת המשיבה כי סיכומי המערערת הוגשו בצפיפות שונה מהאמור בצו, הרי שגם סיכומיה של המשיבה, שמבקשת היא להגיש כעת, לא רק שמשתרעים על פני אחד-עשר עמודים, אלא אף הם ערוכים ביתר צפיפות על המותר על פי הצו.

נוסף על כך, הוגשה הבקשה, לאחר שהמערערת הגישה סיכומיה וניתן לקבל הטענה כי מתן רשות למשיבה להרחיב סיכומיה מעבר לכך בשלב זה עשוי ליתן לה יתרון דיוני.

לעניין טענת המבקשת, כי פניות קודמות להרחבת היקף הסיכומים נענו - יש לציין, כי ההיתר להרחבה שצורף כנספח ג' לבקשה ניתן במסגרת ע"א 7316/97, אשר הדיון בו אוחד עם ערעור זה. משנטענו הטיעונים במסגרת ערעור אחד אין צורך בחזרה עליהם. הרחבה זו שניתנה אך מחזקת מסקנתי שאין מקום להרחבה המתבקשת כעת.

לאור האמור, הבקשה נדחית.

המשיבה תגיש סיכומיה בהיקף של תשעה עמודים ובהתאם ליתר ההוראות שנקבעו בצו בדבר סיכומים בכתב, תוך שבעה ימים ממועד ההמצאה.

ניתנה היום, י"ח בטבת תשנ"ט (6.1.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97074500.P04


מעורבים
תובע: לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ
נתבע: עיריית ראשון לציון
שופט :
עורכי דין: