ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ויקטור חזות :

בפני: כבוד השופט ח' אריאל

המבקשת: מדינת ישראל

נגד

המשיב: ויקטור חזות

בקשה להארכת מעצר מעבר לתשעה
חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר
הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים),
התשנ"ו1996-

תאריך הישיבה: ג' בשבט תשנ"ט (20.1.99)

בשם המבקשת: עו"ד אופירה דגן

בשם המשיב: עו"ד גז (סאסי) ששי

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. לפניי בקשה להארכת מעצר ב90- יום לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו1996-.

2. הנאשם עצור בגין עבירות יבוא סם מסוכן, סחר בו וקשירת קשר לביצוע פשע.

3. עד היום נשמעו מספר עדי תביעה ועדיין צריכים להעיד עדי תביעה, לרבות עדים שמשפטם יסתיים, כנראה בסוף פברואר 1999.

בקשר לכך נקבעה תזכורת ליום 22.2.99.

4. האישום הוגש ביום 22.4.98. הנאשם עצור מיום 4.4.98.

5. הדחיות במשפט אינן קשורות בהתנהגות הנאשם, אלא בניהול המשפט לרבות המתנה לעדים שמשפטם בעיצומו.

הנאשם חולה בסוכרת.

באת-כוח המדינה סבורה שהמשפט יסתיים תוך זמן לא רב, אם לא יסתיים תוך 90 יום, וקיימת סכנה אם ישוחרר הנאשם.

6. ברי לי שהמשפט לא יוכל להסתיים תוך 90 יום מהיום (המעצר תקף עד מחר 21.1.99), גם אם, כאמור, משפטם של הנאשמים האמורים יסתיים בהתאם להחלטתי מהיום, בסוף חודש פברואר 1999.

7. על בית המשפט לתת דעתו לאיזון מתאים בין חירותו של הנאשם לבין ניהול משפט תקין ושלום הציבור.

לפיכך, אם ניתן, בהארכה קצרה יחסית, לאפשר סיום המשפט תוך מעצר הנאשם עד הכרעת הדין, לאחר שהוחלט על מעצרו הראשון עד תום ההליכים ל9- חודשים, יעשה כן בית המשפט.

8. כאן ברור שהנאשם עשוי לשבת במעצר הרבה מעבר לעוד 90 יום, היינו הרבה יותר משנה תמימה, מתחילת מעצרו, מבלי שהנאשם היה שותף לדחיות. מקרה זה שונה, אפוא, מהדיון בנאשם האחר, בבש"פ 8331/98 מדינת ישראל נ' חיים כהן, שדנתי בעניינו זה עתה.

9. על אף שמדובר בעבירה חמורה, הרי על פי האיזון המתאים כמבואר לעיל, יובא הנאשם בהקדם ולא יאוחר מיום 26.1.99, לפני שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו לברר אפשרות שחרורו ותנאי שחרורו בתנאי מעצר בית מכבידים וערבויות כפי שיקבע בית המשפט שידון בעניין, לאחר שמיעת ההצעות שיובאו לפני בית המשפט והפרקליטות ולאחר שמיעת טענות באי-כוח הצדדים. בית המשפט יקח בחשבון חשש הימלטות הנאשם מהארץ וקביעת ערבויות מתאימות לרבות ערבות כספית, ניתוק טלפון ותנאים מכבידים נוספים.

אם בית המשפט ימצא כי התנאים שניתן יהא לקובעם יהוו חלופת מעצר מתאימה לפי סעיף 21(ב)(1) לחוק הנ"ל שיבטיחו את שלום הציבור - ישחרר את הנאשם בתנאים האמורים.

עד החלטה כאמור, ישאר הנאשם במעצר.

ניתנה היום, ג' בשבט תשנ"ט (20.1.99).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98083900.S03/אמ


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ויקטור חזות
שופט :
עורכי דין: