ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סי אנד סאן ביץ' הוטלס בע"מ נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים תל אביב :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקשת: סי אנד סאן ביץ' הוטלס בע"מ

נגד

המשיב: מנהל מס רכוש וקרן פיצויים תל אביב

בקשת רשות ערעור על פסק-דין של
בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
מיום 19.7.98 בתיק ע"ש 2681/96
שניתן על ידי כבוד השופט א' הומינר

בשם המבקשת: עו"ד אריה ליאני

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בית המשפט המחוזי בשבתו בערעור על החלטתה של ועדת הערר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א1961-, קבע כי קרקע בשטח של כ19- דונם המהווה חלק מיחידת רישום בפנקס רישום המקרקעין ששטחה כ30- דונם היא יחידת מיסוי נפרדת לענין החוק הנ"ל. מכאן בקשת הרשות לערער שלפני.

2. בית המשפט המחוזי החיל על הקרקע שלפניו את מבחן היעוד הכלכלי הפוטנציאלי, לפי הפרמטרים שנקבעו בענין זה בהילכת הרוב ברע"א 1221/94 פ"ד מט(1), 353 ובניגוד לטענת המבקשת אין פסק הדין אלא מיישם הלכה זו על נסיבות הענין שלפניו. יישום הלכה זו בנסיבות המקרה ראוי במיוחד שמדובר במגרש בגודל של כ30- דונם שלעניינו אין זה מופרך לבחון את היכולת לעשות שימושים נפרדים בקרקע.

אך יהא הדבר כאשר יהא אין מדובר במקרה שלפנינו אלא בשאלה של יישום הדין על הנסיבות הפרטניות של המקרה; וכבר החליט נשיא בית משפט זה "שהשאלה אם בנסיבותיו של המקרה הספציפי בו עסקינן, מהווה המגרש יחידת מיסוי נפרדת על פי אמות המידה שנקבעו... הינה שאלה של יישום הדין על נסיבותיו של כל מקרה ומקרה..." ואין היא מצדיקה מתן רשות לערער בגלגול שלישי: רע"א 7333/96, תקדין-עליון כרך 97 (2), תשנ"ז-תשנ"ח1997-, שעליו הסתמך המשיב.

הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיב שכר טרחת עורך-דין 25,000.- ש"ח.

ניתנה היום, כ"ז בכסלו תשנ"ט (16.12.98).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98053110.B04/אמ


מעורבים
תובע: סי אנד סאן ביץ' הוטלס בע"מ
נתבע: מנהל מס רכוש וקרן פיצויים תל אביב
שופט :
עורכי דין: