ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישל בוחניק נגד קצין התמלוגים :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקש: מישל בוחניק

נגד

המשיב: קצין התמלוגים

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית
המשפט המחוזי בתל-אביב בתיק ע"א 1263/97
מיום 14.9.98 שניתן על ידי כבוד סגן הנשיא
ח' פורת

בשם המבקש: עו"ד רחמים עזריה

בשם המשיב: עו"ד נפתלי קפשוק

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר אישר את קביעת הועדה הרפואית העליונה, אשר קבעה למבקש נכות בשיעור של 65% לפי המבחן האמור בסעיף 47(6)(ג) לתוספת לתקנות הנכים. הנכות נקבעה בגין קטיעת רגלו השמאלית של המבקש, מעט מעל לברך ומתחת לשליש העליון של הגפה.

2. הועדה הרפואית העליונה קבעה כי היות שניתן להתקין למבקש גפה מלאכותית יש לקבוע לו 65% נכות בלבד בהתבסס על האמור בתקנה 47(6)(ג). בית המשפט המחוזי קיבל את המבחן המוצע כמבחן ראוי. הובהר כי תכלית החקיקה כעולה מן האמור בתוספת היא התיחסות לאפשרות של התקנת תחליף מלאכותי כאמת מידה המבחינה בין נכות בשיעור של 65% לבין נכות בשיעור של 80%.

התקנה האמורה בתוספת קובעת:

47.עצמות הגפיים התחתונים.
(1) -(5) . . .
(6) קטיעת הגף התחתון.

א. בפרק הירך 80%
ב. בשליש העליון של עצם הירך
או בסמוך מתחת לשליש 80%
ג. באמצע הירך או בשליש
התחתון, ישנה אפשרות של
התקנת תחליף מלאכותי 65%

3. האמור בתוספת לוקה בחסר משום שאין בה התיחסות ישירה למצבו של המבקש; תקנה 47(6)(ב) מתיחסת לקטיעה בשליש העליון של הגפה או בסמוך אליו ותקנה 47(6)(ג) מתיחסת לקטיעה באמצע הירך (וכן לאפשרות של התקנת גפה מלאכותית). החלק שמעל אמצע הירך ומתחת ל"סמוך לשליש העליון של הגפה" - כפי מצבו של המבקש - נותר ללא התיחסות.

4. טענתו של המבקש היא כי יש לקבוע לו שיעור נכות של 80% לפי המבחן האמור בסעיף 47(6)(ב) לתוספת כאמור.

בתשובה לבקשה נטען כי יש לדחותה היות ואין היא עולה בגדר אותם מקרים בהם יתערב בית המשפט "בגלגול שלישי"; כן נטען לגופו של עניין כי המבחן שהציעה הועדה ראוי לשמש כאמת מידה לקביעת שיעור נכות של 80% - למי שלא ניתן להתקין לו גפה מלאכותית ועל כן איכות חייו טובה פחות ממי שניתן להתקין לו גפה מלאכותית. על כן, מי שניתן להתקין לו גפה מלאכותית זכאי לפי קביעת הועדה לשיעור של 65% נכות בלבד.

דין הבקשה להידחות.

5. אף אם נניח כי השאלה המתעוררת הנה בעלת חשיבות כללית נראה לי שאין מנוס אלא לקבל את פרשנותו של בית המשפט המחוזי, כפרשנות ראויה וסבירה. לפיכך אין מקום למתן רשות לערער על פסק הדין.

הבקשה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ט בכסלו תשנ"ט (8.12.98).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98062980.B02 /שב


מעורבים
תובע: מישל בוחניק
נתבע: קצין התמלוגים
שופט :
עורכי דין: