ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פימה סטרובין נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המערער: פימה סטרובין

נגד

המשיבה: איילון חברה לביטוח בע"מ

בקשה לפטור מערבון

בשם המערער: עו"ד מירה וולף

בשם המשיבה: עו"ד ג. ראובינוף

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מהפקדת ערבון, המתייחסת לערעור שהגיש המערער על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב מיום 22.6.98. הערעור מופנה כנגד קביעת בית-המשפט בדבר גובה אחוזי הנכות אשר נגרמו למערער כתוצאה מתאונת דרכים בה נפגע.

בבקשה ובתצהיר שצורף לה נאמר, כי המערער הינו גרוש, אב לשני ילדים קטינים, ומחוייב בתשלום דמי מזונות בסך 1,825 ש"ח לחודש. לטענתו, הכנסותיו החודשיות כוללות קצבת פרישה בסך כ1,700 ש"ח וכן משכורת בסכום של כ4,200- ש"ח ברוטו. מוסיף המערער, כי בעטיה של התאונה צבר חובות רבים לבני משפחה שתמכו בו. מכוניתו מעוקלת לטובת רעייתו לשעבר להבטחת חוב מזונות וכן לבנק אמריקאי.

לחילופין מבקש המערער, כי סכום הערבון יופחת ל5,000- ש"ח, אשר יכול לגייסם באמצעות הלוואה שביכולתו לקבל.

המשיבה מתנגדת לבקשה. מציינת המשיבה כי המערער כלל לא הזכיר בבקשתו כי הוא קיבל מהמשיבה סך של 69,000 ש"ח (כולל תשלום תכוף), בהתאם לפסק-דינו של בית המשפט המחוזי. כמו כן, מתלושי המשכורת שצירף לבקשתו עולה, כי משכורתו החודשית ברוטו היתה 5,532 ש"ח, 4,610 ש"ח ו6,400- ש"ח ולא כפי שנטען על ידו.

עוד טוענת המשיבה, כי לא צורף לבקשה דף חשבון בנק שיכול להעיד על מצבו הכלכלי הנטען, וכן לא צויין האם אין ביכולתו של המערער להסתייע בקרובים לשם גיוס הסכום הדרוש.

לעניין סיכויי הערעור טוענת המשיבה, כי המערער לא הצביע על טעות משפטית בולטת בפסק-הדין המצדיקה התערבות ערכאת הערעור, ומכאן שלא ניתן לומר שהתנאי של סיכוי ממשי לקבלת הערעות מתקיים בענייננו.

דין הבקשה להידחות. התנאי הראשון למתן פטור מהפקדת ערבון הוא, כי אין באפשרותו של המבקש להשיג את סכום הערבון שנדרש. המערער לא עמד בנטל זה. ראשית, בקשתו לוקה בחסר, כאשר לא צורפו לה תדפיסי בנק אשר יתמכו בטענות מצבו הכלכלי, ולא צויין האם לרששות המערער עומדים חסכונות כלשהם. שנית, המערער לא ציין את דבר הפיצויים ששולמו לו ולא פירט מדוע סכום זה אינו יכול לשמש לצורך הפקדת הערבון. שלישית, המערער ציין כי באפשרותו לגייס 5,000 ש"ח באמצעות הלוואה כגימלאי של רשות שדות התעופה, אולם לא ציין כי אין באפשרותו לגייס סכום נוסף ממקורות אחרים.

בנסיבות אלה, אינני מוצאת כי יש מקום לפטור המערער מהפקדת ערבון.

סכום הערבון בו חוייב המערער הינו הסכום המקובל בהליכים אלו. אינני מוצאת מקום כי נתקיימו במקרה זה נסיבות המצדיקות הפחתתו.

הבקשה נדחית. המבקש יפקיד הערבון תוך שלושים יום ממועד המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ד בטבת תשנ"ט (12.1.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98059300.P02


מעורבים
תובע: פימה סטרובין
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: