ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב יוחנן צלניקר נגד עירית תל אביב יפו :

החלטה בתיק רע"א 6793/17

לפני: כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקש:
יעקב יוחנן צלניקר

נ ג ד

המשיב:
עירית תל אביב יפו

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.2.2017 בע"א 31434-09-16 שניתן על ידי כבוד השופטת ש' דותן

בשם המבקש: בעצמו

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.2.2017 (ע"א 31434-09-16, השופטת ש' דותן). בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום מיום 22.6.2016 (תא"ם 33183-02-14, הרשם הבכיר א' צ'כנוביץ).

2. מקורו של ההליך דנן בחשבונות ששלחה המשיבה, עיריית תל אביב-יפו (להלן: העירייה) למבקש, בעל נכס בתחומיה. לטענת המבקש, חשבונות המים שנשלחו אליו כללו חיובים גבוהים, שאין להם בסיס.

3. בהמשך לכך, המבקש הגיש כתב תביעה בסדר דין מהיר כנגד העירייה לבית משפט השלום. המבקש תבע את השבת הכספים ששילם בגין חשבונות המים שנשלחו לו, וכן את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהחיובים האמורים ופיצויים בגין עוגמת נפש, בסך כולל של 35,000 שקל. בתביעתו טען המבקש כי כלל לא היה מד מים בנכס וכי בפועל לא סופקו מים לנכס כלל, ועל כן לא ניתן היה לחייבו בגין צריכת מים. לחלופין טען המבקש כי קריאות המונה החריגות של מד המים שבגינן חויב אינן משקפות את צריכת המים בפועל.

4. ביום 22.6.2016 דחה בית משפט השלום את תביעתו של המבקש ופסק לחובתו הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 4,000 שקל. בפסק דינו קבע בית משפט השלום כי החל משנת 2005 השכיר המבקש את הנכס שבבעלותו לעסק לשטיפת מכוניות (להלן: העסק). בית משפט השלום קבע כי לא עלה בידי המבקש לסתור את גרסת העירייה לפיה היה במקום מד מים ובפועל נצרכו מים שסופקו על-ידי העירייה. בפרט, ציין בית משפט השלום כי המבקש לא הביא כל חוות דעת מומחה אשר קובעת כי היה פגם במד המים בתקופה השנויה במחלוקת.

5. להשלמת התמונה יצוין כי קדמה להליך זה תביעה שהגיש המבקש לבית המשפט לתביעות קטנות, שנמחקה בהמלצתו של בית המשפט, וכן כי בשלב מוקדם יותר ניתן בתביעה זו פסק דין בהעדר הגנה – לטובת המבקש – שבוטל בהמשך. עוד יוער כי החל משלב מסוים בהליך החל המבקש לייצג את עצמו.

6. המבקש הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי אשר בעיקרו השיג על הקביעות העובדתיות של בית משפט השלום. כמו כן, המבקש צירף לערעור חוות דעת מומחה אשר מוכיחה לגישתו כי מד המים בנכס לא היה תקין.

7. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של המבקש בקבעו כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בממצאים עובדתיים הנסמכים על התרשמות בלתי אמצעית של הערכאה הדיונית, ובפרט לנוכח העובדה שמסקנותיו של בית משפט השלום נומקו ועוגנו בראיות. בהמשך לכך, בית המשפט המחוזי פסק נגד המבקש הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך של 7,500 שקל.

8. הבקשה שבפני מכוונת נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בנוסף לטענות שונות שהמבקש חוזר ומכוון נגד הממצאים העובדתיים שנקבעו בערכאות הקודמות, הוא מלין על כך שבית המשפט המחוזי כלל לא התייחס בפסק דינו לחוות דעת המומחה שהגיש בעניין מד המים.

9. לאחר שבחנתי את טענות המבקש הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתגובת המשיבה. כלל ידוע הוא כי בקשה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תתקבל רק במקרים שבהם עולה ממנה שאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, או כאשר קיים חשש שדחיית הבקשה תגרום לעיוות דין חמור (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). המקרה שבפני אינו מעורר סוגיה עקרונית, וממילא אין מקום להענקת רשות ערעור. כמו כן, אין מקום לצירופה של חוות דעת מומחה בשלב הערעור.

10. למעלה מן הצורך אציין כי ההליכים המפורטים כאן נסבים על אירועים שהתרחשו לפני שנים רבות, ובינתיים הטיפול באספקת המים בעיריית תל אביב-יפו עבר לאחריותו של תאגיד מים עירוני. כמו כן, במהלך התקופה שבה נשלחו למבקש החיובים השנויים במחלוקת הוחלף מד המים ואף נותק. לאחר פחות משנה חובר מד המים בשנית. יש לקוות שהתפתחויות אלה ימנעו הישנותן של מחלוקות בנושא בעתיד.

11. סוף דבר: הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובת המשיבה וכן בהתחשב בסכומי ההוצאות שכבר נפסקו לחובת המבקש אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ט בתשרי התשע"ח (‏19.10.2017).

ת


מעורבים
תובע: יעקב יוחנן צלניקר
נתבע: עירית תל אביב יפו
שופט :
עורכי דין: