ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה תחבורה בע"מ נגד מועאד אגבריה :

לפני כבוד ה שופטת אפרת בוסני

התובעת:
שלמה תחבורה (2007) בע"מ

נגד

הנתבע:
מועאד אגבריה

החלטה

לפניי בקשה לחיוב הנתבע בתשלום הוצאות התובעת בשל אי התייצבותו לישיבת מהו"ת שנקבעה ליום 6.9.2017, אליה זומנו הצדדים.
בהתאם להחלטתי מיום 13.9.2017 נדרש הנתבע לתגובה לבקשה תוך 7 ימים.
לא הוגשה תגובת הנתבע, אף שבהתאם לתיעוד "מערכת נט המשפט" הנתבע צפה בהחלטה ביום 13.9.2017, ומשחלף המועד לתגובת הנתבע אני נדרשת להחלטה בהיעדר תגובתו.
התיק הופנה לפגישת מהו"ת בהתאם להוראות פרק ז'1 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). בהתאם להודעת בית המשפט מיום 25.7.2017 הצדדים זומנו לישיבת מהו"ת שנקבעה ליום 6.9.2017 בפני המגשר עו"ד רמי פלד (להלן: "המגשר"). הודעה זו, על פי "מערכת נט המשפט" נצפתה על ידי הנתבע ביום 27.7.2017.
לטענת התובע המגשר המציא את הודעת בית המשפט בדבר זימונם לישיבת המהו"ת לצדדים באמצעות הפקסימיליה ביום 26.7.2017, ואף שלח הודעת תזכורת על מועד ישיבת המהו"ת לצדדים ביום 5.9.2017, באמצעות הפקסימיליה.
הנתבע לא התייצב לישיבת המהו"ת.
ביום 5.9.2017, יום לפני מועד ישיבת המהו"ת הגיש הנתבע בקשה לדחיית ישיבת המהו"ת בשל הימצאותו עם משפחתו בחופשת חג במועד שנקבעה ישיבת המהו"ת ואי שימת לבו למועד פגישת המהו"ת בעת שהוזמנה החופשה. הנתבע לא תמך את בקשתו בתצהיר ואף שלא ניתנה החלטה בבקשה הוא לא התייצב, על דעתו, לישיבת המהו"ת, אליה התייצבו נציג הנתבעת ובא כוחה.
תקנה 99ז'(א) לתקנות קובעת: " לפגישת מהו"ת יתייצבו בעלי הדין עצמם, ורשאים הם להתייצב עם עורכי דינם". בהתאם ל תקנה 99ז(ג) לתקנות: " לא התייצב בעל דין לפגישת המהו"ת, רשאי בית המשפט לחייבו בהוצאות המגשר ובהוצאות בעלי הדין שהתייצבו לפגישה, וכן רשאי הוא להביא עניין זה בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו".
התייצבות לישיבת המהו"ת אליה זומנו הצדדים היא חובה, שאי מילויה עלול לגרור את חיובו של בעל הדין שלא התייצב בתשלום הוצאות המגשר ובעל הדין שהתייצב לישיבה. הנתבע הגיש בקשה לדחיית מועד ישיבת המהו"ת, אולם אף שלא ניתנה החלטה הדוחה את מועד ישיבת המהו"ת, נטל חירות לעצמו ונעדר לישיבת המהו"ת אליה זומן.
אם לא די בכך, הנתבע לא התייצב לישיבת גישור נוספת שנקבעה ליום 3.10.2017, זאת הגם שתלויה הייתה ועומדת בקשת התובעת לחייבו בהוצאות בגין ישיבת המהות מיום 6.9.2017 אליה הוא לא התייצב. בהתאם לדיווח המגשר מיום 7.9.2017 (נספח ד' לבקשה) נקבעה ישיבת מהו"ת נוספת בפני המגשר ליום 3.10.2017. עיון במערכת "נט המשפט" מעלה כי הצדדים זומנו למועד זה וכי הנתבע צפה בזימון ביום 12.9.2017. אלא שעל פי דיווח המגשר מיום 6.10.2017, גם לישיבה זו לא התייצב הנתבע, עת שהתובעת ובאי כוחה התייצבו. ביום 3.10.17 המועד שנקבע לישיבת המהות הגיש הנתבע בקשה לדחיית ישיבת המהו"ת בשל קיומם של הליכים מקבילים, לבקשה צורפה הודעת המגשר על מועד הישיבה מיום 11.9.2017 ותזכורת מיום 2.10.2017. לא ניתנה החלטה, והנתבע, שוב על דעת עצמו, לא התייצב הנתבע לישיבה שנקבעה.
הנתבע לא הגיב לבקשה ולא סיפק כל טעם לאי התייצבותו.
התנהלות זו של הנתבע אינה ראויה ו היא עולה כדי זלזול מופגן בבית המשפט, בתובעת ובמגשר ו תוצאתה הטרחת התובעת ובאי כוחה והמגשר והשחתת זמנם בגין שתי ישיבות מהו"ת שלא התקיימו בשל אי התייצבות הנתבע . התנהגות כזו מצדיקה חיוב הנתבע בתשלום הוצאות התובעת והמגשר.
על כן, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות בגין כל אחת מישיבות המהו "ת אליה הוא לא התייצב בסך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ וכן יישא בשכרו של המגשר בגין כל אחת מישיבות המהו"ת, בסך של 400 ₪ בצירוף מע"מ. הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום.
ניתנה היום, כ"ב תשרי תשע"ח, 12 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה תחבורה בע"מ
נתבע: מועאד אגבריה
שופט :
עורכי דין: