ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברי רפאל נגד כפר טרומן מושב עובדים להתישבות שיתופית :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקשים: 1. ברי רפאל
2. ברי לבנה

נגד

המשיב: כפר טרומן מושב עובדים להתישבות שיתופית

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

בשם המבקשים: עו"ד משה כהן

בשם המשיב: עו"ד עמירם עדיני

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה להארכת המועד להגשת ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בה"פ 277/98, אשר ניתן ביום 29.8.98, ואשר הומצא לבא-כוח המבקשים ביום 13.9.98.

הבקשה שבפני הוגשה ביום 2.11.98.

לטענת המבקשים, יש מקום להאריך המועד להגשת ערעור מטעמה בהתחשב בשני טעמים מצטברים: מאחר שמדובר באיחור קצר בן ארבעה ימים בלבד, אשר נגרם בשל אי מנית ימי החגים בטעות ובהתחשב במחלתו של בא-כוחם, בגינה במשך כחודש ימים לא תפקד כיאות במשרדו. לבקשה צורפו מספר מסמכים רפואיים של בא-כוח המבקשים.

המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו, יש מקום לדחות הבקשה על הסף אך מהטעם שלא צורף לה תצהיר. כמו כן טוען המשיב, כי יש לדחות הבקשה אף לגופו של עניין, מאחר שלא הובא בה טעם מיוחד להארכת המועד.

דין הבקשה להארכת המועד להידחות.

כפי שציין המשיב בתגובתו, אין בעובדה שנימוקי הבקשה ועובדותיה ידועים לבא-כוח המבקשים מידיעה אישית כדי לפטור מהחובה לתמוך הבקשה בתצהיר. אדרבא, במקרה שכזה על בא-כוח המבקשים להיכבד ולתמוך הבקשה בתצהירו הוא.

משלא נתמכה הבקשה בתצהיר לאימות העובדות בה, היה מקום לדחותה על הסף.

למעלה מהצריך אתייחס אף לטענות שהובאו בבקשה.

בבקשה נטען, כי עקב המחלה, בא-כוח המבקשים "לא תפקד כיאות במשרדו". מטענה זו כלל לא משתמע כי בא-כוח המבקשים לא עבד כלל במשרד, אלא כי אך לא תפקד כיאות. ברור הדבר, כי אין מחלה זו, אשר לא מנעה מבא-כוח המבקשים לעבוד, כדי להוות טעם מיוחד להארכת המועד.

גם הטענה בדבר טעות במניין הימים אין בה כדי להועיל.

כפי שצויין בתגובת המשיב, תקנות בית המשפט והוצאה לפועל (פגרות), התשמ"ג1983-, קובעות בבירור מהן תקופות הפגרה אשר אינן באות במניין הימים. תקופות אלה אינן כוללות את חגי ראש השנה.

המדובר הוא בטעות שבחוק, אשר אין לגביו כל אי בהירות, ואשר אין בה כדי לשמש כל טעם להארכת מועד. ראוי היה לה לטענה זו שכלל לא היתה נטענת.

לעניין הטענה כי מדובר באיחור בן מספר ימים בלבד יש להשיב, כי אף איחור בן יום אחד איחור הוא, הדורש טעם מיוחד להארכתו.

משלא הובא בפני טעם כאמור, הרי שהיה מקום לדחות הבקשה, אף לו הוגשה בצירוף תצהיר.

הבקשה נדחית.

המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה בבקשה זו ובשכר-טרחת עורך-דין בסכום כולל של 2,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ג בטבת תשנ"ט (11.1.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98069030.P02


מעורבים
תובע: ברי רפאל
נתבע: כפר טרומן מושב עובדים להתישבות שיתופית
שופט :
עורכי דין: