ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפי ניצחון נגד דניאל בריצקי :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקש: רפי ניצחון

נגד

המשיב: דניאל בריצקי

בקשה למתן ערובה אחרת

בשם המבקש: עו"ד יהודה לנדא

בשם המשיב: עו"ד ס. דוידוב-מוטולה

בבית המשפט העליון

החלטה

בהתאם להחלטתי מיום 20.10.98 הגיש המבקש השלמה לבקשתו למתן ערובה אחרת, אליה צורפו תלושי משכורת וכן תדפיסי בנק המעידים על מצבה הכלכלי של הערבה שהוצעה - בתו של המבקש. על פי נתונים אלה עולה, כי לזכות הערבה המוצעת עומד סך של כ67,000- ש"ח במסגרת תכנית חסכון וקופת גמל, וכי משכורתה החודשית עומדת על סך של כ4,000- ש"ח נטו.

המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו, ממשכורת של 4,000 ש"ח, אשר על פי הנטען עוזרת אף בתשלום שכר הדירה של הוריה, הערבה אינה יכולה לערוב להוצאות המשיב בהליך זה. כמו כן, נטען על-ידי המשיב, כי מועד פרעון של תוכניות החסכון הוא בעוד מספר חודשים ועל כן אינן יכולות להוות בטוחה בתיק זה.

בנסיבות אלו, בהן לזכות הערבה המוצעת עומדים בבנק סכומי חסכונות אלה, אין מניעה כי תומצא על ידי המבקש, באמצעות בתו, ערבות בנקאית על סכום הערבון שנקבע.

בנסיבות אלה, אין מקום לקבל טענתו של המבקש, כי אין באפשרותו להעמיד את הערובה שנקבעה ואין זה ראוי כי הסיכון של אי יכולת לגבות ההוצאות יוטל על המשיב. אך אוסיף, כי סכום הערבון שחוייב המבקש להפקיד, בסך 10,000 ש"ח, הינו סכום סביר ביותר הנהוג בבית משפט זה לגבי סוג זה של הליכים.

ניתנה היום, כ"ד בטבת תשנ"ט (12.1.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98035220.P03


מעורבים
תובע: רפי ניצחון
נתבע: דניאל בריצקי
שופט :
עורכי דין: