ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כרמלה לבנשטיין נגד LE CLUB MEDITERRANCE S.A :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקשת: כרמלה לבנשטיין

נגד

המשיבים: 1. LE CLUB MEDITERRANCE S.A
2. מועדון הים התיכון בישראל(בע"מ)

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בת"א-יפו מיום 27.9.98 בבר"ע
200555/98 שניתנה על ידי כבוד השופט
גרסטל

בית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בבקשת הרשות לערער שלפני מתעוררת שאלה בדבר תקפה של תניית שיפוט בחוזה אחיד. בבית משפט השלום נטענה - ואף נתקבלה הטענה - כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד. בהחלטתו של בית המשפט המחוזי בערעור, נהפכה החלטת בית משפט השלום האמורה. כמו כן, נאמר בהחלטת בית המשפט המחוזי:

"ראשית, עלי להעיר כי סעיף 19 לחוק החוזים האחידים אכן מאפשר לבית-משפט, שנטען בפניו כי תנאי מסויים הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד, להורות על ביטולו, אולם סעיף 20 לאותו חוק קובע:
'נטענה בבית משפט טענת תנאי מקפח בחוזה שנכרת לפי חוזה אחיד, יודיע בית המשפט על כך ליועץ המשפטי לממשלה'.
'בענין דנן, על פי החומר המצוי בפני, לא ניתנה כל הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה'".

(ההדגשות - ש.ל.).

2. למרות דברים אלה, ועל פי החומר המצוי לפני בתיק, אף במסגרת הדיון בבית המשפט המחוזי, לא ניתנה הודעה כאמור ליועץ המשפטי לממשלה.

נוכח האמור, ניתנת בזאת הודעה זו ליועץ המשפטי לממשלה כאמור בהוראת סעיף 20 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג1982-.

3. בנסיבות אלה, אמתין לקבלת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה (אם יחליט לגבש עמדתו) במשך 30 ימים.

המזכירות תביא אלי את התיק עם קבלת העמדה או לאחר 30 ימים מיום המצאת החלטה זו, לפי המוקדם.

איני מחווה בינתיים כל דעה בנשוא הבקשה, לרבות בשאלה - שבעלי הדין לא עוררו לפני - אם בית המשפט המחוזי היה אמור לקבל את הערעור בדן יחיד.

ניתנה היום, ט' בטבת התשנ"ט (28.12.98).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98067250.B02
חכ/


מעורבים
תובע: כרמלה לבנשטיין
נתבע: LE CLUB MEDITERRANCE S.A
שופט :
עורכי דין: