ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תנועת אומץ נגד היועץ המשפטי לממשלה :

החלטה בתיק בג"ץ 5514/16 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני: כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט נ' סולברג

העותרת:
תנועת אומץ

נ ג ד

המשיבים:
1. היועץ המשפטי לממשלה

2. פרקליט המדינה

3. שרת המשפטים

4. מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית

5. עו"ד רחל שילנסקי מנהלת המחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה

6. נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:
כ"ח בתשרי תשע"ח
(18.10.17)

בשם העותרת:
עו"ד יובל יועז

בשם המשיבים 5-1:
עו"ד נחי בן אור

בשם המשיבה 6:
עו"ד יוסף בנקל; עו"ד ענבל רז

החלטה

השופט י' דנציגר:

1. מעיקרי הטיעון מטעם היועץ המשפטי לממשלה ומטיעוני בא כוח המשיבים 5-1 לפנינו, עולה כי הצוות המקצועי הבכיר בראשות המשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים) התקדם במלאכת הכנתה של טיוטת הנחייה שתופנה למייצגי המדינה בערכאות, אשר תתווה ותפרט את המותר ואת האסור בעניין תצהירים המוגשים מטעם גורמים המיוצגים על ידי הפרקליטות בהליכים משפטיים שונים, לרבות בעניין אפשרות "הידברות" הפרקליטות עם עדים (להלן: "ההנחייה").

עוד למדנו כי טיוטת ההנחייה אמורה להיות מועברת בימים אלה לעיון ולהתייחסות של גורמים רלבנטיים שונים.

2. הצדדים חלוקים באשר להמשך הטיפול בעתירה. המשיבים 5-1 סבורים כי הגיעה העת למחיקת הראש הראשון של הצו על תנאי, תוך שמירת זכויות, ולדחייתו של הראש השני של הצו על תנאי.

העותרת סבורה כי יש מקום ליתן צו מוחלט המורה למשיב 1 לפעול בהתאם לסעדים המנוסחים בצו על תנאי שהוצא על ידנו בשעתו; ולחלופין, היא מבקשת להותיר את העתירה תלויה ועומדת עד לקבלתו בפועל של הסעד הקבוע בצו על תנאי, "וזאת בשים לב להוראות המהותיות הנוגעות לסוגיה נשוא ענייננו, ולא בפן הפרוצדורלי גרידא".

3. לאחר שמיעת טיעוני באי כוח הצדדים אנו מורים בזאת כדלקמן:

א. העתירה תיוותר תלויה ועומדת.

ב. המשיבים 5-1 יגישו הודעת עדכון עד ליום 18.12.2017, בה יפרטו האם גובש והופץ נוסח סופי של ההנחייה. להודעת העדכון יצורף עותק ההנחייה.

ג. העותרת והמשיבה 6 תהיינה רשאיות להגיש תגובות ובהן התייחסות לנוסח הסופי של ההנחייה עד ליום 31.12.2017.

ד. עם קבלת הודעת העדכון והתגובות דנן יוחלט באשר למשך הטיפול בעתירה.

ניתנה היום, ‏כ"ח בתשרי התשע"ח (‏18.10.2017).
מעורבים
תובע: תנועת אומץ
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: