ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם איל נגד אוויס - דן רנט :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקשים: 1. מנחם איל
2. מנחם אפרים

נגד

המשיב: אוויס - דן רנט א- קאר בע''מ

בקשה לפטור מאגרה וערבון

בשם המבקשים: בעצמם

בשם המשיבה: עו"ד ורד (שני) ארביב

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מתשלום אגרה וערבון המתייחסת לבקשת רשות ערעור שהגישו המבקשים על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, בה הוחלט לדחות בקשה לרשות ערעור שהגישו על פסק-דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה.

בבקשה נטען, כי יש להתחשב בגובה האגרה ששולמה בעת הגשת התביעה המקורית, אשר עמדה על סך של 90 ש"ח בלבד, וכן בגובה הסכום בסך 700 ש"ח אשר נפסק לטובת המבקשים על ידי בית המשפט לתביעות קטנות.

לבקשה צורפה החלטתו של בית המשפט המחוזי, אשר נענה לבקשת המבקשים לפטור מאגרה. בתצהירים שצורפו לבקשה מצהירים המבקשים, כי שכרם החודשי של כל אחד מהם מסתכם בסך של 2,500 ש"ח, וכי אין בבעלותם נכס מקרקעין. לבקשה צורפו שני תלושי שכר, אחד עבור כל אחד מהמבקשים.

המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, לא עמדו המבקשים בדרישות תקנה 13 לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח1987-, בכך שלא פרטו את כל רכושם, לרבות רכב ומטלטלין אחרים, ולא פרטו מצב חשבונותיהם בבנקים, לא פרטו מקורות הכנסתם בששת החודשים האחרונים ולא הראו, כי עשו מאמצים לגייס הכסף. כמו כן, מתלוש המשכורת של מבקש מספר 2 עולה, כי אף אשתו עובדת, אולם לא צויינה הכנסתה. לכך יש להוסיף כי כרטיס האשראי של המבקש מספר 2 חוייב בסכומים גבוהים.

דין הבקשה להידחות. תקנה 13 לתקנות האגרות קובעת שני תנאים למתן פטור מתשלום אגרה: האחד, כי המבקש חסר יכולת כלכלית לשלמה וכי ההליך מגלה עילה. כפי שטענה בצדק המשיבה, אין בבקשה די פירוט כנדרש על פי תקנה 13 הנ"ל.

מכתב התביעה שהגישו המבקשים לבית המשפט לתביעות קטנות עולה, כי הארועים נשוא התביעה התרחשו במהלך טיול בחו"ל וכן צויין בכתב התביעה, כי המבקשים שכרו מהמשיבה רכב מדירוג גבוה (D).

לאור האמור, אין כל מקום לקבוע כי המבקשים חסרי יכולת כלכלית, ולפיכך יש לדחות בקשתם לפטור מאגרה.

מאחר שהתנאי המקדמי לפטור מהפקדת ערבון הוא היעדר יכולת כלכלית, בשל הטעם שדחיתי הבקשה לפטור מאגרה עלי לדחות אף בקשה זו.

בהתחשב בסכום התביעה ובמהותה, אני קובעת את סכום הערבון שעל המבקשים להפקיד להבטחת הוצאות המשיבה על סך 2,000 ש"ח.

האגרה והערבון יופקדו תוך שלושים יום ממועד המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, ב' בשבט תשנ"ט (19.1.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98069200.P02


מעורבים
תובע: מנחם איל
נתבע: אוויס - דן רנט
שופט :
עורכי דין: