ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת חדד מנחם ושות' נגד דימיטרי ניסנוב :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיב/ נתבע/ תובע שכנגד

דימיטרי ניסנוב – ת"ז XXXXXX706

נגד

מבקשת/ תובעת/ נתבעת שכנגד
חברת חדד מנחם ושות' - בינוי ופיתוח בע"מ ח"פ 514198852

החלטה

ביום 29/6/2017 ניתן פסק דין כנגד המבקשת בהעדר הגנה.

ביום 13/7/2017 הגיש היא בקשה לביטולו של פסק הדין.

הבקשה נסמכת בתצהירו של מר מנחם חדד ובו העובדות הבאות:

ביום 13/2/2017 הגישה המבקשת תביעה כנגד התובע (בתיק זה).

ביום 28/5/2017 הגיע לידי המבקשת כתב תביעה שכנגד.

בין לבין נתגלה סכסוך (בתיק אחר) בין המצהיר לבין עורך דין חדד אסף המייצג אותו גם בתיק זה, עורך הדין ביקש להתפטר מייצוג בתיק זה והתבקשה עמדת המצהיר ביחס לבקשת עורך הדין.

ביום 28/5/2017 הגיש המבקש בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה.

ביהמ"ש אישר את התפטרותו של עורך הדין חדד, אך דחה את הבקשה להארכת מועד.

ביום 5/7/2017 שפנה המצהיר לביהמ"ש לברר מה עלה בגורל בקשותיו הסתבר לו, כי התבקש וניתן פסק דין, הוא פסק הדין שאותו מבקשת המבקשת לבטל.

תשובת המשיב הוגשה ביום 14/9/2017.
זו מציינת, כי המבקשת מודה כי עוד ביום 28/5/2017 קיבלה את כתב התביעה שכנגד וזאת בלא לפגוע בטענת המשיב, כי כבר ביום 12/5/2017 נמסר כתב התביעה שכנגד לבא כוחה דאז של המבקשת.
בחלוף 30 הימים מאותה עת על פי כל אחת משתי האפשרויות הנ"ל ניתן פסק דין ביום 29/6/2017 בהעדר הגנה, כעתירת כתב התביעה שכנגד.
מן הבקשה עולה, כי אין מדובר כלל בביטול מחובת הצדק, אלא עפ"י שיקול דעת ביהמ"ש.
גם לאחר שחלפו למעלה מחודשיים מאז ביקשה המבקשת ארכה בת 30 יום להגשת הגנתה לא הוגש כתב הגנה מפני התביעה שכנגד בתיק.

המבקשת נמנעה מכל התייחסות לעניין סיכויי הגנתה אם יבוטל פסק הדין ולכן ביטול פסק הדין אינו הולם את הוראות הדין בעניין זה.

אין זאת אלא, כי המבקשת מתרשלת ומגלה יחס של זלזול כלפי חובתה כבעלת דין.

ביום 25/9/2017 הוגשה תגובת המבקשת ולצדה בקשה להארכת מועד מטעמה להגשת חוות דעת מטעמה.

יאמר מיד, כי במסגרת תגובה לתשובת התובע אין מקום להגיש בקשה כלשהי, שכן זה הוא כתב הטענות האחרון במסכת הבקשה לביטול פסק דין בהעדר.

לפיכך, הבקשה להארכת המועד להגשת חוות דעת, נדחית.

התגובה שבה על הנטען זה מכבר, היינו, כי "...כתבי בית-הדין "נתקעו" אצל העורך דין...".

המבקשת כעולה מהתצהיר לא קיבלה מבא כוחה הקודם את חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה שכנגד ולכן לא התייחסה לעניין זה כלל.

עיון בתיק מלמד, כי כתב התביעה שהגישה המבקשת כנגד המשיב הוגש ביום 13/2/2017. כתב הגנה בין 3 עמודים הוגש ביום 27/4/2017 כשהוא אינו שלם ובלא כל נספח וכן, כי ביום 11/5/2017 הוגש שוב כתב הגנה על גבי 29 העמודים בזו הפעם על כל נספחיו.
כתב התביעה שכנגד הוגש בו ביום ע"י המשיב כאן, על גבי 42 עמודים.

ביום 29/5/2017, היינו כשבועיים לאחר הגשת כתב ההגנה לרבות נספחיו ניתנה החלטה המתירה את שחרורו מן הייצוג של ב"כ המבקשת.

חודש לאחר מכן ביום 29/6/2017 ניתן פסק דין בתביעה שכנגד.

עיקר טענות המבקשת מכוונות כנגד בא כוחה דאז ולא כנגד המשיבה.

נכונה טענת המשיב, כי תצהיר המבקשת אינו מגלה הגנה כלשהי.

נכונה גם הטענה, כי המבקשת השתהתה ולא הגישה כתב הגנה מפני התביעה שכנגד, גם בפרק הזמן שעמד לרשותה בטרם ניתן פסק דין.

המבקשת מבססת את טענותיה על אותן טענות שכבר נדחו זה מכבר ביחס להארכת המועד להגשת כתב הגנה.

אין זה סביר, כי במסגרת בקשה לביטול פסק דין אקבל את אותן הטענות ממש.

משום מה תיק זה נסגר מבלי שכלל התקיים דיון על פי כתב התביעה וכתב ההגנה שבתיק.

לא ברורה לי הסיבה לכך, אולם ברור לחלוטין כי אין הדעת סובלת התעלמות מכתב התביעה וכתב ההגנה שבתיק אשר כלל לא נדונו עד כה.

בנסיבות אלו דומני, כי המענה הנכון למצב אליו נקלעו הצדדים יהא כלהלן:

הבקשה לביטול פסק הדין נדחית בלא צו להוצאות.

פסק הדין מיום 29/6/2017, יעמוד על כנו ואולם ביצועו יעוכב עד לאחר שיינתן פסק דין בתביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבע ביום 13/2/2017 .

המזכירות תשנה את סטטוס התיק מסגור לפתוח ותקבע את התיק בפני מותב.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ח, 15 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת חדד מנחם ושות'
נתבע: דימיטרי ניסנוב
שופט :
עורכי דין: