ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ נגד רמגיל קבלנות והנדסה בע"מ :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' זמיר

המערערת: החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ

נגד

המשיב: רמגיל קבלנות והנדסה בע"מ

תאריך הישיבה: כ"ד בכסלו התשנ"ט (13.12.98)

בשם המערערת: עו"ד מיכאל דוד דעואל

בשם המשיב: עו"ד משה גולדברג

ערעור על פסק דין בית-המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 12.6.97 בה"פ 393/97

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

החברה הכלכלית לראשון-לציון בע"מ - תאגיד עירוני בשליטה של עיריית ראשון-לציון - פירסמה מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון בשכונת "נווה אשלים" שבראשון-לציון. הצעתה של המשיבה היתה ההצעה הזולה ביותר, ולמרות זאת החליטה ועדת המכרזים להעדיף על פניה מציעה אחרת במכרז, תוך שהיא פוסלת את הצעתה של המשיבה. המשיבה פנתה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בבקשה לקבוע כי היא אמורה היתה לזכות במכרז, ובית-המשפט נעתר לבקשתה והצהיר כי היא, אמנם, הזוכה במכרז, וכי פסילת הצעתה בידי ועדת המכרזים היתה פסילה שלא-כדין.

על פסק-דין זה הערעור שלפנינו, וטענת החברה הכלכלית היא כי פסק דינו של בית-משפט קמא בטעות יסודו וכי שלא בדין זיכה את המשיבה במכרז.

מסתבר, כי עד שבאנו לשמוע את הערעור לגופו נסתיימו העבודות נושא המכרז. מתוך שהמערערת לא ביקשה כי יוצא צו ביניים, החלה המשיבה בביצוע העבודות נושא המכרז; התחילה, אף סיימה.

משהוברר לנו כך, שאלנו את בא-כוח המערערת מה לה למערערת כי תלין והרי לא נותר עוד נושא להתכתש עליו, שהעבודות נסתיימו. על-כך השיבנו בא-כוח המערערת, עורך-דין דעואל, כי לגופו של המכרז אין אמנם בפיו מה להוסיף ולטעון, אלא שקובל הוא על אמירות הפזורות בפסק-הדין - זעיר שם זעיר שם - ולפיהן נהג מנכ"ל המערערת, מר אנוש גבעתי, שלא בתום-לב לעת שפעל לפסילת הצעתה של המשיבה במכרז. הוא הדין במר מילשטיין מנכ"ל הפרוייקט. מר גבעתי, כך הזכיר לנו מר דעואל, הינו איש רב-פעלים ורב-זכויות, ולמקרא האמור בפסק-הדין נפגע עד עימקי נשמתו. בית-משפט קמא דן את מר גבעתי לכף-חובה שלא במידה הראויה, וראוי הוא מר גבעתי וכמותו מר מילשטיין כי ייאמרו על-כך דברים. עורך-דין גולדברג, בא-כוח המשיבה, לא חלק למעשה על דברים אלה, ואמר כי מר גבעתי הינו איש טוב, איש ישר, איש הגון, וכי בענייננו לא אירע אלא שטעה בשיקול דעתו. וכך ייאמרו דברים ביחס למר מילשטיין.

על יסוד דברים אלה הודיענו עורך-דין דעואל כי מבטל הוא את העתירה, ועמדה זו מקובלת עלינו.

אנו מחליטים איפוא לדחות את הערעור באין צו להוצאות.

היום, כ"ד בכסלו התשנ"ט (13.12.98).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97041830.G03


מעורבים
תובע: החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ
נתבע: רמגיל קבלנות והנדסה בע"מ
שופט :
עורכי דין: