ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יונתן בוטח עו"ד נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המערער: יונתן בוטח עו"ד

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערעור על החלטת הרשמת מיום 26.3.98
בבש"פ 7653/97

בשם המערער: בעצמו

בבית המשפט העליון

פסק דין

ביום 29.9.97 הגיש המערער בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לרשות לערער. בקשתו נדחתה על ידי הרשמת א. אפעל גבאי משום שלא מצאה בטענותיו משום צידוק לאיחור של כשנה בהגשת הבקשה.

משנדחתה בקשתו, הגיש המערער באמצעות מכשיר פקסימיליה, ערעור על החלטתה של הרשמת אפעל גבאי, אך משנמסר לו כי איחר את המועד להגשת הערעור, הגיש בקשה להארכת המועד. אף בקשתו זו של המערער נדחתה על ידי הרשמת מ. אגמון אשר קבעה כי טעותו של המבקש לחשוב כי ימי חג הסוכות אינם נכללים במניין הימים כפגרה אינה מצדיקה את הארכת המועד כמבוקש. בשלב זה הגיש המערער בקשה לעיון חוזר בהחלטת הרשמת אגמון, ובמקביל הגיש גם בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטתה.

הרשמת אפעל גבאי דנה בבקשה להארכת המועד, וקבעה כי למעשה הוגשה הבקשה עוד בטרם חלף המועד להגשת ערעור. משום כך התירה למערער להגיש את ערעורו תוך שבעה ימים מן היום בו תימסר לידיו החלטת הרשמת אגמון בבקשה לעיון חוזר. המערער איחר שוב בהגשת הערעור, ועל כן הגיש בקשה נוספת להארכת המועד להגשתו. גם בקשתו זו של המערער נדחתה על ידי הרשמת אגמון.

מכאן הערעור שלפני.

לא שוכנעתי שיש מקום להתערב בשיקוליה של הרשמת הנכבדה אשר הובאו בהחלטתה מיום 18.11.98. טענותיו השונות של המערער כנגד ההסדרים הפרוצדורליים הנוהגים בבית משפט זה אין די בהן, בפרט כאשר אלה נטענות באופן כללי וסתמי.

לפנים משורת הדין, ועל מנת להפיס את דעתו של המערער, עיינתי גם בבקשתו לרשות לערער; מצאתי כי סיכוייה להתקבל מועטים ביותר. הרי ידוע שאין בקשת רשות לערער בגלגול שלישי מיועדת לבירור עובדתי חוזר, והבקשה לרשות לערער אינה מעוררת כל שאלה נורמטיבית המצדיקה לשקול היעתרות לה.

הבקשה נדחית.
ניתן היום כ בכסלו תשנ"ט (9.12.98).

המשנה לנשיא
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98076540.B01


מעורבים
תובע: יונתן בוטח עו"ד
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: