ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סגל [לבית שווייד] חנה נגד בנק המזרחי המאוחד :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקשת: סגל [לבית שווייד] חנה

נגד

המשיב: בנק המזרחי המאוחד

בקשה לפטור מאגרה וערבון

בשם המבקשת: בעצמה

בשם המשיב: עו"ד א. קליין

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מאגרה וערבון המתייחסת לפסק-דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בה נדחתה תביעה שהגישה המבקשת כנגד הבנק, המשיב.

הבקשה אשר נוסחה על ידי המבקשת איננה ברורה. כמו כן, צורף אליה העתק תצהיר של המבקשת, אשר כמעט ואינו קריא. מהאמור בתצהיר עולה כי הכנסותיה של המבקשת הן כ800- ש"ח לחודש. כמו כן, נעזרת היא בתמיכות קרובים ואנשים אחרים.

המשיב מתנגד לבקשה. ראשית טוען המשיב, כי דין בקשת רשות הערעור שהגישה המבקשת הינו דחיה על הסף, וזאת משום שהוגשה על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בשמשו כערכאה ראשונה. לפיכך, ההליך הנכון שעל המבקשת היה לנקוט הוא הליך של ערעור.

שנית טוען המשיב, כי סיכויי ההליך שהגישה המבקשת קלושים, זאת מאחר שטענות המבקשת מופנות ברובן כנגד קביעות עובדתיות של בית משפט קמא, קביעות אשר בית משפט זה ימעט להתערב בהן.

שלישית טוען, כי אין בבקשה ובתצהיר כדי ללמד על היעדר יכולת כלכלית אלא להיפך. בתצהיר נאמר כי המבקשת ירשה מאביה נכס מקרקעין, ולפיכך אין לומר כי נעדרת היא יכולת כלכלית.

מוסיף המשיב וטוען, כי המבקשת ובעלה נקטו בהליכים רבים כנגד המשיבים, הליכים שהתבררו כהטרדות שווא, אשר בגינם חוייבו בהוצאות אותן לא שילמו.

דין הבקשה להידחות.

על פי תקנה 13 לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח1987-, על המבקש פטור מאגרה בטענה כי אין ביכולתו לשאת בתשלומה, החובה לצרף לבקשתו תצהיר מפורט לגבי הכנסותיו, רכושו ורכוש בן זוגו. כפי שצויין לעיל, התצהיר שצירפה המבקשת לבקשתה הוא העתק כמעט בלתי קריא של תצהיר, אשר אין בו פירוט לגבי נכסיו והכנסותיו של בן זוגה של המבקשת. יתר על כן, כעולה מהתצהיר, המבקשת הינה בעלים של קרקע אשר ירשה מאת אביה.

לאור נסיבות אלה, ולאור העובדה כי המבקשת ובעלה הרבו בנקיטת הליכים משפטיים במהלך השנים האחרונות, אינני סבורה כי יש מקום לפטור המבקשת מתשלום האגרה.

לעניין הבקשה לפטור מהפקדת ערבון, מצטרפים מספר נימוקי םנוספים על אלה שהביאו אותי לדחות את הבקשה לפטור מאגרה. כפי שטענו המשיבים, סבורה אף אני, כי סיכויי ההליך שמבקשת המבקשת להליך הינם קלושים ביותר, זאת הן משום שלא נקטה בהליך הנכון, והן מעיון בבקשה לרשות ערעור. שיקול נוסף הוא, ריבוי ההליכים בהם נוקטת המבקשת ובעלה, אשר את ההוצאות שנפסקו כנגדם בהליכים אלו, אין הם משלמים.

לאור האמור לעיל, אף הבקשה לפטור מערבון נדחית.

המבקשת תשלם אגרת ההליך תוך חמישה-עשר ימים ממועד המצאת החלטה זו.

בהתחשב בסכום ההוצאות שנפסקו בבית משפט קמא, אני מעמידה את הערבון שעל המבקשת להפקיד על סך של 3,000 ש"ח, אשר יופקד תוך שלושים יום ממועד המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ד בטבת תשנ"ט (12.1.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98057800.P02


מעורבים
תובע: סגל [לבית שווייד] חנה
נתבע: בנק המזרחי המאוחד
שופט :
עורכי דין: